Öğretmen Diyarı

KPSS\'de uygulanacak testlerin kapsamları

Sınav, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için uygulanacak testlerin kapsamları tablo da gösterilen alanlarda yapılacaktır.

 

KPSS; Cumartesi Sabah, Cumartesi Öğleden Sonra, Pazar Sabah ve Pazar Öğleden Sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 20 Temmuz 2014 tarihinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, Cumartesi Sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi Öğleden Sonra, Pazar Sabah veya Pazar Öğleden Sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce tabloyu incelemeleri yararlarına olacaktır.

.

TABLO-1 KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI
  Yaklaşık Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlığı
  Genel Yetenek    
1) Sözel Bölüm   %50 2) Sayısal Bölüm   %50
Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.     Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.    
  Genel Kültür    
1) Tarih   %45 3) Temel Yurttaşlık Bilgisi   %15
a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki   a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu    
Türk Devletleri %5   hukuku %5  
b) Osmanlı Devleti %15   b) Anayasa %5  
c) Atatürk İlke ve İnkılapları %20   c) İdare %5  
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi %5   4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular   %10
2) Türkiye Coğrafyası   %30      
a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %12        
b)Türkiye'nin beşeri özellikleri %5        
c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %13        
  Eğitim Bilimleri    
1) Öğrenme Psikolojisi   %20 5) Öğretim İlke ve Yöntemleri   %20
2) Gelişim Psikolojisi   %15 6) Program Geliştirme   %5
3) Ölçme ve Değerlendirme   %15 7) Sınıf Yönetimi   %5
4) Rehberlik ve Özel Eğitim   %15 8) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı   %5
    Hukuk      
1) Anayasa Hukuku   %10 5) Borçlar Hukuku   %15
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı   %15 6) Ticaret Hukuku   %15
3) Ceza Hukuku   %15 7) İcra ve İflas Hukuku   %15
4) Medeni Hukuk   %15      
    İktisat      
1) İktisadi Doktrinler Tarihi   %5 5) Uluslararası İktisat   %10
2) Mikro İktisat   %30 6) Kalkınma-Büyüme   %10
3) Makro İktisat   %25 7) Türkiye Ekonomisi   %10
4) Para-Banka-Kredi   %10      
    İşletme      
1) Temel Kavramlar   %10 4) Pazarlama Yönetimi   %20
2) İşletme Yönetimi   %25 5) Finansal Yönetim   %20
3) Üretim Yönetimi   %25      
  Maliye  
1) Maliye Teorisi %10 5) Bütçe %15
2) Kamu Gelirleri %15 6) Vergi Hukuku %15
3) Kamu Giderleri %15 7) Maliye Politikası %15
4) Kamu Borçları %15    
  Muhasebe  
1) Genel Muhasebe %65 3) Ticari Aritmetik %10
2) Mali Tablolar Analizi %15 4) İhtisas Muhasebesi %10
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  
1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55 2) Çalışma Ekonomisi %30
a) İş hukuku ve teorisi %20 3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15
b) Sosyal güvenlik hukuku      
ve teorisi %25    
c) Sosyal politika %10    
  Ekonometri  
1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler %10 7) Farklı Yayılım (Değişen Varyans) %10
2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve   8) Çoklu Doğrusal Bağlantı %5
İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi,   9) Model Tanımlama ve Tanımlama Hataları %10
Hipotez Testleri, Güven Aralığı %10 10) Eşanlı Denklem Sistemleri %10
3) İkili (Kukla) Değişkenler, İkili Açıklayıcı   11) Zaman Serisi Modellemesi %10
ve İkili Bağımlı Değişkenler %10 12) Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme  
4) Öngörü %5 ve Otoregresif Modeller %5
5) Kısmi Regresyon ve Korelasyon %5    
6) Otokorelasyon (İçsel Bağıntı) %10    
  İstatistik  
1) Olasılık ve Stokastik Süreçler %15 6) Uygulamalı İstatistik %15
2) Matematiksel İstatistik %15 7) Zaman Serileri %5
3) Yöneylem Araştırması %5 8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
4) Çok Değişkenli Analizler %10 9) Örnekleme %10
5) Parametrik Olmayan Testler %5 10) Regresyon Analizi %10
  Kamu Yönetimi  
1) Siyaset Bilimi %15 6) Sosyoloji %5
2) Anayasa %15 7) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan  
3) Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası %20 Günümüze Siyasi Olaylar) %10
4) Yönetim Hukuku %20    
5) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15    
  Uluslararası İlişkiler  
1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %20 4) Uluslararası Güncel Sorunlar %15
2) Uluslararası Hukuk %25 5) Uluslararası Örgütler %10
3) Siyasi Tarih %15 6) Türk Dış Politikası %15
  Öğretmenlik Alan Bilaisi  
1) Alan Bilgisi %80 2) Alan Eğitimi %20
Türkçe Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği  
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı   Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı  
1) Alan Bilgisi Testi %80   1) Alan Bilgisi Testi %80    
a) Anlama ve Anlatma Teknikleri %24 a) Analiz   %28  
b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi %16 b) Cebir   %18  
c) Çocuk Edebiyatı %8 c) Geometri   %18  
d) Türk Halk Edebiyatı %8 d) Uygulamalı Matematik   %16  
e) Yeni Türk Edebiyatı %8 2) Alan Eğitimi Testi %20    
f) Eski Türk Edebiyatı %8        
g) Edebiyat Bilgi ve Kuramları %8        
2) Alan Eğitimi Testi %20          
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı   Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı  
1) Alan Bilgisi Testi %80   1) Alan Bilgisi Testi %80    
a) Fizik %24 a) Tarih   %28  
b) Kimya %22 b) Coğrafya   %20  
c) Biyoloji %22 c) Siyaset Bilimi   %8  
d) Yer Bilimi (Jeoloji) %4 d) Diğer sosyal bilim alanları   %24  
e) Astronomi f) Çevre Bilimi 2) Alan Eğitimi Testi %20 %% Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme 2) Alan Eğitimi Testi %20    
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği  
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı   Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı  
1) Alan Bilgisi Testi %80   1) Alan Bilgisi Testi %80    
a) Eski Türk Dili ve Yeni %26 a) Tarih Metodu   %8  
Türk Dili   b) Eski Çağ Tarihi   %4  
b) Yeni Türk Edebiyatı %18 c) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi   %10  
c) Eski Türk Edebiyatı %18 d) Orta Çağ İslam Tarihi   %12  
d) Türk Halk Edebiyatı %18 e) Osmanlı Tarihi   %14  
2) Alan Eğitimi Testi %20   f) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi   %12  
    g) Ortaçağ'dan 20. Yüzyıl'a Dünya Tarihi %12  
    h) 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi   %8  
    2) Alan Eğitimi Testi %20    
Coğrafya Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği  
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı   Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı  
1) Alan Bilgisi Testi %80   1) Alan Bilgisi Testi %80    
a) Fiziki Coğrafya %30 a) Mekanik   %20  
b) Beşeri ve Ekonomik Coğrafya %30 b) Elektrik ve Manyetizma   %20  
c) Bölgeler ve Ülkeler %20 c) Madde ve Özellikleri   %10  
2) Alan Eğitimi Testi %20   d) Dalgalar ve Optik e) Modern Fizik 2) Alan Eğitimi Testi %20 %10 %20  
Kimya Öğretmenliği Biyoloji Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi %80 a) Analitik Kimya %20 b) Anorganik Kimya %20 c) Organik Kimya %20 d) Fizikokimya %20 2) Alan Eğitimi Testi %20 Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 1) Alan Bilgisi Testi %80 a) Hücre ve Metabolizma %16 b) Bitki Biyolojisi %10 c) İnsan ve Hayvan Biyolojisi %20 d) Ekoloji %10 e) Canlıların Sınıflandırılması %8 f) Genetik ve Evrim %16 2) Alan Eğitimi Testi %20
Matematik Öğretmenliği (Lise) İngilizce/Almanca Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 
1) Alan Bilgisi Testi %80 
a) Analiz %24 br>b) Cebir %16 
c) Geometri %16 
d) Uygulamalı Matematik %24 
2) Alan Eğitimi Testi %20
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 
1) Alan Bilgisi Testi %80 
a) Dil Yeterliği %50 
b) Dil Bilim %16 
c) Edebiyat %14 
2) Alan Eğitimi Testi %20
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı 
1) Alan Bilgisi Testi %80 c) Temel Dini Bilgiler (İslam, İman Esasları ve İbadetleri) %16 
d) İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi %12 
e) Günümüz Türkiye'sindeki İslam Mezhep ve Yorumları %4 
g) Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi) %24 2) Alan Eğitimi Testi %20
             

 

  Genel Yaklaşık
  Yüzde Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi % 80  
a) Temel Psikolojik Kavramlar   % 16
b) Psikolojik Danışma Kuram   % 16
İlke ve Teknikleri
c) Davranış ve Uyum Problemleri   % 10
d) Bireyi Tanıma Teknikleri   % 10
e) Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma   % 10
f) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı   % 8
g) Psikolojik Danışma ve Rehberlikte   % 6
Araştırma ve Program Geliştirme
h) Meslek Etiği ve Yasal Konular   % 4
2) Alan Eğitimi Testi % 20

 

 

\"Memurlar.Net\"

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim