Öğretmen Diyarı

8. Sınıf Mazeret Sınavları 14-15 Aralık\'ta

ORTAK SINAVA GİRMEME DURUMUNDA:


Kasım ayında yapılacak ortak sınavlara öğrencinin keyfi olarak katılmaması durumunda öğrenci mazeret sınavına alınmayacaktır.


Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mutlaka mazeretini gösteren belgenin olması, belgeyi okul idaresine getirmesi, mazeretin okul müdürlüğünce kabul edilmesi gerekir.


Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, ´´ilköğretim kurumları yönetmeliği 38. maddesi´´nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek. Mazereti kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı 14-15 Aralık 2013”te Bakanlıkça uygun bulunan okullarda yapılacaktır.


Madde 38 — (Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.


Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans (Değişik ibare: 20.8.2007/26619 RG) görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.


Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.)


Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleşmeye esas puan hesaplamalarında sınav adeti tam olarak alınacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
hayal 2 yıl önce

katılmayanlar aynı sorular mı sorulacak

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim