Öğretmen Diyarı

BAŞBAKANLIK'TAN AKADEMİSYENLERE BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER!

Başbakanlık'tan akademisyenlere kötü haber geldi. Detayları Öğretim Elemanları Sendikası ve Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanı Vahdet ÖzkoçakBaşbakanlık'tan akademisyenlere bir iyi bir kötü haber!

Memurhaber.com'dan Niyazi Solak'a açıkladı.

Geçen hafta Memurhaber.com'dan manşetlere taşıdığımız "Akademisyenler çifte bayram yapmak istiyor!" haberi maalesef Başbakanlık'tan gelen bir açıklamayla müjde bekleyenleri üzmüştür. Geçen hafta YÖK Başkanlığı nezdinde Başbakanlık'a bir görüş sorulmuştu. Görüşte 50d'den 33a kadrosuna Eylül ayında yapılması planlanan geçişler muvaffakiyeti alınmış yardımcı doçent atamaları için Başbakanlık'ın görüşleri sorulmuştu. Fakat başbakanlık'tan üzücü bir haber geldi. Konuyla ilgili olarak Öğretim Elemanları Sendikası ve Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanı Vahdet Özkoçak Memurhaber.com'dan Niyazi Solak'a son dakika olarak detayları aktardı.

50d'den 33a'ya geçişler yeni kadro istemi olmadığı için bu kapsama gireceğini düşünüyoruz. YÖK'ten bu konuda en kısa zamanda açıklama bekliyoruz. Bizim olumlu düşüncemiz doğru ise 50d'den 33a'ya geçişler Kurban Bayramı'ndan hemen sonra yapılabilecektir.


Üniversiteler artık görev süresini yenilemek için Başbakanlık'tan talimat beklemeyecekler, bu tedirginlikte sona ermiş oldu.

 

Başbakanlık seçim sürecinde atamaların durdurulması sebebiyle oluşan bazı tereddütlü durumlara açıklık getirmek ve bazı atamalara izin vermek amacıyla kamu kurumlarına yazı gönderdi.

Başbakanlık seçim sürecinde atamaların durdurulması sebebiyle oluşan bazı tereddütlü durumlara açıklık getirmek ve bazı atamalara izin vermek amacıyla kamu kurumlarına yazı gönderdi.
Yazıda genelge gereğince durdurulan ve genelgeden etkilenmeyen atamalara açıklık getirildi.
İlgili yazı:

Bilindiği üzere, 31/08/2015 tarihli ve 29461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Personel İşlemleri” konulu 2015/9 sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtilen istisnalar dışında her statüdeki personelin görev ve unvan değişikliği niteliğinde olanlar dâhil naklen veya açıktan atamalarının ikinci bir talimata kadar durdurulması ancak ivedi ve zorunlu hallerde Başbakanlıktan izin alınarak atama yapılabilmesi hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen personel işlemlerine izin verilmiştir.

1. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamına giren engelli işçi alımları,

2. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere 4924 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan atamalar,

3. İlgili mevzuatında “Devlet hizmeti yükümlülüğü” veya “mecburi hizmet” adı altında yapılan atamalar,

4. Mesleğe, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınarak ilgili mevzuatında belirtilen yardımcılık, stajyerlik gibi yeterlik süreçleri sonucunda yapılan atamalar,

5. 657 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle yapılan atamalar,

6. “Eğitim durumu” ve “engellilik” nedeniyle yapılacak kurum içi ve kurum dışı naklen atamalar,

7. 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 1 inci maddesi uyarınca, görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanmış çocuğu bulunan veya engelli bir yakınının özel eğitim ihtiyacı olan personelin atamaları,

8.. Aday memurların asli memurluğa atanması, öğrenim nedeniyle intibak değişikliği, hizmet değerlendirmesine bağlı ilave derece veya kademe uygulaması gibi ilgili mevzuatına göre yapılması gereken atamalar,

9. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili hükümlerine göre süreli atanan öğretim elemanlarının (yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman) yeniden atanmaları,

10. Üniversitelerde proje süresi ve bütçesi ile sınırlı olmak üzere çalıştırılacak personel.

Ancak il müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolarda bulunanların başka bir birimde veya yerde 10 iş gününü aşan görevlendirilmeleri ile bu dolu kadroya yapılacak görevlendirmeler için Başbakanlıktan izin alınacaktır.

Öte yandan, uygulamada birliğin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması İhtiyacı hâsıl olmuştur:

1. “KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme sonucunda yapılacak atamalar” kapsamına sadece ÖSYM tarafından alınan tercihlere göre yapılan merkezi yerleştirmeler girmektedir.

2. Aşağıda belirtilen hususlar Genelge kapsamı dışındadır:

a) 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesine göre veya diğer kanun hükümleri uyarınca yapılacak (idari kadrolara yapılacak görevlendirmeler hariç) kurumlar arası geçici görevlendirmeler,

b) Yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, aylıksız izin nedenleriyle geçici olarak ayrılanların yerlerine yapılacak vekil atamaları,

c) Genelge kapsamında sayılan kurumlardan kapsam dışı tutulan kurumlara yapılacak her türlü atamalar ile görevlendirmeler.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol