Öğretmen Diyarı

Adım Adım Merkezi Ortak Sınavda Yapılacaklar
2013-2014 ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARORTAK SINAVLAR TARİHİ VE SÜRESİ

8 inci sınıflar için yapılacak ortak sınavlar; 28 Kasım 2013 Perşembe ve 29 Kasım 2013 Cuma günleri yapılacaktır. Her sınav günü, üç dersin yazılısı ayrı ayrı saatlerde olacak şekilde bir oturum halinde yapılacaktır. Her ders için 20 soru sorulacak ve her ders yazılı süresi 40 dakika sürecektir. Her ders yazılıların arasında 30 dakika dinlenme süresi verilecektir. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav hizmetinden dolayı sınav süresi 55'er dakika, sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden ders yazılıları arası dinlenme süresi 15'er dakika olabilecektir.

Sınav yurtiçi ve yurtdışı merkezlerde merkezi sistemle, Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başlayacak ve sona erecektir. Ortak sınavda öğrenciler Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden yazılı sınava alınacaklardır.

Her dersin sınav evrakları ayrı ayrı poşetlenmiş ve üzerine ait olduğu dersin etiketi basılmıştır. Her ders yazılısı için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılısına ait sınav evrakının bulunduğu poşetlerin kendi oturumu haricinde kesinlikle açılmayacaktır. Bu hususa dikkat etmeyen görevliler hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır.

Kamuoyundan ve 01 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen "Ortak Sınavlar Pilot Uygulaması" sonucu pilot bölgelerden alınan görüşler değerlendirilerek; sınavlar arası dinlenme ve hazırlık süresi, öğrenciler üzerinde oluşabilecek sınav kaygısını, stresini engellemek amacıyla 30 dakika olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

28 Kasım 2013 Perşembe günü için ilk ders yazılısı Türkçe, ikinci ders yazılısı matematik ve üçüncü ders yazılısı din kültürü ve ahlak bilgisi, 29 Kasım 2013 Cuma günü için ilk ders yazılısı fen ve teknoloji, ikinci ders yazılısı T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve üçüncü ders yazılısı yabancı dil derslerine ait sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş olup, poşetlerin üzerinde yer alan etiketle ait olduğu ders belirlenmiştir. Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinde de sınav yapılacak sınıf sayısı kadar alt poşet bulunmaktadır Her sınav için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Ancak her bir ders için hazırlanan poşetlerin üzerinde bulunan etiketlerdeki sınav başlangıç saatleri dikkate alınmayacaktır. Her bir dersin sınavı yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile her bir ders yazılısı için saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başlayacak ve tamamlanacaktır.

Farklı sınava ait sınav evrakının bulunduğu poşetlerin kendi dersi haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.

Sınavlarda aşağıdaki tablolarda belirtilen saatlere süreye uyulacaktır. 

28 KASIM 2013 PERŞEMBE GÜNÜ

\"\"

29 KASIM 2013 CUMA GÜNÜ

\"\"

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

27 Eylül 2013 tarihinden sonra okullar arası nakil geçiş yapan öğrencilerin, 28-29 Kasım 2013 tarihindeki ortak sınavlara nakil oldukları okulda ve yedek sınav evrakı ile girmeleri sağlanacaktır. Yedek olarak sınava alınacak öğrencinin tek (bir öğrenci) olması halinde, sınav yapılan salonlardan birinde diğer öğrencilerle birlikte yedek sınav evrakı ile sınava alınacaktır.

Nakil oldukları okulda sınava girmek istemeyen öğrenciler, nakil olmadan önce öğrenim gördükleri okullarda (e-okul veli bilgilendirme sisteminde ilan edilen sınav yerleri) sınava girebileceklerdir.

Öğrencilerin yerleştirme işlemleri 27 Eylül 2013 tarihinde e- okul sistemine kayıtlı verilere göre yapıldığından, sınava girecek öğrencilere bu tarihte e-okul sisteminde kayıtlı oldukları yabancı dil dersinden sınav evrakı gönderilecektir. Ancak bu öğrenciler halen kayıtlı oldukları okulda öğrenim gördükleri yabancı dil dersinden sorumlu olacaklardır. Bu nedenle, sınav evrakındaki yabancı dili ile öğrenim gördüğü zorunlu yabancı dili farklı olan öğrenciler, bu durumu beyan etmeleri halinde tutanak tutulmak suretiyle yedek soru kitapçığı ile sınava alınacaktır.

Yerleştirme işlemleri 27 Eylül 2013 tarihinde e-okul sisteminde yer alan verilere göre yapıldığından, RAM modülüne bu tarihten sonra özür durumları ve tedbir hizmetleri işlenen öğrenciler için gerekli tedbirler il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okullar tarafından alınacaktır.

Her bir ders sınavı için sınav salonlarına 20 şer öğrenci yerleştirilmiş olup öğrencilerin sıralara tek tek oturtulması gerekmektedir. Ancak sınav salonlarına (sınıflarına) 20'şer sıranın sığmadığı özel ya da devlet okullarının olduğu bilinmektedir. Bu okulların sınavdan önce tespit edilip bu tür okullar için 1 salonda sınava girecek olan öğrenciler için 2 salon planlamasının yapılması ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Söz konusu öğrencilerin sınav evrakları aynı sınav poşetine konularak bina sınav komisyonuna teslim edilecektir.
Orta ve ağır zihinsel engelli olarak eğitim alan öğrenciler ortak sınav yazılıları için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi il/ilçe sınav komisyon kararı ile sınava alınmayacaklardır. Sınav evrakları açılmadan tutanakla iade edilecektir.

BİNA SINAV KOMİSYONU İLE SALON GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMELERİ
GEREKEN HUSUSLAR


Bina Sınav Yürütme Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar
Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.

Sınava girecek öğrencilerin sınıf öğrenci listelerini e-okul sisteminden alarak, sınavdan en az 2 (iki) gün önce öğrencilerin görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.

Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini görevin başlama saatinde (en az 1 saat önce) imza karşılığı duyurur.

Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele (yedek dâhil) görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek Bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir.
Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.

Yedek gözcü olarak kura ile belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır:

1) Sınav salonunda görevli öğretmenler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
2) Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder.
3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.

Sınav salonlarının ve salondaki sıraların Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının gönderdiği sınav oturma planı doğrultusunda numaralandırarak(1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. S kuralı gereğince kapıya doğru artarak devam edecektir) sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder (1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam edecektir).

Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.

Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisinin de bu tutanakları imzalamasını sağlar.

Sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.

Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin salona girmemesini sağlar.
Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavı tamamlayan, isteyen öğrenci çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından ağzı kapatılmış halde getirilen ve içinde cevap kâğıtları, varsa sınav esnasında hazırlanan tutanakların bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini teslim alır.

Sınavla ilgili kurye ve sınav evrak çantası ile ilgili tutanaklarını tanzim ederek imzalar.

Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav kuryesine tutanakla teslim eder. Ortak sınavlarda kullanılan soru kitapçıklarını sınavdan sonra geri dönüş sınav evrak kutularına/çantalarına koymaz.

Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek tutanak düzenler.

Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinden çıkan salon yoklama listesi, her ders sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra, sınava girmeyen öğrenci bilgileri "GİRMEDİ" şeklinde yazılacaktır. Sınava girmeyen öğrencilerin bilgisini içeren salon yoklama listesi, salonda görevli öğretmen tarafından bina komisyonuna verilerek bir fotokopisinin alınması sağlanacaktır. Salon yoklama listesi görevli öğretmen tarafından tekrar sınavın yapıldığı salona götürülerek sınavı tamamlayan öğrenciye imzalattırılmak suretiyle sınav evrakları teslim alınacaktır. Bina komisyonu tarafından bir nüshası alınan salon yoklama listesinde girmedi olarak yazılan öğrenci bilgisi gün içerisinde e-okul sistemine işlenecektir.

Yurtdışında ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir.


Yine özel durumlar nedeniyle yedek salonlarda sınava alınan öğrencilere ait bilgiler (adı, soyadı, T.C. numarası) ilgili okul idarecisi tarafından e-okul sistemine işlenecektir.

Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI

Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavı tamamlayan, isteyen öğrenci çıkabilecektir.

Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.


Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır.
Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne, imzasını silinmeyen bir kalemle kendisi atacaktır.

Cevap kâğıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız." kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün "A" yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa "B" yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir.

Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

Sınavlardan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta sınavlara giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir.

Sınav bitiminden sonra,

i) Öğrenciler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayarak istiyor ise cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atacaktır.

ii) Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii) Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecektir.

SALON GÖREVLİLERİNİN SINAV SÜRESİNCE YAPACAKLARI İŞLEMLER

Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrencileri sınava alır bu öğrencilere ek süre vermez.

Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmemeleri sağlanacaktır (sağlık durumu nedeniyle terk edenler hariç), ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra sınavı tamamlayan, isteyen öğrencinin çıkmasına izin verir.


Her dersin sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra girmeyen öğrencilerin sınıf öğrenci yoklama listesinde isimleri karşısına mürekkepli kalemle "GİRMEDİ"yazar, cevap kâğıdındaki "SINAVA GİRMEDİ" bölümünü ise kurşun kalemle kodlar.

Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda ve tuvalet ihtiyacında öğrenciye koridorda görevli yedek gözcü eşlik eder. Yanında yedek gözcü olmadan salondan çıkan öğrencileri tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez. Bu durumda öğrenciye ek süre tanımaz.

Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarır, kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap kâğıdını alarak dışarı çıkarır ve tutanak düzenler. 

Öğrencinin salondan çıkmamakta direndiği durumlarda tutanak düzenleyip imza altına alır, kopyaya sebep olan belgelerle birlikte dönüş güvenlik poşetine koyar. Aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerektiğini duyurur.

Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir.

Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki, sağ alt köşede bulunan salon başkanı ve gözcünün kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözcü tarafından mürekkepli kalem ile imza edilir.

Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur, cevap kâğıtlarını öğrencilerin önünde toplar, sınıf öğrenci listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını ya da zarar görüp görmediğini kontrol eder. Sınıf öğrenci yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden öğrenciye mürekkepli kalem ile imzalattırır. (Bu işlemi sınav başlamadan ya da öğrenci sınavını tamamlamadan yapmayınız)

Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını kontrol eder.

Yedek sınav evrakı kullanarak sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtları boş olarak geleceğinden bu durumda olan öğrenci bilgilerinin cevap kâğıdına öğrenci tarafından doğru olarak kodlanmasını sağlar.
Cevap kâğıtları, sınıf öğrenci listesi, tutulan tutanakları ve benzeri sınav evrakını öğrencilerin önünde sınav güvenlik poşetine koyar, ağzını kapatır ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder. (Soru kitapçıkları sınav evrak poşetine konulmayacaktır.)

Sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtlarının Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı tarafından işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun kendilerine ait olacağını bilir.

Tüm öğrenciler salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim eder.

Sınav bitiminden sonra;

Öğrenciler, ilk 20 dakika sonra sınavını tamamlayanlar cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını mürekkepli kalem ile imzalayacak veya adını-soyadını kendi el yazısıyla yazacaktır. Sınav tamamlanmasına 5 dakika kala sınavını tamamlamayan öğrenci sınav süresi tamamlanana kadar çıkmayacak. Salonda, tek kişilik salonda özel eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınav süresi tamamlanana kadar en az iki kişinin kalmasına dikkat edilecek.

Salon görevlileri, ilk 20 dakika sonra sınavını tamamlayarak sınavdan çıkmak isteyen öğrenciye ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek alacak, sınavın tamamlanmasına 5 dakika kala öğrencilerin cevap kağıdını sınav süresi tamamlanan kadar toplamayacak sınav süresi tamamlandıktan sonra sınıfta olan öğrencilere ait sınav evraklarını teslim alarak, o salona ait cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini dönüş sınav evrak kutu/kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.
Soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınav tamamlandıktan sonraki Pazartesi gününden itibaren soru kitapçıkları isteyen öğrencilere verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

Salon Görevlilerinin Dikkatine

> Salonda gazete, kitap vs. okumayınız.
> Yüksek sesle konuşmayınız.
> Sınav süresince salonu terk etmeyiniz.
> Çay, kahve vs. içmeyiniz.
> Cep telefonunuzu kapatınız. Sınav güvenliği açısından mümkünse cep telefonunuzu yanınızda bulundurmayınız.
> Öğrencinin başında uzun süre beklemeyiniz.
> Öğrencilerle sınav başladıktan sonra konuşmayınız.
> Gürültü çıkaran topuklu ayakkabılarla salonda dikkat dağıtacak şekilde ses çıkarmayınız.
> Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemeyiniz.

SINAVDA ÖZEL HİZMET ALACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

Engelli öğrenciler, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.


Görme Engelli Öğrenciler;

Az Gören Öğrenciler;

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.
Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleneme yapılacaktır.

> Okuyucu ve kodlayıcı
> 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı
> Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı

Az gören öğrencilerde soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Görmeyen Öğrenciler;

Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir.
Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak ancak resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer soruların yer aldığı sorular hazırlanacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

İşitme Engelli Öğrenciler;

İşitme engeli olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir.

Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler;

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir.
Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler;

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir.

Bedensel Engelli Öğrenciler;

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.
Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir

Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler;

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda, sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.

Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM'a başvuracaklardır.

Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Zihinsel Engelli Öğrenciler;

Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.
Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı dil dersi yer almayan zihinsel engelli öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf tutulacaktır.

Sayın Görevli:

Sınavın sağlıklı yürütülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz salonda sınavın uygulanmasında ve sınav evrakından siz sorumlusunuz. İdari ve hukuki olarak Bakanlığımız tarafından muhatap siz kabul edileceksiniz.

Çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkür eder, başarılar dileriz. 

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME GRUP BAŞKANLIĞI

İletişim Numaraları:0 312 497 40 00-40 07-40 08-4014-4016-40 90-41 22 0 312 296 94 46-52-01-02

SINAV POŞETLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sınav güvenlik poşetlerinin açılmasında ve kapatılmasında resimlerde görülen işlem sırasının dikkatlice uygulanması gerekmektedir.

\"\"

\"\"

 

Kaynak: egitimhane.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol