Öğretmen Diyarı

Hangi Sendikanın kaç üyesi var?

4 Temmuz 2014 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 29050

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA

İLİŞKİN 2014 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

Hizmet Kolunun

Adı

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

252.868

BES 
(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

19.473

7,70

TÜRK BÜRO-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

45.010

17,80

(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

BÜRO MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

50.616

20,02

(Büro Memurları Sendikası)

BÜRO HAK-SEN

HAK-SEN

1.309

0,52

(Büro Çalışanları Hak Sendikası)

BÜRO-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

1.815

0,72

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN

BASK

576

0,23

(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)

MES

BAĞIMSIZ

44

0,02

(Müstakil Emekçiler Sendikası)

DEMOKRATİK OFİS-SEN

(Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası)

DESK

301

0,12

ADALETBÜRO-SEN

(Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

3.838

1,52

HÜRSEN 
(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

31

0,01

TÜM BÜRO-SEN

(Tüm Büro Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

178

0,07

SÖZ BÜRO-SEN

(Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

46

0,02

SİME-SEN

(Sivil Memurlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

12.836

5,08

KATILIM BÜRO SEN

(Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

373

0,15

SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

6.123

2,42

ASİM-SEN (Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

1.618

0,64

MALİYE- SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

97

0,04

UFUK BÜRO-SEN

(Ufuk Büro Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN

127

0,05

EKSEN BÜRO-SEN (Eksen Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

40

0,02

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

1.068.772

TÜRK EĞİTİM-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

230.994

21,61

(Türkiye Eğitim ve Öğretim BilimHizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM-SEN

KESK

129.259

12,09

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

EĞİTİM-BİR-SEN

MEMUR-SEN

279.722

26,17

(EğitimcilerBirliğiSendikası )

TEM-SEN

BAĞIMSIZ

1.492

0,14

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

936

0,09

(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

ANADOLU EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

962

0,09

(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

ATA-SEN

BAĞIMSIZ

176

0,02

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

41.050

3,84

(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

TEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

7.755

0,73

(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)

KUVAYI EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

25

0,00

( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası)

EĞİTİM HAK-SEN

HAK-SEN

1.109

0,10

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

AND-SEN

BASK

332

0,03

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM EĞİTİM BİR-SEN

BAĞIMSIZ

77

0,01

(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)

BEÇ-SEN

BASK

122

0,01

(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

DES

BAĞIMSIZ

370

0,03

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BİRLİK EĞİTİM-SEN

TÜM MEMUR-SEN

491

0,05

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

BİLGEÇ

BAĞIMSIZ

132

0,01

(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

116

0,01

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

MEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

24

0,00

(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

TEG-SEN

BAĞIMSIZ

211

0,02

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

DEMOKRATİK EĞİTİM SEN

DESK

58

0,01

(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

METESEN

BAĞIMSIZ

560

0,05

(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

BASK

112

0,01

(Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

EĞİT BİL-SEN

BAĞIMSIZ

207

0,02

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

SÖZ EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

20

0,00

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

YENİ-SEN

BAĞIMSIZ

80

0,01

(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

EKSEN EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

1.110

0,10

(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM İLKE-SEN

BAĞIMSIZ

91

0,01

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

SAY-SEN

BAĞIMSIZ

100

0,01

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

YURT AY-SEN

BAĞIMSIZ

450

0,04

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası)

AKTİF EĞİTİM-SEN

CİHAN-SEN

23.489

2,20

(Aktif Eğitimciler Sendikası)

ÜNİ-SEN

BAĞIMSIZ

12

0,00

(Üniversite Çalışanları Sendikası)

TÜM EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

46

0,00

(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

473.131

TÜRK SAĞLIK-SEN

TÜRKİYEKAMU-SEN

95.244

20,13

(Türkiye Sağlık ve Sosyal HizmetlerKolu Kamu Görevlileri Sendikası)

SES

KESK

41.225

8,71

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

SAĞLIK-SEN

MEMUR-SEN

205.773

43,49

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN

BASK

932

0,20

(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

SAĞLIK HAK-SEN

HAK-SEN

778

0,16

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

TÜM SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

460

0,10

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

98

0,02

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

HİZMET SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

153

0,03

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası)

SAĞLIK SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

369

0,08

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

GENEL SAĞLIK-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

1.380

0,29

(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN

TÜM MEMUR-SEN

641

0,14

(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BEYAZ-SEN

BAĞIMSIZ

6

0,00

(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

ANADOLU SAĞLIK-SEN

DESK

303

0,06

(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TIP-SEN

BAĞIMSIZ

17

0,00

(Tıp Çalışanları Sendikası)

SÖZ SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

7

0,00

(Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

SAĞLIK TEK-SEN

BAĞIMSIZ

56

0,01

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Tek Sendikası)

AKTİF SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

342

0,07

(Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

EKSEN SAĞLIK BİR-SEN

BAĞIMSIZ

237

0,05

(Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası)

UFUK SAĞLIK-SEN

CİHAN-SEN

540

0,11

(Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası)

YURT AY SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

8

0,00

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

DAYANIŞMA SENDİKASI

BAĞIMSIZ

2

0,00

(Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası)

Yerel Yönetim Hizmetleri

120.257

TÜM BEL-SEN

KESK

28.824

23,97

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

TÜRK YEREL HİZMET-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

14.103

11,73

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )

BEM-BİR-SEN

MEMUR-SEN

61.097

50,81

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

YEREL HAK-SEN

HAK-SEN

214

0,18

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN

BASK

136

0,11

(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BELBİR-SEN

DESK

91

0,08

(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM YEREL MEMUR-SEN

TÜM MEMUR-SEN

36

0,03

(Tüm Yerel Memurlar Sendikası)

TÜM YEREL-SEN

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

4.744

3,94

(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

35.112

TÜRK HABER-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

8.602

24,50

(Türkiye Haberleşme, Kağıtve Basın-Yayın Hizmet KoluKamu Çalışanları Sendikası )

HABER-SEN

KESK

3.200

9,11

(Basın, Yayın, İletişim ve Posta EmekçileriSendikası)

BİRLİK HABER-SEN

MEMUR-SEN

14.446

41,14

(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ HABER-SEN

BASK

414

1,18

(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

HABER HAK-SEN

HAK-SEN

19

0,05

(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

DEMOKRAT HABER-SEN

DESK

11

0,03

(Türkiye Demokrat Haberleşme ÇalışanlarıSendikası)

UFUK HABER-SEN

BAĞIMSIZ

23

0,07

(Ufuk Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

Kültür ve Sanat Hizmetleri

16.996

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN

TÜRKİYEKAMU-SEN

2.615

15,39

(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

KÜLTÜR SANAT-SEN

KESK

4.440

26,12

(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KÜLTÜR MEMUR-SEN

MEMUR-SEN

4.515

26,57

(Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN

BASK

29

0,17

(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

KÜLTÜR SANAT-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

292

1,72

(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)

KÜLTÜR HAK-SEN

HAK-SEN

18

0,11

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

UFUK KÜLTÜR-SEN

BAĞIMSIZ

14

0,08

(Ufuk Kültür, Sanat Kamu Görevlileri Sendikası)

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

44.201

TÜRK İMAR-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

7.076

16,01

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

YAPI YOL-SEN

KESK

3.959

8,96

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

BAYINDIR MEMUR-SEN

MEMUR-SEN

12.923

29,24

(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu veKadastro Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN

BASK

268

0,61

(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

İMAR HAK-SEN

HAK-SEN

735

1,66

(İmar Çalışanları Hak Sendikası)

Ulaştırma Hizmetleri

27.134

TÜRK ULAŞIM-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

6.918

25,50

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BTS

KESK

2.336

8,61

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN

MEMUR-SEN

9.747

35,92

(Ulaştırma Çalışanları MemurSendikası)

BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN

BASK

32

0,12

(BağımsızUlaştırma HizmetleriKamu Çalışanları Sendikası)

ULAŞTIRMA FAAL-SEN

DESK

13

0,05

(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)

BUSEN

BAĞIMSIZ

134

0,49

(Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı, Denizcilik Çalışanları Kamu Sendikası)

UDEM HAK-SEN

HAK-SEN

30

0,11

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

ULAŞIM-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

94

0,35

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

UFUK ULAŞTIRMA-SEN

BAĞIMSIZ

2

0,01

(Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memurlar Sendikası)

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

72.863

TARIM ORKAM-SEN

KESK

3.292

4,52

(Tarım, Orman ve HayvancılıkHizmet KoluKamu Emekçileri Sendikası)

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

11.984

16,45

(Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TOÇ BİR-SEN

MEMUR-SEN

36.769

50,46

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

BATOÇ-SEN

BASK

139

0,19

(Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası)

TOÇ HAK-SEN

HAK-SEN

244

0,33

(Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası)

BİRLİK TARIM ORMAN-SEN

(Birlik, Gıda, Tarım, Orman Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

62

0,09

TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

960

1,32

DEM-TOÇ-SEN

(Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

DESK

105

0,14

EKSEN TARIM ORMAN

(Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

65

0,09

UFUK TARIM ORMAN-SEN

(Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar Sendikası)

CİHAN-SEN

66

0,09

TOR AL-SEN

(Tarım Orman Personelleri Alternatif Sendikası)

BAĞIMSIZ

20

0,03

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

36.797

TÜRK ENERJİ-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

6.466

17,57

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

ESM

KESK

2.981

8,10

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

ENERJİ BİR-SEN

MEMUR-SEN

15.363

41,75

( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN

BASK

70

0,19

(Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

ENERJİ HAK-SEN

HAK-SEN

26

0,07

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

ENERJİ-İŞ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

168

0,46

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)

UFUK ENERJİ-SEN

CİHAN-SEN

77

0,21

(Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur Sendikası)

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

122.427

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

TÜRKİYE

KAMU-SEN

18.629

15,22

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

DİYANET-SEN

MEMUR-SEN

71.679

58,55

(Türkiye Diyanetve Vakıf Görevlileri Sendikası)

DİVES

KESK

711

0,58

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN

BASK

227

0,19

(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

DİVA-SEN

TÜM MEMUR-SEN

7.273

5,94

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

DİN BİR-SEN

DESK

4.887

3,99

(Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM DİYANET-SEN

BAĞIMSIZ

514

0,42

Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

HAK BİR-SEN

BAĞIMSIZ

288

0,24

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

DİN GÖR-SEN

BAĞIMSIZ

37

0,03

(Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

Toplam Memur Sayısı:

2.270.558

Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

 

1.589.964

70,03

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol