Öğretmen Diyarı

Kamuya Sınavsız Atamalar Kalkıyor Mu? Sayıştay'dan Flaş Karar
Milyonlarca kişi sınavla atama beklerken istisnai kadrolara yapılan sınavsız atamalar bazen vicdanları kanatıyor. Sayıştay bu konuda ilginç, aynı zamanda da kritik bir karar vermiştir.

Konu ile ilgili olarak Yenişafak'tan Ahmet Ünlü'nün haberine göre Sayıştay 5. Dairesi sınavsız atamalarla ilgili olarak vermiş olduğu kararda şu ifadelere yer verdi;

Bu kararda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 59'uncu maddesi hükmü uyarınca Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan .............'in 48 gün sonra sınav şartı yerine getirilmeden mühendis kadrosuna atanıp, aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerinin mühendis kadrosu için öngörülen tutarlar üzerinden ödenmesi sonucu ...........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede; 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı (Değişik:RG-7/5/2014-28993) 5'inci maddesinin (2)'nci bendinde, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında mühendis kadrosu da sayılmış, "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8'inci maddesinin (1)'inci bendinin b) fıkrasında da "Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak," gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İPTAL EDİLMİŞTİR !

Ayrıca söz konusu yönetmeliğin 2. maddesinden 1. fıkrasının (ç) bendinde bulunan, "İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir" hükmü bulunuyor. Bu hüküm Danıştay.... Dairesi'nin ....... tarihli ve Esas No: ......ve Karar No: ...... sayılı kararı ile iptal edilmiştir.


 
EHLİYET VE LİYAKAT SAHİBİ KİŞİLER SEÇİLECEK

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 03/06/2009 tarihli ve 2009/50 sayılı genelgesinde; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59'uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanımına hukuken imkan bulunmamaktadır. Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır" denilmektedir.

MEMUR KADROLARINDAN BAŞKA KADROLARA ATANAMAYACAKLAR

Ancak Devlet Personel Başkanlığı aksi yönde görüş vermiş olsa da (DPB'nin vermiş olduğu görüşte; Halen istisnai memuriyet niteliğindeki bir kadroda görev yapan personelin, öğrenimle ihraz etmiş bulunduğu unvana ilişkin Bakanlığınıza ait unvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atanmasının mümkün bulunduğu ifade edilmiştir) bu kararla birlikte istisnai kadrolara ilk defa atananların memur kadrolarından başka kadrolara atanmasının yolu kesilmiştir. Çünkü, aksi yönde yapılacak atamaların tazmini ile karşı karşıya kalınması söz konusudur.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim