Öğretmen Diyarı

Ekmeğin okulu gün sayıyor
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, unlu mamuller sektörünün kalifiye eleman açığını kapatarak, üniversiteli fırıncılar yetiştirmek üzere Unlu Mamuller ve Fırıncılık Eğitim Merkezi kuruyor
26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu" başlıklı 39. maddesinde; "(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar." hükümleri,

"Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sosyal etkinlikler" başlıklı 9. maddesinde; " (1) İlkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sosyal etkinlikler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür." hükümleri bulunmaktadır.

Bu madde hükümlerin atıfta bulunduğu mevzuat; 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğidir.

Bu yönetmeliğin "Müdürün Görevleri" başlıklı 9. maddesinde; "Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.

Müdür;

a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.

b) Okulun eğitim-öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.

c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.

d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.05.2013 tarih ve 22 sayılı kararı ile ilköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinin ortaokul kısmında, 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 5 ve 6'ıncı sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneğine göre değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklik ile Sadece 8. sınıflara 1 saat olmak üzere Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi konulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 30.11.2015 tarih ve 12274946 sayılı yazıları ile "Rehberlik ve Kariyer Planlama" ile "Sosyal Etkinlik" dersleri hakkında açıklamalarda bulunmuş Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi ile ve Sosyal Etkinliklerin nasıl yürütüleceğini açıklamıştır.

Bu açıklamalara göre ; "Şube rehber öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin," ibaresi ile konuya giriş yapmasında hareketle bu dersin sınıf/şube rehber öğretmenlerince okutulması gerektiği kanaatine varılmaktadır. (Görüş 1. sayfa ilk paragraf)

Bu açıklamaların 2. sayfasındaki örneklere göre; "Sosyal Etkinlik" ile "Rehberlik ve Kariyer Planlama" derslerinin dönüşümlü olarak okutulması gerekmektedir. "Rehberlik" yerine "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersi konulmuştur. Bu ders "Sosyal Etkinlik" dersi ile haftada bir dönüşümlü olarak işlenecektir.

Dönüşümlü olarak haftada bir saat girilecek olan "Sosyal Etkinlik/Rehberlik ve Kariyer Planlama" derslerinin bir haftası "Sosyal Etkinlik" faaliyetlerinde (örneğin gezi kulübü)danışman öğretmenine, diğer haftası ise sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından girilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersine ayrılacaktır.

Bu "Sosyal Etkinlik/Rehberlik ve Kariyer Planlama" derslerinin fiilen girilen haftası o öğretmenin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okutacakları ders saati miktarının hesabında dikkate alınarak o öğretmene sadece derse girdiği hafta için "Hazırlık ve Planlama DDH" ek dersi ödenecektir. Çünkü haftada bir dönüşümlü olarak öğretmen fiilen derse girmektedir.

"Sosyal Etkinlik" faaliyetlerinde (örneğin gezi kulübü)danışman öğretmen ve sınıf/şube rehber öğretmeni olarak görevlendirilen aynı kişiye bu görevlerinden sadece bir tanesine 2 saat ek ders ücreti ödeneceğinden aynı kişiye hem "Sosyal Etkinlik" faaliyetlerinde danışman öğretmen hem de sınıf/şube rehber öğretmeni olarak "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinde görev verilmeyecektir.(Görüş 2. sayfa ilk paragraf)

"Sosyal Etkinlik" faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından girilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinde görevlendirilenlere 2 saat ek ders ücreti ödenecektir. Sadece bu iki görev aynı öğretmene verilmeyecektir.

Sitemize iletilen bilgilere göre birçok okulda 2015-2016 eğitim öğretim yılı başından itibaren sosyal etkinlik danışman öğretmenlerinin belirlenmediği ve bu öğretmenlere haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmediği anlaşılmaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim