Öğretmen Diyarı

ÖZÜR GRUBU TAYİNLERİNDE TERCİH SINIRI KALDIRILMALIDIR

Sayı :GMT.430.00/136                                                                                                  15/02/2013

Konu :Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne)

 

Bakanlığınız bünyesinde 2012/Temmuz dönemi yayımlanan Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun 7.1.2. maddesinde “a) Büyükşehir statüsünde olmayan illere atanmak isteyenler, özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. b) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç; Büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki, büyükşehir belediyesi sınırları dışına atanmasını gerektiren özrü bulunanlar ise sadece özrünün bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.” denilmektedir. Bu madde hukuka aykırılığı sebebi ile Danıştay nezdinde yargıya intikal ettirilmiştir. Danıştay 2. Dairesinin 16.10.2012 tarih ve 2012/8768E sayılı kararı yürütmesi durdurulmuştur.  Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan bir ilde özrü bulunan bir kişinin sadece özrünün bulunduğu yere başvuruda bulunabilmesinin hukuka aykırılığı tespit edilmiştir. Bakanlığın yaptığı düzenlemenin öngörülmeyen bir sınırlama içermesi ve özür durumundan atanma isteminde bulunacakların özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir yere atanma istemlerini de hukuken kabul edilebilir bir nedene dayanmaksızın sınırlamasını hukuka uygun görülmemiştir.

Bakanlığınızın 2013 Şubat ayında yayınladığı kılavuz ile öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri düzenlenmiş olup anılan açıklamalarda “Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.” denilmektedir. Anılan madde ile özrünün bulunduğu yerde boş kontenjan olmaması durumunda veyahut bu kontenjanlara hizmet puanı yetersizliği sebebi ile ataması gerçekleşmemiş olan öğretmenler özürlerinin bulunduğu yere yakın olan yerleri tercih edemeyerek mağdur edilmektedir. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35/5. Maddesinde “ Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmaz.” denilmektedir.

Bu nedenle yönetmelik maddesinde yer almayan bir uygulamanın açıklamalarınız ile kısıtlanması hukuka aykırılık arz etmektedir.

Danıştay kararı ve yönetmelik maddesi göz önünde bulundurularak usule, hukuka ve hakkaniyete aykırı il içi özür durumuna bağlı yer değiştirmeler kapsamında yapılan bu kısıtlamanın düzeltilerek, öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yere yakın olan yerleri de tercih edebilecekleri bir düzenlemenin yapılarak, il içi özür grubu başvuruları bitmeden işlem tesis edilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

 

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN                                 Seyit Ali KAPLAN

Genel Mevzuat ve Toplu                               Genel Mali Sekreter

Sözleşme Sekreteri


Haber Kaynağı: memurlar7.com


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol