Öğretmen Diyarı

Uzmanların TEOG’da birinci gün yorumları: Çalışanın yapabileceği bir sınavdı
İyi bir liseye girmek için Ortaokul 8’inci sınıf düzeyinde 1 milyon 190 bin 826, 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı TEOG’da birinci gün oturumları sona erdi. Öğrenciler ilk gün sırasıyla 20’şer soruluk Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavlarına katıldı. Adayların görüşlerinden yola çıkarak sınavı yorumlayan uzmanlara göre, kimi testlerdeki bazı sorular çeldirici nitelikte olsa da sistemli çalışan ve okuduğu metni analiz edebilen öğrencilerin doğru cevaba ulaşabileceği nitelikte sorular vardı.İşte uzmanların yorumları:

SEV Ortaokulları Akademik Koordinatörleri:

TÜRKÇE: Sorular Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kazanımlarına ve müfredata uygundu; ancak daha önceki yıllara nazaran zorlayıcı bir sınavdı. Sınavda sözcükte anlamdan 3, cümlede anlamdan 3, paragrafta anlamdan 8, edebi türlerden 1, yazımdan  1, noktalamadan 1, cümle ögelerinden 2 ve eylemsiden 1 soru soruldu. Sorular öğrencinin hem bilgisini hem de okuduğu metni analiz etmesini ölçmeye yönelik. Dikkat düzeyi yüksek, okuma-anlama unsurlarına hakim ve analiz etme becerisi yüksek olan öğrenciler bu sınavda başarılı oldu.

MATEMATİK: MEB’in sene başında belirttiği kazanımlar dahilindeydi. Sorular genel anlamda dengeli ve kaliteli hazırlanmıştı. Bu sene sık sık örneklediğimiz “Çarpanlar ve Katlar, Karekök ve Üslü Sayılar” gibi konu alanları sınav sorularına yön verdi. Öğrencilerin doğru cevaplara ulaşmak için soru köklerini dikkatli okumaları gerekiyordu. Zorluk düzeyi yüksek olan üç sorudan bahsedebileceğimiz matematik bölümünde, düzenli ve sistemli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceğini söyleyebiliriz. Zorluk seviyesi olarak orta derecede şeklinde değerlendirilebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: MEB kazanımlarına uygun sorulardı. Soruların çoğu uzun paragraflardan oluşmaktaydı. Bilgiye dayalı kısa sorulardan ziyade, paragraf ve yorum soruları ağırlıktaydı. Bir önceki yılın soruları ile kıyasladığımızda daha zor bir sınavdı denebilir.

Özel Arı Okulları Zümre Öğretmenleri İle Ölçme ve Değerlendirme Uzmanları:

TÜRKÇE: MEB’in daha önce açıkladığı kazanımlara uygun. Son dört yıldır uygulanan TEOG sınavları ile değerlendirildiğinde ise Türkçe’nin daha nitelikli sorulardan oluştu. Türkçe soruları belirleyici olacak. Beklenmedik bir soruyla da karşılaşılmadı. Ağırlıklı olarak okuduğunu anlama ve yoruma dayalı soruları içerdi ve bilgiye dayalı sorular sınavın yaklaşık yüzde 30’unu oluşturdu. Sınavda “sözcükte anlam konusundan ‘hatırlamamak’, düzyazı türlerinden ‘biyografi’, paragraf sorusunun seçeneğinde bulunan ‘kişileştirme’, yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısının ayrımını yoklayan cümlenin ögeleri, virgül ve noktalı virgülün ayrımını yoklayan ‘noktalama’” soruları seçici olup üst düzey kazanımları yokladı. Anlam soruları, dikkat isteyen ve yorum gerektiren metinlerden oluştu.       

MATEMATİK: Konu dağılımı ve ölçtüğü kazanımlar MEB tarafından açıklanan kazanımlarla örtüştü. Bilgiyi yorum yaparak kullanabilme açısından ayırt edici bir sınav oldu. Ayrıca sınav sorularının “yüzde 50’sinin bilgi ve işlem gerektiren orta güçlükte, yüzde 25’i yorum yapmayı gerektiren belirleyici sorulardı. Geriye kalan yüzde 25’inin ise güçlük düzeyinin kolay nitelikte olduğunu söylediler.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular MEB’in yayımladığı kazanımlar doğrultusundaydı. Beklenmedik bir soru ile karşılaşılmadı. Sınavın yaklaşık olarak yüzde 15’inin bilgiye dayalı sorulardan oluştu. Geçmiş yıllardan farklı olarak yoruma dayalı metinlerin yoğun olması sınavın güçlük düzeyini yükseltecek.


Sevinç Eğitim Kurumları uzmanlarının yorumları:

TÜRKÇE: Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre; bu yılki 1. TEOG Türkçe dersi sınav soruları müfredata ve öğrenci düzeyine uygun. Okuma, anlama, yorumlama konularının ağırlıklı olduğu sınavın dilinin, yalın ve anlaşılır olduğu tespit edildi. Seçici yorumlama sorularına yer verilen sınavda A kitapçığında “unutmak” sözcüğünün cümledeki anlamlarına yönelik olan 1. soru; paragraf yorumuna yönelik 4. soru; hikayenin unsurlarının yer aldığı 12. soru; söz sanatları, anlatım yöntemleri ve düşünceyi geliştirme yollarının tek tek incelenmesini gerektiren 14. soru seçici nitelikler taşıyor. Cümle ögesi sorularında öğrencilerin temel ve yardımcı ögeleri bulmaları hedeflenmiş. Noktalama işaretlerine yönelik 17. soru iki nokta, üç nokta, noktalı virgül ve nokta işareti; yazım kurallarına yönelik 16. soru ise “Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerin, tarihlerin, yazımı karıştırılan sözcüklerin ve birleşik sözcüğün yazımı”na ilişkin bilgileri ölçmesi açısından önemli. Sınav, iyi bir hazırlık ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştur.

MATEMATİK: Öğrencilerimizin yorumlarınagöre matematik soruları müfredata uygun.  Sınav bilgiyi ölçmenin yanı sıra, işlem yapma ve yorumlama yeteneğini de ölçüyor. Konu dağılımı incelendiğinde, çarpanlar ve katlar konusuna ait 5, üslü sayılar konusuna ait 7, köklü sayılar konusuna ait 8 soru olduğu anlaşılıyor. A kitapçığında yer alan 7, 16 ve 19'uncu soruların, sınavın seçici soruları olduğu tespit edildi. 7 ve 19'uncu sorular, öğrencinin problemi yorumlama yeteneğini ölçerken, 16. soru gerçek sayılar ile ilgili bilgiyi doğru analiz edip, doğru kullanabilme yeteneğini ölçüyor. Özetle sınavın, öğrencilerin hem bilgi hem de yorumlama yeteneğini ölçen sorulardan oluştuğu anlaşılıyor.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre; din kültürü ve ahlak bilgisi soruları müfredata uygun. Yorum ve bilgiye dayalı sorulardan oluşan bir sınav olduğu anlaşılıyor. A kitapçığında 9, 11,13 ve 19’uncu sorular öğrencilerin zorlanabilecekleri tarzda. Geri kalanlar ise, okuduğunu anlama ve kendi düşüncelerini katmadan parçaya göre yorumlamaya dayalı.

Nesibe Aydın Okulları:

TÜRKÇE: Yüzde 70’ini (14 soru) Anlam konuları, yüzde 30’unu (6 soru) ise Dil Bilgisi konuları ve Yazı Türleri oluşturdu. Geçen senelerde de MEB, ağırlığı anlam konularına verdiği için konu dağılımlarında beklenmedik bir durum söz konusu olmadı. Sınavdaki 3 sorunun (%15) kolay, 13 sorunun (%65) orta, 4 sorunun (%20) ise zor düzeyde olduğu görüldü. Daha önceki TEOG sınavlarında da benzer bir dağılım söz konusu. Ancak, bu TEOG sınavında kolay soruların oranının geçen yıllara göre daha az tutulduğu, orta derecede güçlüğe sahip soruların ise yoğunluk kazandığı söylenebilir. Zor soru oranlarında ise bir değişiklik yok. Birkaç paragraf sorusu beklendiği üzere düşündürücü ve çeldiricisi daha kuvvetli nitelikte hazırlandı. Dil bilgisi sorularında da beklenmedik bir soru tipi bulunmuyor. Sınav sorularında dikkat çeken bir diğer unsur ise; görselli sorulara bu yıl da hiç yer verilmemiş olması. Sınavda beklenmedik veya hatalı herhangi bir soru şekliyle de karşılaşılmadı. MEB’in web sitesinde yayınlamış olduğu “Kazanım Kavrama Testleri” ve “Değerlendirme Sınavları” da Kasım ayı TEOG sorularıyla kazanım ve zorluk dereceleri açısından paralellik gösterdi.

MATEMATİK: Yüzde 35’ini (7 soru) Kareköklü Sayılar, yüzde 35’ini (7 soru) Üslü Sayılar, yüzde 5’ini (1 soru) Gerçek Sayılar, yüzde 25’ini (5 soru) Çarpanlar ve Katlar konuları oluşturdu. Sınavdaki 10 soru (%50) kolay, 9 soru (%45) orta, 1 soru (%5) zor düzeyde. Özellikle bu sene müfredata yeni eklenen Çarpanlar ve Katlar, EBOB – EKOK konularından da sorular soruldu. Sınavda, MEB ’in TEOG - 1 için yayınlamış olduğu kazanımların tamamından soru geldi. Ayrıca, web sitesinde yayınlanan “Değerlendirme Sınavları” ve “Kazanım Kavrama Testleri” sınav ile paralellik gösterdi ve öğrencilere kolaylık sağladı.  Matematik sorularının belirleyiciliği, önceki TEOG sınavlarında olduğu gibi bu yıl da öne çıktı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Yüzde 30’u (6 soru) Evrenin Yasaları, yüzde 15’i (3 soru) Kaza ve Kader, yüzde 15’i (3 soru) Tevekkül, yüzde 5’i (1 soru) Allah Her şeyi Bir Ölçüye göre yaratmıştır, yüzde 20’si (4 soru) Emek ve Rızık,  yüzde 10’u (2 soru) Paylaşma ve Yardımlaşma, yüzde 5’i (1 soru) Ayetel Kürsi konularından soruldu. Yüzde 35’i (7 soru) kolay, yüzde 40’ı (8 soru) orta, yüzde 25’i (5 soru) ise zor düzeyde. Müfredata ve kazanımlara daha uygun ve kaliteli sorulardan oluştu. Bilgiyi kullanmayı gerektiren, anlama ve yorumlama beceresi içeren nitelikli sorulardan oluştuğu görüldü. Geçen yıla göre sorular zorluk bakımından benzer, içerik bakımından daha kaliteliydi.


Kaynak. Hürriyet Eğitim
Anahtar Kelimeler:
UzmanTeogSınav

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim