Öğretmen Diyarı

Araştırma Verilerine Göre Türkiye'de En Çok İtibar Gören 20 Meslek
 

Araştırma, 32 ilden 2500 kişiyle yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen verilere dayanıyor.

Araştırma, 32 ilden 2500 kişiyle yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen verilere dayanıyor.

Kır-Kent örneklemi kapsamında, yaşları 18 ila 66 arasında değişen ve farklı eğitim seviyelerine sahip olan kadın / erkek katılımcılardan, 126 mesleği çeşitli sorulara verdikleri cevaplardan hareketler 1-100 arası olacak şekilde puanlaması isteniyor.

Alınan cevaplar ise, yaş, cinsiyet, gelir, çalışma durumu, işteki konum ve işyerinin statüsü gibi değişkenlerle çapraz analizlere tabi tutularak mesleki itibar sıralaması çıkartılıyor.

Buna göre, Türkiye'nin mesleki itibar skalası şöyle:

20. Astsubay

Astsubay

Skor: 70,73 / 100

Galerinin geri kalanında da görüleceği gibi, askeriye de dahil belirli bir üniforma giymeyi gerektiren meslekler genellikle eğitim ve gelir bakımından kendilerine benzeyen mesleklerden daha fazla itibar görüyor.

19. İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi

Skor: 72,69 / 100

Mesleklerin itibar puanlamaları ile ilgili standart sapmalar düşük. Bu da değişik toplum kesimlerinin mesleklerle ilgili görüşünün birbirinden çok fazla uzak olmadığını, mesleklerin sosyal itibarları ile ilgili toplumda genel bir uyumun olduğunu göstermiş.

18. Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Skor: 72,78 / 100

Yine listenin geneline bakıldığında resmi kademelerin ve otoritenin de zihinlerdeki itibar algısında etkili olduğu görülüyor.

17. Üniversitede Araştırma Görevlisi / Asistan

Üniversitede Araştırma Görevlisi / Asistan

Skor: 72,84 / 100

Eğitim alanına giren mesleklerin de itibar katsayısının liste boyunca yükseldiği dikkatlerden kaçmıyor.

16. Avukat

Avukat

Skor: 72,87 / 100

En yüksek itibarlı meslek ile en düşük itibarlı mesleğe verilen puanlar arasındaki fark kadınlar arasında 64,48 iken erkekler arasında 59.68 olmuş. Bu da kadınların erkeklere nazaran mesleki itibar ve statü konusunda daha duyarlı olduklarına işaret ediyor.

15. Elektrik Mühendisi

Elektrik Mühendisi

Skor: 73,10 / 100

Mesleği elde etmek için nitelikli bir eğitimin gerekmesi, işin kol gücüne dayanmıyor oluşu, topluma faydası ve gündelik hayatta karşılaşılması da mesleki itibarı olumlu etkileyen etkenler arasında yer almış.

14. Genel Müdür (Kamu)

Genel Müdür (Kamu)

Skor: 73,42 / 100

Mesleklerin itibarları ile kazançları arasında da yakından bir ilişki gözlemlenmiş. Yüksek kazancı olan mesleklerin sıralamada kendine yer bulduğu görülüyor.

13. Makine Mühendisi

Makine Mühendisi

Skor: 75,26 / 100

Elektrik ile birlikte ülkede en çok itibar gören bir diğer mühendislik alanı ise makine.

12. Psikolog

Psikolog

Skor: 75,55 / 100

Mesleklerin itibarının puanlaması yerleşim yeri, yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim gibi değişkenlere göre anlamlı bir değişim gösterdiği ifade ediliyor.

11. Eczacı

Eczacı

Skor: 75,79 / 100

Sağlık sektöründeki mesleklere listenin birçok noktasında rastlamak mümkün.

10. Mimar

Mimar

Skor: 76,23 / 100

Anket cevaplarına göre, üzerinde en çok hemfikir olunan bir başka yüksek itibarlı meslek mimarlık.

9. Büyükelçi

Büyükelçi

Skor: 76,68 / 100

Büyükelçilerin puanlanmasında eğitim seviyelerine göre ciddi farklılıklar görülüyor.

8. Yüzbaşı

Yüzbaşı

Skor: 77,90 / 100

Askeri mesleklerde erkekler rütbeye göre sıralanan puanlar vermiş ancak kadınlar arasında yüzbaşı generalden daha yüksek bir puan almış.

7. Vali

Vali

Skor: 78,15 / 100

Valilik de yine, okur yazarlığı olmayan katılımcılardan lisansüstü mezunlara kadar hemen hemen üzerinde konsensüs sağlanmış bir meslek.

6. General

General

Skor: 78,31 / 100

Sektörler içinde otorite ve kazanca göre cevepların en az farklılık gösterdiği sektör askerlik. Askeri mesleklerin hepsi rütbeye göre artan bir eğilim gösterse de yüksek bir itibara sahip.

5. Diş Hekimi

Skor: 79,5 / 100

Diş hekiminin diğer eğitim düzeylerine göre belirgin olarak daha itibarlı bulunduğu kesim, lise ve üniversite mezunları.

4. Öğretmen

Öğretmen

Skor: 80,98 / 100

Öğretmenlik Türkiye'de en çok itibar gören 4. meslek ve özellikle ilk ve ortaokul mezunları tarafından hayli yüksek puanlandığı görülüyor.

3. Hakim

Hakim

Skor: 82,17 / 100

İlk üçe geldiğimizde üçüncü sırada hakimlerin yine her katılımcı grubu için en üst seviyelerde itibarlı görüldüğü anlaşılıyor.

2. Üniversite Profesörü

Üniversite Profesörü

Skor: 83,32 / 100

Profesörlük Türkiye'nin en itibarlı ikinci mesleği olarak görülmekte; ancak örneğin lisansüstü mezunları tarafından diğer gruplara kıyasla çok daha düşük puanlanmış. Aynı yorumu öğretmenlik için de yapabiliyoruz.Yani araştırmadan çıkan bir sonuç da şu ki, kişinin eğitim seviyesi arttıkça eğitim ve otoriteye verdiği önemde azalma gerçekleşiyor.

1. Tıp Doktoru

Tıp Doktoru

Skor: 88,30 / 100

Tıp doktorluğu ise istisnasız tüm katılımcı gruplarında en çok puanı almış; ve bu araştırmanın sonucuna göre Türkiye'nin en itibarlı mesleği.

Araştırmada kullanılan metodoloji ve elde edilen verilerin tamamını öğrenmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim