Öğretmen Diyarı

Norm Kadro Yönetmeliğinin Bazı Hükümlerine Danıştay’dan İptal

TÜRK EĞİTİM SEN,AÇTIĞIMIZ DAVADA NORM KADRO YÖNETMELİĞİNİN BAZI HÜKÜMLERİNE DANIŞTAY’DAN İPTAL…

18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin ve eksik düzenlemelerinin iptali istemiyle Danıştay’da açtığımız davada; Danıştay 16. Dairesi; Yönetmeliğin 21.maddesinde “bağımsız anaokulları” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Danıştay 16.Dairesi Yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde; anaokulu öğrenci yaş grubunun, bireyin zihinsel ve kişisel gelişiminin oluştuğu yaş grubu olduğu, koruyucu ve önleyici rehberli hizmetlerinin problemlerin çözümünde ilk aşamada daha etkili olacağı, çocuk dönemi hastalıkları olan şiddet, ihmal ve istismar açısından rehber öğretmenin öneminin yadsınamayacağı, bu yaş grubunun fazla rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetine ihtiyacı olduğu gibi hususlar dikkate alındığında, herhangi bir bilimsel veriye ve değerlendirmeye dayanılmadan; rehber öğretmen norm kadrosu yönünden önceki yönetmelikle bağımsız anaokullarına sağlanmış olan avantajı ortadan kaldıracak şekilde; sadece öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu ekleneceğini belirten; dolayısıyla bağımsız anaokullarının özel durumunun göz ardı edilmesi sonucunu doğuran düzenlemede hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık görülmediğini belirtmiştir. 


Bununla birlikte; Yönetmeliğin “Norm Kadro sayıları değişen Eğitim kurumları” başlıklı 26.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “ Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde” ibaresine yönelik yürütmenin durdurulmasına da karar verilmiştir. Kararda okul ve kurumların norm kadrolarının değişmesi durumunda, bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayılarının ne zaman belirleneceğine ilişkin bir kurula yer verilmesi gerekirken, “ Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde” denilmek suretiyle belirsiz  bir takvim öngörülmesine ilişkin dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir. Esas itibariyle hizmetin gereklerine ve hukuka aykırı oldukları yukarıda saptanmış olan dava konusu düzenlemelerde öngörülen hizmetin niteliği ve bu hizmetten yararlananların durumu dikkate alındığında, anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilmesinin, telafisi güç ve imkansız zararlara sebep olacağı belirtilerek Yürütmelerinin durdurulmasına karar verilmiştir. 


İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız 

 

Kaynak: turkkamu.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim