Öğretmen Diyarı

TEOG sonrası nakil krizinde MEB\'den geri adım

22 Ağus­to­s 2014’­te Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş (TE­OG) sı­na­vı­nın yer­leş­tir­me so­nuç­la­rı­nı bek­le­yen 9’un­cu sı­nıf aday­la­rı­na na­kil iş­le­min­de ko­lay­lık sağ­lan­dı.MEB, okul­la­ra gön­der­di­ği ya­zıy­la özel okul­da oku­mak is­te­yen öğ­ren­ci­le­rin na­kil iş­lem­le­riy­le uğ­raş­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.

 

Özel oku­la ke­sin kay­dı­nı yap­tı­ran  öğrenci TEOG sonucuna göre özel okula kayıt yaptıracak olsa da bu uygulamanın aynı şekilde devam edeceği dile getirildi.

 

Devletteki yerleri belli

 

Yet­ki­li­ler, TE­OG’­la öğ­ren­ci­le­rin dev­let oku­lun­da­ki yer­le­ri­ni be­lir­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Her ih­ti­ma­le kar­şı okul­la­ra böy­le bir ya­zı gön­der­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen yet­ki­li­ler, na­kil ko­nu­sun­da­ki sı­kın­tı­la­rın bu uy­gu­la­may­la or­ta­dan kal­ka­ca­ğı­na vur­gu yap­tı.

 

FATMA EREN - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol