Yaşlı nüfusu arttı, mutluluk oranları düştü!

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerde Yaşlılar verilerini açıkladı. Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %8,2’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun %43,8‘ini erkek nüfus, %56,2’sini kadın nüfus oluşturdu.Dünya nüfusunun 2015 yılında %8,5’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %30,4 ile Monako, %26,6 ile Japonya ve %21,5 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.Yaşlı bağımlılık oranı 2015 yılında %12,2 olduÇalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında %11,8 iken bu oran 2015 yılında %12,2’ye yükseldi.Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop olduYaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %18,1 ile Sinop oldu. Bu ili %16,8 ile Kastamonu ve %15,7 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise %3,1 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri %3,6 ile Van ve %3,7 ile Şanlıurfa izledi.Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 293 yaşlı olduğu görüldüYaşlı nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2015 yılında 5 bin 293 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul (675 kişi), İzmir (236 kişi) ve Ankara (234 kişi) iken en az yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla Ardahan (3 kişi), Bayburt (6 kişi) ve Bilecik (7 kişi) oldu.Eğitimli yaşlı nüfus oranı arttıEğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun %41,2’si ilkokul mezunu, %4,1’i ortaokul veya dengi okul mezunu, %4,9’u lise veya dengi okul mezunu, %4,7’si yüksekokul veya fakülte mezunu iken 2014 yılında ilkokul mezunu olanların oranı %42,1’e, ortaokul veya dengi okul mezunu olanların oranı %4,3’e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı %5,2’ye, yüksekokul veya fakülte mezunu olanların oranı ise %5,1’e yükseldi.Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı %12,9 iken yaşlı kadınların oranı %50,5 olduYaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2015 yılında %1,2’sinin hiç evlenmemiş, %83,2’sinin resmi nikahla evli, %2,8’inin boşanmış, %12,9’unun eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,6’sının hiç evlenmemiş, %43,8’inin resmi nikahla evli, %3,1’inin boşanmış, %50,5’inin ise eşi ölmüş olduğu görüldü.Tek kişilik hanehalklarının %45,8’ini yaşlılar oluşturduGelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2014 yılında tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam tek kişilik hanehalkları içindeki oranı %45,8 oldu. Tek başına yaşayan yaşlıların %76,5’ini kadınlar, %23,5’ini ise erkekler oluşturdu.Obez yaşlıların oranı arttıTürkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 2008 yılında obez yaşlıların oranı %23,1 iken bu oran 2014 yılında %26,2’ye yükseldi. Yaşlılardaki obezlik cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha obez olduğu görüldü. Obez olan yaşlı erkeklerin oranı 2014 yılında %17,7 iken yaşlı kadınların oranı %32,8 oldu.Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybettiÖlüm nedeni istatistiklerine göre 2014 yılında ölen yaşlıların %46,7’si dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %16,9 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise %12,8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

  

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2014 yılında %4 olduÖlüm nedeni istatistiklerine göre 2010 yılında alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların oranı %2,7 iken bu oran 2014 yılında %4’e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyet bazında incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu görüldü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2010 yılında erkeklerde %2,2, kadınlarda %3,3 iken bu oranlar 2014 yılında erkeklerde %3,2, kadınlarda %4,7’ye yükseldi.Yaşlı yoksulluk oranı 2014 yılında %18,3 oldu Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin %60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı 2014 yılında Türkiye geneli için %21,8 iken bu oran yaşlı nüfus için %18,3 olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde artış kadınlarda düşüş olduğu gözlendi. Yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2012 yılında %17,7 iken bu oran 2014 yılında %18,3’e yükseldi. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2012 yılında %19,4 iken bu oran 2014 yılında %18,2’ye düştü.Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,5 olduÜlkemizde 15 ve daha yukarı yaşta işgücüne katılma oranı 2014 yılında %50,5 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %11,5 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran %19,3 iken yaşlı kadın nüfusta %5,4 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise %2,1 olduğu görüldü.Çalışan yaşlı nüfusun %74,1’i tarım sektöründe yer aldıİstihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun %74,1’inin tarım sektöründe, %18,9’unun ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı düştüYaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2014 yılında %62,8 iken bu oran 2015 yılında %56,8’e düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyet bazında incelendiğinde, 2015 yılında yaşlı erkeklerin %53,4’ü, yaşlı kadınların ise %59,5’i mutlu olduğunu beyan etti. Yaşlılık döneminde bireylerin mutluluk kaynağı %66,8 ile aileleri olduYaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre yaşlı bireylerin 2015 yılında en önemli mutluluk kaynağı %66,8 ile aileleri oldu. İkinci sırada gelen mutluluk kaynağı ise %16,5 ile çocukları oldu.Genel sağlık durumundan memnun olan yaşlı bireylerin oranı düştüYaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2014 yılında genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı %47,5 iken bu oran 2015 yılında %45,6’ya düştü.İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı arttıHanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2014 yılında %5 iken 2015 yılında %5,6’ya yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2015 yılında %8,8 iken yaşlı kadınların oranı %2,8 oldu.


Kaynak:www.egitimajansi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim