Öğretmen Diyarı

Öğretmenler Kariyer İçin Bu Sınava Hazırlanmalı!
Uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı'ndakariyer basamakları ve görevde yükselme sınavını bekleyen eğitimçalışanları yayınlanması beklenen yönetmeliklerle kitlendiler. Bakanlığın her iki sınavla ilgili hazırlıklarınındevam ettiği öğrenildi. Kamu Kurum veKuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 31 Ağustos tarihinde değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe ve buna bağlı MEB görevde yükselme yönetmeliğine göre sınava gireceköğretmenler için aranan şartlarda 10 yıl devlet memuru olarak çalışmış olmak şartı aranıyor.
Şube müdürlüğü sınavına girmek için Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğinin görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar başlıklı 6. Maddesinde “Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarınıtaşımak,

b) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak,

c) Yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”

Yine aynı yönetmeliğin görevde yükselme sınavı suretiyle şube müdürü kadrosuna atanabilmek için aranacak özel şartlar 7. Madde deşöyle sıralanmıştır.

“1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü,öğretmen, mimar, mühendis, raportör ve sivil savunma uzmanı kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.”şeklinde ifade edilmiştir.

Özel şartlarda geçen üç yıllık süre bizi yanıltmasın aynı zamanda genel şartlarda 68/B bendinde geçen şartlar da aranmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığındaki şube müdürlüğü kadrolarının da 1. Derece kadro olduğunu düşündüğümüzde ilgili Kanunun amir hükmü esas alınır.

657 DMK’nın 68/B ‘de iseşöyle ifade edilmektedir;“ Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreliyükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir.”

Buna göre, çerçeve yönetmeliğine henüz uyarlanmamışMEB görevde yükselme yönetmelik hükümleri ve 657 DMK 68/B bendine baktığımızda 1. Derece olan MEBşube müdürlüğüne en az 10 yıl devlet memurluğu yapmış ve bu sürenin en az 3 yılınıöğretmen veya şef olarak yapanlar bu sınava girebilecektir.

MEB’in son dönem açıklama ve uygulamalarına baktığımızda şube müdürlüğü için baskın bir sınav yapabilir. Kariye ve sınıf değişikliği için son derece önemli bir sınavolacaktır. Kariyer yapmak isteyen bir öğretmen için bir fırsat olacaktır.
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim