Öğretmen Diyarı

TRT Personel Alım Sınavının Detayları Açıklandı

STAJYER SPİKER, STAJYER MUHABİR, YARDIMCI PRODÜKTÖR, KAMERA

ASİSTANI, YAPIM VE YAYIN ELEMANI, TEKNİSYEN, YÖNETİM HİZMETLERİ

UZMAN YARDIMCISI VE MALİ DENETÇİ YARDIMCISI UNVANLI KADROLAR İÇİN

SINAV DUYURUSU

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun personel ihtiyacının karşılanması amacıyla merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere;

- (25) adet Stajyer Spiker,

- (75) adet Stajyer Muhabir,

- (50) adet Yardımcı Prodüktör,

- (40) adet Kamera Asistanı,

- (85) adet Yapım ve Yayın Elemanı,

- (75) adet Teknisyen,

- (20) adet Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı,

- (10) adet Mali Denetçi Yardımcısı,

unvanlı toplam (380) adet boş kadroya atama yapılabilmesi için çoktan seçmeli test şeklinde giriş yazılı sınavına ilişkin protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT) arasında imzalanmıştır.

Bu protokol ile Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı, Teknisyen, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı giriş yazılı sınavının, çoktan seçmeli test şeklinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınavı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçiliği Yönetmeliği dikkate alınarak yapılması amaçlanmaktadır.

Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı ile Teknisyen giriş yazılı sınavı, Ankara'da 14/02/2016 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek olup, sınav 100 dakika sürecektir.

Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı giriş yazılı sınavı, Ankara'da 14/02/2016 tarihinde Pazar günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek olup, sınav 100 dakika sürecektir.

TARİH

TARAF

İŞİN TANIMI

16/10/2015

tarihinde

yapılmıştır.

TRT

Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı ile Teknisyen unvanlı kadrolar için sınav ilanının Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresinde ve TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanması.

04/12/2015

tarihinde

yapılmıştır.

TRT

Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı unvanlı kadrolar için sınav ilanının Resmi Gazetede, Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresinde ve TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanması.

15-28/01/2016

ADAY

Aday tarafından sınav ücretinin yatırılması: Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 100,00.-TL'yi (Yüz Türk Lirası KDV dahil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile ATM veya internet bankacılığı üzerinden sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatıracaktır.

08/02/2016

ÖDSGM

TRT

Adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösterir sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr ve www.trt.net.tr internet adreslerinde yayımlanması.

14/02/2016

ÖDSGM

SINAV

Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı ile Teknisyen Sınavı;

(Ankara, Pazar günü saat: 10.00' da tek oturum halinde)

Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı Sınavı;

(Ankara, Pazar günü saat: 14.00' da tek oturum halinde)

16/02/2016

ÖDSGM

TRT

Sınav sorularının ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr ve www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanması.

28/03/2016

ÖDSGM

TRT

Sınav sonuç listesinin www.meb.gov.tr ve www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanması.

Sınav ücreti ve sınav uygulaması

1- Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 100.00 TL'yi (Yüz Türk Lirası KDV dahil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile ATM veya internet bankacılığı üzerinden sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatıracaktır. Aday, sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında sınav ücretini bankaya yatırırken;

- Stajyer Spiker giriş sınavına başvuranlar "TRT Stajyer Spiker sınavı için",

- Stajyer Muhabir giriş sınavına başvuranlar "TRTStajyer Muhabir sınavı için",

- Yardımcı Prodüktör giriş sınavına başvuranlar "TRT Yardımcı Prodüktör sınavı için",

- Kamera Asistanı giriş sınavına başvuranlar "TRTKamera Asistanı sınavı için",

- Yapım ve Yayın Elemanı giriş sınavına başvuranlar "TRT Yapım ve Yayın Elemanı sınavı

için",

- Teknisyen giriş sınavına başvuranlar "TRT Teknisyen sınavı için ",

- Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı giriş sınavına başvuranlar "TRT Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı sınavı için",

- Mali Denetçi Yardımcısı giriş sınavına başvuranlar "TRT Mali Denetçi Yardımcısı sınavı için" yatırdığını belirtecektir.

2- Sınava, sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde sınav ücretini yatırmayan, sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri, sınavın tamamlanmasından yaklaşık dört hafta sonra herhangi bir başvuru alınmaksızın ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

Ücretler hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

Adayın sınav yerleştirilme işlemi tamamlanmış ise, sınav iptal olmadığı sürece (idare kusuru) ücret iadesi yapılamaz.

3- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) ile gireceklerdir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

4- Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

5- Adaylar sınav sonuçlarını, sınav uygulama takviminde belirtilen tarihten itibaren www.meb.gov.tr ve ww.trt.net.tr internet adreslerinden öğreneceklerdir.

6- Sınav süreci ile ilgili önemli bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GRUP ADI

SORU

SAYISI

SINAV

MERKEZİ

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

1- Stajyer Spiker

Her grup için 80 soru

ANKARA

SAAT 10:00 100

DAKİKA

2- Stajyer Muhabir

3- Yardımcı Prodüktör

4- Kamera Asistanı

5- Yapım ve Yayın Elemanı

6- Teknisyen

7-Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı

Her grup için 80 soru

ANKARA

SAAT 14:00 100

DAKİKA

8-Mali Denetçi Yardımcısı

STAJYER SPİKER, STAJYER MUHABİR, YARDIMCI PRODÜKTÖR, KAMERA ASİSTANI,

YAPIM VE YAYIN ELEMANI, TEKNİSYEN, YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI İLE

MALİ DENETÇİ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVININ YAZILI SINAV KONULARI

 

GRUP ADI

İLGİLİ

ALAN

SORU

SAYISI

GENEL

SORU

SAYISI

GRUP

NO

STAJYER SPİKER KADRO UNVANI İÇİN

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)

15

 
 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu

10

 
 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2

 

1

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3

80

Meslek Etiği

10

 

Türkçe

10

 
 

Matematik

10

 
 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

 
 

Genel Kültür

10

 
 

GRUP ADI

İLGİLİ

ALAN

SORU

SAYISI

GENEL

SORU

SAYISI

GRUP

NO

STAJYER MUHABİR KADRO UNVANI İÇİN

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)

15

 
 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu

10

 
 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2

 

2

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3

80

Meslek Etiği

10

 

Türkçe

10

 
 

Matematik

10

 
 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

 
 

Genel Kültür

10

 
 

GRUP ADI

İLGİLİ

ALAN

SORU

SAYISI

GENEL

SORU

SAYISI

GRUP

NO

YARDIMCI PRODÜKTÖR KADRO UNVANI İÇİN

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)

15

 
 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu

10

 
 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2

 

3

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3

80

Meslek Etiği

10

 

Türkçe

10

 
 

Matematik

10

 
 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

 
 

Genel Kültür

10

 
 

GRUP ADI

İLGİLİ

ALAN

SORU

SAYISI

GENEL

SORU

SAYISI

GRUP

NO

KAMERA ASİSTANI KADRO UNVANI İÇİN

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)

15

 
 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu

10

 
 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2

 

4

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3

80

Meslek Etiği

10

 

Türkçe

10

 
 

Matematik

10

 
 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

 
 

Genel Kültür

10

 
 

GRUP ADI

İLGİLİ

ALAN

SORU

SAYISI

GENEL

SORU

SAYISI

GRUP

NO

YAPIM VE YAYIN ELEMANI KADRO UNVANI İÇİN

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, İletişim)

15

 
 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu

10

 
 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2

 

5

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3

80

Meslek Etiği

10

 

Türkçe

10

 
 

Matematik

10

 
 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

 
 

Genel Kültür

10

 

GRUP

NO

GRUP ADI

İLGİLİ

ALAN

SORU

SAYISI

GENEL

SORU

SAYISI

TEKNİSYEN KADRO UNVANI İÇİN

 

 

Demokrasi ve İnsan Haklan

10

 
 

 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu

5

 
 

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2

 

6

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3

80

 

 

Türkçe

15

 
 

 

Matematik

15

 
 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

15

 
 

 

Genel Kültür

15

 

GRUP

NO

GRUP ADI

İLGİLİ

ALAN

SORU

SAYISI

GENEL

SORU

SAYISI

YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI KADRO UNVANI İÇİN

 

A- İKTİSAT GRUBU

   
 

Mikro ve makro iktisat

   
 

İktisat politikası

24

 
 

Türkiye ekonomisi

   
 

Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar

   
 

B- MALİYE GRUBU

   
 

Kamu maliyesi

   

7

Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi

24

80

Türk vergi sisteminin genel esasları

 
 

Maliye politikası

   
 

C- HUKUK GRUBU

   
 

Anayasa hukuku

   
 

İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı

32

 
 

Ceza hukuku (Genel hükümler)

 
 

Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku)

   
 

Borçlar hukuku (Genel hükümler)

   

GRUP

NO

GRUP ADI

İLGİLİ

ALAN

SORU

SAYISI

GENEL

SORU

SAYISI

MALİ DENETÇİ YARDIMCISI KADRO UNVANI İÇİN

8

A- İKTİSAT GRUBU

20

80

Mikro ve makro iktisat

İktisat politikası

Türkiye ekonomisi

Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar

B- MALİYE GRUBU

20

Kamu maliyesi

Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi

Türk vergi sisteminin genel esasları

Maliye politikası

C- HUKUK GRUBU

20

Anayasa hukuku

İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı

Ceza hukuku (Genel hükümler)

Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku)

Borçlar hukuku (Genel hükümler)

Vergi hukuku

Ç- MUHASEBE GRUBU

20

Genel muhasebe

Maliyet muhasebesi

Şirketler muhasebesi

İtirazlar

1- Adaylar, sınav sorularına, uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarı ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren; Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı ile Teknisyen kadro unvanları için 7 (yedi) gün içerisinde, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro unvanı için 7 (yedi) gün içerisinde ve Mali Denetçi Yardımcısı kadro unvanı için 10 (on) gün içerisinde dilekçe ile doğrudan TRT'ye yapacaklardır. TRT bu itirazları toplu olarak ÖDSGM'ye gönderecektir.

Adayların itirazları;

-Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı ile Teknisyen kadro unvanları için en geç 30 (otuz) gün içerisinde,

-Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro unvanı için 7 (yedi) gün içerisinde,

-Mali Denetçi Yardımcısı kadro unvanı için en geç 20 (yirmi) gün içerisinde, sonuçlandırılarak adaylara bildirilecektir.

2- Adaylar, sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına yönelik itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL ( Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

3- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlarda, itiraz dilekçelerinin kurum kayıtlarına girdiği tarih esas alınacak olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Değerlendirme

1) Giriş Sınavı değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tablo da belirtildiği gibidir.

GRUP

 

SORU

NO

GRUP ADI

SAYISI

1

Stajyer Spiker

80

2

Stajyer Muhabir

80

3

Yardımcı Prodüktör

80

4

Kamera Asistanı

80

5

Yapım ve Yayın Elemanı

80

6

Teknisyen

80

7

Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı

80

8

Mali Denetçi Yardımcısı

80

2) Değerlendirme aşağıdaki gibidir:

2.1- Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı ile Teknisyen kadro unvanları için değerlendirme aşağıdaki gibidir:

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sözlü-mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. En yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması TRT tarafından ilan edilecektir.

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış sorular doğru cevapları etkilemeyecektir.

2.2- Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadro unvanı için değerlendirme aşağıdaki gibidir:

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

Yazılı sınavda, başarılı sayılmak için sınav ilanında belirtilen İktisat, Maliye ve Hukuk alt gruplarının her birinden en az 50 (elli) puan alınması ve bu grupların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış sorular doğru cevapları etkilemeyecektir.

TRT tarafından; yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını [20x4= 80 (seksen) aday] geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü-mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü-mülakat sınavına çağrılır. En yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması TRT tarafından ilan edilecektir.

2.3- Mali Denetçi Yardımcısı unvanı için değerlendirme aşağıdaki gibidir:

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

Yazılı sınavda, başarılı sayılmak için sınav ilanında belirtilen İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarının her birinden en az 60 (altmış) puan alınması ve bu gruplarının ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekir.

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış sorular doğru cevapları etkilemeyecektir.

TRT tarafından; yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını [10x4= 40 (kırk) aday] geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü-mülakat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü-mülakat sınavına çağrılır. En yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması TRT tarafından ilan edilecektir.

Yükümlülükler

1- Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 100,00.-TL' yi (Yüz Türk Lirası KDV dahil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatırmakla yükümlüdür.

2- Aday, sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde "engel durumu" ve "almak istediği hizmet" i belirten bir dilekçe ekinde en geç 11/01/2016 Pazartesi saat 18.00'a kadar Turan Güneş Bulvarı, Oran-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan TRT Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan ve raporun geçerliliğinden aday sorumludur. Engel durumu olup da belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmayan adayların engel durumları ile ilgili ÖDSGM tarafından herhangi bir tedbir alınmayacaktır.

Ayrıca, engel durumunu belirtilen tarihe kadar bildiren aday dilekçesinde aşağıda belirtilen hizmetleri seçmeleri gerekmektedir.

- Ortopedik Engelli (Alt Beden) => Giriş Katta Salon

- Ortopedik Engelli (Üst Beden) => Okuyucu Kodlayıcı Hizmeti

- Ortopedik Engelli (Alt ve Üst Beden) => Giriş Katta Salon ve Okuyucu Kodlayıcı Hizmeti

- Görme Engelli (Az Gören) => 18 Punto Cevap Kağıdı ve Kitapçık

- Görme Engelli (Hiç Görmeyen) => Okuyucu Kodlayıcı Hizmeti

3- Adaylar, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ) sınava girerken yanlarında bulundurmakla yükümlüdür.

4- ÖDSGM, adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerini sınav uygulama takviminde belirtilen tarihte www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlamakla yükümlüdür.

Diğer Hususlar

1- Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve Mali Denetçi Yardımcısı giriş sınavının başvurularının 08 Ocak 2016 tarihinde saat 18.00' da sona ereceği, 04/12/2015 tarihinde aynı tarihli Resmi Gazetede, Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresinde ve TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Başvuruların devam etmesi nedeniyle başvuru süresinin sonunda sınav açılan kadro sayısının 20 katı aday giriş yazılı sınavına çağrılacak olup, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Bu nedenle, başvuru süresinin sonunda TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde ilan edilerek giriş yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu ilanımızda belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür. Adaylara giriş yazılı sınavına katılmaları için ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

2- Ayrıca, yazılı sınava katılarak başarılı olan ve sözlü-mülakat/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü-mülakat/uygulamalı sınava katılacakları gün ıslak imzalı görev talep formu/başvuru formu, özgeçmiş (ıslak imzalı) diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisini (aslı görülüp, fotokopisi onaylanacaktır) sınav komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, teknisyen giriş sınavına başvuran adaylardan sözlü-mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayların, sözlü-mülakat sınavına katılacakları gün yukarıda sayılan belgeler ile birlikte ilgili alana ait teknisyen unvanına haiz olduğunu gösterir mesleki veya teknik ortaöğretim diplomasını sınav komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınav komisyonu tarafından 16/10/2015 tarihli ve 04/12/2015 tarihli ilanlarımızda belirtilen koşulları taşımadığı görev talep formunu/başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmadığı, yanlış bilgi verdiği ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar yazılı sınavı kazanmış olsalar dahi sözlü-mülakat/uygulamalı sınava alınmazlar, sınavları geçersiz sayılır.

İlanen duyurulur. 25/12/2015

Memurlar.Net
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol