Öğretmen Diyarı

MEB 2015-2016 TEOG 1 Dönem İstatistiklerini Açıkladı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ VE İZLEME DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI,2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM ORTAK SINAVI (TEOG) TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI.

  2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM ORTAK SINAVI TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

 1.BÖLÜM: GİRİŞ

Ortak sınavlar, altı temel ders için 8.sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere yılda iki defa yapılır. Ortak sınavlar, 8.sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden yapılır. Sınav soruları, 8 inci sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinin öğretim programları esas alınarak hazırlanır. Sorular, sınavların yapılacağı tarihe kadar işlenen öğretim programlarının belirlenen kazanımları esas alınarak öğrencinin eleştirel düşünme, analiz yapma, problem çözme, sonuç çıkarma, yorumlama ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanır (MEB, 2014).  

Yeni uygulamanın temel niteliğinin, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemek olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, öğretim programlarının ülke çapında eş zamanlı uygulanmasının sağlanması ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek olduğu vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda çalışmanın amacı 25-26 Kasım 2015 tarihinde yapılan 1. dönem ortak sınavına ilişkin test istatistikleri ve madde istatistiklerini incelemektir. Madde analizi, maddenin güçlük düzeyi, ayırt edicilik indeksi ve adayların çeldiricilere dağılımı açısından incelenmiştir. Maddeler A kitapçığındaki sıra ile uyumlu sunulmuştur.

2.BÖLÜM: BULGULAR

2.1 TEST İSTATİSTİKLERİ

Bir testin uygulandığı gruba bağlı olarak elde edilen sayısal özelliklerine genel olarak test istatistikleri adı verilir. Eğitimde ve psikolojideki ölçme araçları için istenilen nitelikler, kabul edilebilir geçerlik ve güvenirlik katsayılarının yanında bir grup bireye uygulandığında ölçmenin amacına uygun olarak elde edilecek istatistiklerdir(Baykul, 2015). Burada, testin güvenirliği, testin ortalama güçlüğü ve ayırıcılık gücü incelenmiştir, 

Güvenirlik Katsayısı (iç tutarlık) 

Testte yer alan maddelerin testin tamamı ile uyumunu gösteren bir güvenirlik katsayısıdır. Güvenirlik katsayısı 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Güvenirlik katsayısının 1’e yakın bir değer alması testin maddeleri arasındaki iç tutarlılığın yüksek olduğu ve testin güvenilir sonuçlar ürettiği şeklinde yorumlanır. 1’e yaklaştıkça iç tutarlık anlamındaki güvenirlik katsayısının yüksek olduğu ifade edilir. 

Testin Ortalama Güçlük Düzeyi 

Testin ortalamasının testten alınabilecek en yüksek puana bölünmesiyle elde edilen orandır. 0 ve 1 arasında değer alır. 0 (sıfır)’a yaklaştıkça testin zor, 1’e yaklaştıkça testin kolay bir test olduğunu anlamına gelir.

Testin Ortalama Ayırt Ediciliği 

Testin ölçülen özellik bakımından, özelliğe sahip olanla olmayanı ayırt edebilme derecesidir.

2.1.1 25-26 Kasım 2015 1. Dönem Ortak Sınavına İlişkin Test İstatistikleri

Ortak sınav testleri Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil olmak üzere 6 temel dersten oluşmaktadır. Her bir alt testte 20 madde olmak üzere tüm test 120 maddeden oluşur. Tüm teste ilişkin test istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir.

 

Kaynak:  "Turkkamu.net "

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol