Öğretmen Diyarı

MEB Unvan Değişikliği Sınavında Müthiş İddia

MEB'in unvan değişikliği sınavındaki bazı soruların hatalı olduğu iddia edildi.

MEB, geçtiğimiz haftalarda, unvan değişikliği sınavı yaptı. Ancak, memurlar.net forumunda paylaşımlarda bulunan adaylar, bazı soruların yanlış olduğunu iddia ediyor.   İyi günler;   Milli Eğitim Bakanlığı memurlarının teknik kadro mezunu olupta yıllardır beklediği, 28/02/2015 tarihinde büyük hüsran sonucu yaptığı  Ünvan değişikliği sınavındaki Bilgisayar programcılık sorularının bir çoğu hem hatalı, hem çelişkili hem de tam bir komedi aşağıda açıklayacağım soruları hatalarının gerekçeleri ile birlikte açıklayacağımdan da anlaşılacağı üzere doğru sayılabilecek soru sayısı 5 veya 10 geçmez.50 soru üzerinden değerlendirildiğinde bu sınav tarihe en çok yanlış soru sourlan sınav olarak rekor kırmıştır.Bunu kamuoyuna taşımanız ve gündeme almanızı temenni ederek bu mağduriyeti MEB'in derhal düzeltilmesi bir elzem olmakla beraber, yeterince haksızlık yapan bu kurumun artık kendine çeki düzen vermesi noktasında  dile getirilmesini saygılyla ve önemle arz eder selamlarımı bildiririm.   Konuyu kamuyounun gündemine getireceğinizden hiç şüphem yoktur.   İşte hatalı sorular:  

    24.”Bilgisayar mimarisi ” cümlesindeki boşluğu uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) bir marka adıdır. B) uygulama programlarının bütünüdür. C) bir işletim sistemidir. D) bir donanım organizasyonudur. E) bir yazılım tasarımıdır. Bilgisayar Mimarisi Grafiği= biligisayar mimarisi Aygıt Yazılımı: Sistemi oluşturan donanımların çalışması için gerekli olan yazılımlardır. Bilgisayar mimarisine başlı başına sadece donanımdır diyemeyiz yazılım olmadan donanım kendi başına işlevsizdir. Soru hatalı. Bilgisayar mimarisinde işletim sistemi ve uygulamalarda bulunmakta birden fazla cevap içermektedir.Bu yüzden cevap D şıkkı olamaz.Fakat Soruya hangisi değildir dense cevap şıkkı A olur. İtiraz Nedeni:Soru Hatalı

————————————————————————————————-

30.Soru Soru cevabında kullanılan pi (pi ) işareti sql komutlarında bulunmamaktadır.Soruda bahsedilen projection operator denilmekte simgeside “ ?” olarak belirtilmekte ama sorunun cevap şıklarında bu işaret bulunmamakta soru hatalı http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/…/gosterim-…/ İtiraz Nedeni:Soru Hatalı

————————————————————————————————–

37.Soru Web Domain(alan adı), internette yer almak için sahip olmamız gereken kimliktir. İnternet üzerinden oluşturulmuş alt ağlara Subnetting denir. Domainler alt parçalara bölünebilir, buna da subdomain denir.Bu yüzden cevap A şıkkı olamaz. İtiraz Nedeni:Soru Hatalı

————————————————————————————————–

6. C++ programlama dilinde bir üst seviyedeki değişken adına hangi operatör ile ulaşılabilir? A) # B) C) :: D) : E) . İtiraz Gerekçeleri: Soruda “ bir üst seviye ” kavramı kullanılmış; bununla kastedilen tam anlaşılmamaktadır. Soru şu şekillerde sorulsaydı “Sınıfın dışında sınıf üyelerine erişmek için kullanılan operatör hangisidir? “ ya da “ Halef(çocuk) sınıflarından, selef (ata) sınıf üyelerine erişmek için kullanılan operatör hangisidir ?” cevap C şıkı olabilirdi. Bu şekliyle soru eksik ve hatalıdır.

—————————————————————————————————-

8. Başlangıç değeri atamak için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Static B) Constructor C) Final D) Destructor E) Private İtiraz Gerekçeleri : Cevap şıklarından B ve D fonksiyon tipidir. C, A ve E şıkları ise erişim belirleyicileridir. “Başlangıç değeri” ifadesi eksiktir. Örneğin; “Sınıf ilk oluşturulduğunda çalışan fonksiyona (metoda) ne denir ?” şeklinde olması gerekirdi. Bu şekliyle cevabın B olması mümkün değildir. Bu şekliyle soru eksik ve hatalıdır.

——————————————————————————————————

15. Bir metodun aynı isimle farklı parametrelerle çağırılmasına ne denir? A) Kalıtım (Inheritance) B) Nesne Kurucu (Constructor) C) Kapsülleme (Encapsulation) D) Çok Biçimlilik (Polymorphism) E) Aşırı Yükleme (Method Overloading) İtiraz Gerekçeleri: Parametreleri farklı aynı adlı fonksiyonların tanımlanmasına Method Overloading denir. Çok Biçimlilik de bir metodun halef ve selef sınıflarda tekrar tanımlanmasına, metot ezme ( Method Overriding ) denir. Cevap D şıkkı olamaz cevabın E şıkkı olması gerekir.

—————————————————————————————————–

25. Bilgisayarda bir işlem esnasında eğer donanımın saklama kapasitesinden daha büyük bir değer ortaya çıkarsa, sonuç ne olur? A) Sonuç ön belleğe alınır. B) Program sonlanır. C) Tümleme işlemi gerçekleştirilir. D) Sıkıştırma işlemi gerçekleştirilir. E) Taşma meydana gelir ve veri kaybolur. İtiraz Gerekçeleri: Soruda donanımdan kastedilen bölümün ne olduğu açıkça belirtilmemiştir. Bellekte bir hücre, disk birimi, işlemci yazmacı ya da yazıcı belleği olabilir. Örneğin; Kastedilen donanım hard disk ise işletim sisteminde ilgili ayarın etkin olması halinde veriler sıkıştırılarak kaydedilebilir. Ya da belirtilen donanım yazıcı ise ortaya çıkan fazla değer tampon belleğe alınabilir ya da işletim sistemi kuyruğunda bekletilebilir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu şekliyle soru eksik ve hatalıdır.

——————————————————————————————————

23. DEĞİL (NOT) kapısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Donanım bloğu B) Yazılım bloğu C) Tasarım bloğu D) Algoritma E) C++ operatörü İtiraz Gerekçeleri: Şıklarda belirtilen donanım bloğu cevabı “not kapısı” ifadesini karşılamamaktadır. Ayrıca sayısal devrelerin tasarımında da bu kapılar sembolik olarak kullanılır. Bu nedenle C şıkkı da doğru cevap olarak alınabilir. Bu şekliyle soru eksik ve hatalıdır. Bunu dışında, soruda bahsi geçen “Not” kapısı, bir lojik kapıdır. Lojik kapılar transistor ve diyot gibi temel elektronik elemanlar aracılığıyla elde edilirler, dolayısıyla soru Elektronik alanına girmektedir. Programcı kadrosu için soru başlıklarında Elektronik konusu bulunmamaktadır; soru alan dışıdır, iptal edilmesi gerekir. —————————————————————————————————–

31.24 bitlik bir FAT yapısı ile uyumlu ve 2 KB’lık fiziksel öbeklerden oluşan en büyük disk boyu ne kadar olur? A) 4 TeraB B) 1 GB C) 32 GB D) 512 MB E) 128 GB İtiraz Gerekçeleri: 31. Soruda ise, 11 Nisan 2012 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden biri tarafından yayınlanan aynı olduğunu görmekteyiz. Sorunun özgün olmadığı ve kopya olduğu gerekçesiyle iptali gerekmektedir. Ayrıca soruyu kopyalarken bile o kadar özensiz davranılmıştır ki TeraB diye bir kısaltma olmamasına; Terabaytın kısaltmasının TB olmasına rağmen bu hata olduğu gibi kalmıştır. İlgili adres: http://www.tekinpekcan.com/…/isletim-sistemi-calisma-sorul…/

—————————————————————————————————

34. Görev yönetim algoritmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İlk gelen önce algoritması görevlerin, hazır görevler kuyruğuna geliş sırasında işletildiği bir yönetim algoritmasıdır. B) Priority aging yöntemi zaman dilimli görev yönetim algoritmasıyla kullanılır. C) En kısa işletim süresi kalan önce algoritması en kısa ortalama bekleme süresi sağlamayı amaçlar. D) Çok kuyruklu görev yönetiminde farklı nitelikli birden çok hazır görev kuyruğu bulunur. E) Ana işlem biriminin verimli kullanımını amaçlar. İtiraz Gerekçeleri: 34. Soruyu dikkate aldığımıza, 11 Nisan 2012 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden biri tarafından yayınlanan soru ile şıklarına kadar birebir olduğunu görmekteyiz. Sorunun özgün olmadığı ve kopya olduğu gerekçesiyle iptali gerekmektedir. İlgili adres: http://www.tekinpekcan.com/…/isletim-sistemi-calisma-sorul…/ ——————————————————————————————————

46. Aşağıdakilerden hangisi HTML kodlarına ait elementleri içerir? A) Table B) Head C) Form D) Frame E) Layer İtiraz Gerekçeleri: Şıklarda belirtilen tüm HTML elementleri tagları içinde, başka HTML elementlerini içerebilir. Soruda çok açık tanım eksikliği bulunmaktadır. Bir form elementi için örneğin; Last name: Şıklarda belirtilen diğer element tagları için de benzer örnekler yazılabilir. Cevabın B olabilmesi için sorunun “Aşağıdakilerden hangisi biçimlendirme ile ilgili etiketleri içermez? ” yada “HTML belgenin başlık tanımları hangi bloğun içerisinde olmalıdır?” şeklinde sorulması gerekirdi. Bu şekliyle soru eksik ve hatalıdır. —————————————————————————————————–

47. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bir web sayfasında gezerken aynı bölümlerin yeniden yüklenmesini önler? A) Frame kullanmak B) Tablo kullanmak C) Form kullanmak D) Layer kullanmak E) Kod kullanmak İtiraz Gerekçeleri: Unvan değişikliği sınavı soruları yönetmeliğe göre 5 şıktan oluşmaktadır. Soruya sonradan eklendiği düşünülen E şıkkı tanımsal olarak diğer şıkları kapsamaktadır. Frame, Tablo yada Jquery kullanmak tanımsal olarak zaten kod kullanmaktır. E şıkkı A şıkkını kapsadığı için sorunun iptali gerekmektedir. Kaldı ki bu açık hataya rağmen E şıkkındaki ifadeyi “Frame haricinde kod kullanmak” olarak alsak bile yinede soru hatalıdır; zira Frame dışında HTML de birkaç yöntem ile sayfayı yenilemeden işlem yaptırmak, farklı sayfa içeriklerini yüklemek mümkündür. Örneğin jquery load “Kod kullanarak” sayfada gezinirken aynı bölümlerin yeniden yüklemesi önlenebilir. Bu şekliyle soru eksik ve hatalıdır. —————————————————————————————————

49. Internet Explorer’da “Bilgisayar Sistemleri ” biçiminde gözüken yazının Html kodu aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? İtiraz Gerekçeleri: HTML kod yazımında HTML etiketleri acıldıkları sıranın tersinde kapatılır. Aksi bir durumda en basit bir HTML editörü bile yazım hatası olduğunu belirtir. Bu bağlamda D şıkkı hariç tümünde yazım hatası vardır. Örneğin ) Ayrıca soruda tırnak işaretleri içine alınmış “Bilgisayar Sistemleri” kelimesinin html kodu istenmiş olup sorunun genel yazım itibari ile kalın yazıdan oluşması söz konusu yazıda bold (kalın) işleminin uygulanıp uygulanmayacağı karışıklığa neden olmuş, ifadesinin İngilizcede ki büyük i mi yoksa l(L) mi olduğu belirsizdir. Bu şekliyle soru eksik ve hatalıdır. 

 

kamuajans.com
Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim