Öğretmen Diyarı

Liselerde Ortak Yazılılar İle İlgili Tereddütlere MEB Cevap Verdi
MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Eylül ayında Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Çok önemli değişikliklerin yapıldığı yönetmelikle ilgili ortak yazılılarda tereddüte düşülen hususlar vardır. MEB yetkililerinin ortak sınavlarda tereddüte düşülen hususlarla ilgili açıklamalar yapması yerinde olacaktır.

Madde 45- 1/a:  Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.

Madde 45 -1/b: Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.

Madde 45-2: Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

SORU: Ortak yazılı tarihlerini kim belirleyecek? Okul idaresi mi, zümre öğretmenleri mi?

CEVAP: Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-okul sistemi üzerinden ilan edilir deniliyor. Yani sınav takvimini okul idaresi ve zümre öğretmenleri birlikte hazırlayacaklardır. Okul idaresi , derslerin durumuna göre ortak sınav takvimini hazırlayacaktır.

SORU: Zümre öğretmenleri kurulu kararıyla yazılıların biri veya birkaçı ortak yapılmayabilir mi?
   
CEVAP: Yönetmelik maddesi çok açıktır. Yazılıların tamamı ortak yapılacak ve ortak değerlendirilecek. Yazılı sorularını zümre öğretmenleri birlikte hazırlayacaklar ve birlikte cevaplayacaklar.

TEREDDÜTE DÜŞÜLEN HUSUSLAR

SORU 1: Ortak sınavlar “A” ve “B” olarak 2 grupta soru sorularak yapılabilir mi?Yapılabilirse gruplardaki soruların aynı olması mı gereklidir?

SORU 2: Ortak sınavları zümre öğretmenleri birlikte hazırlayacak deniliyor. Soru kağıdında okul müdürünün adı yazılacak mı? Okul Müdürünün, imza ve mühür kullanarak bütün yazılı sorularını onaylamasına gerek var mı?

SORU 3: Sınav sorularını zümre öğretmenleri komisyon kurarak hazırlayacaksa komisyon başkanı olarak zümre başkanının adı mı yazılacak yoksa komisyon başkanı olarak okul müdürünün adı mı yazılacak?

SORU 4 : Yazılı sınavlar , klasik/yoruma dayalı yapılır deniliyor. Bu soruların içine Boşluk Doldurma / Eşleştirme / Doğru-Yanlış soruları / Parçalı soru tipi  gibi soru çeşitleri konabilir mi?

SORU 5: Her dönemde her dersin sınavlarından biri test şeklinde yapılabilir deniliyor. Test soruları sadece çoktan seçmeli soru tipini mi karşılıyor, yoksa test sorularından kasıt çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme sorularının tamamını mı karşılıyor?

Orta Öğretim Genel Müdürlüğü de 22 Ekim 2013'te tereddüte düşülen bir hususla ilgili resmi yazı göndermişti.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 

okulsoru.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol