Öğretmen Diyarı

Sınava giren aday yüksek lisans ama sınav sınav kurulu üyeleri lisans mezunu... Sorun olur mu?

Görevde yükselme sözlü sınavına giren aday lisansüstü öğrenime ama sınav kurulu üyeleri lisans öğrenime sahipse, sorun olur mu?

SORU: Kurumum tarafından şube müdürü kadrosu için düzenlenen görevde yükselme sınavına girdim. Yüksek lisans mezunuyum ve doktora öğrenimim devam ediyor. Sınav kurulundaki 5 üyeden sadece 2'si yüksek lisans mezunu. Bu durumda sınav kurulu mevzuata uygun mu oluşturulmuş?

CEVAP: Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde, "Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar." hükmü vardır.

Yüksek lisans ve doktora öğreniminin lisans öğreniminden daha üst bir öğrenim olduğuna şüphe yoktur. Nitekim, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yüksek lisans, "Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim"; doktora ise, "Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim" olarak tanımlanmış ve da bu iki öğrenim "lisans üstü öğrenim" olarak nitelendirilmiştir.

Genel Yönetmelikteki bu hükmün asıl amacının, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olan sınav kurulu üyelerinin, fakülte mezunu personelin sınavında değerlendirici olmasının önüne geçmek olduğu açıktır.

Yine de, yüksek lisans veya doktora mezunu olan personelin, lisans mezunu olan sınav kurulu üyelerince değerlendirilmesi hukuki açıdan sorun ortaya çıkarabilecektir.

Nitekim pek çok kurum böyle bir sorunla karşılaşmamak için kendi kurumsal yönetmeliklerinde bu maddeyi şu şekilde düzeltmektedir: "Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisans üstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar."

Böyle bir düzenlemeye yer vermeyen kurumlar açısından sorun halen devam etmektedir.

 Kaynak:  "www.memurlar.net"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol