Öğretmen Diyarı

Su içmeyi sevmeyenlere bu öneriler dikkat

Su iç­mek tok­luk his­si uyandırdığından ki­lo ver­me­yi ko­lay­laş­tı­rı­yor, ge­rek­siz atış­tır­ma­yı en­gel­li­yor ve da­ha hız­lı yağ yak­ma­nı­za yar­dım­cı olu­yor. Pe­ki ya su iç­me­yi sev­mi­yor, unu­tu­yor­sanız…

O za­man da­mak zev­ki­ni­ze gö­re su­yun içi­ne sa­la­ta­lık, el­ma, ha­vuç, kar­puz par­ça­la­rı, na­ne ve­ya por­ta­kal di­lim­le­ri ek­le­ye­bi­lir­si­niz. Kan şe­ke­ri­mi­zi den­ge­le­yen çu­buk tar­çın, aro­ma­sı yük­sek olan por­ta­kal ka­bu­ğu ve­ya el­ma ka­bu­ğu bu su­la­rın vaz­ge­çil­mez­le­ri. Ra­fi­ne­ra Di­ye­tis­ye­ni Mi­ne Bil­ge, su iç­me­yi sev­me­yen­ler için öne­ri­ler­de bu­lun­du…

DENGE SUYU

Me­ta­bo­liz­ma­mı­zı den­ge al­tın­da tu­tan aro­ma­lı sı­vı ka­rı­şı­mı­nı­zı 3 lit­re su­yun içe­ri­si­ne 2 adet çu­buk tar­çın, 1 or­ta boy ye­şil el­ma, 1 tat­lı ka­şı­ğı ka­ran­fil, 1 tat­lı ka­şı­ğı ta­ne ka­ra­bi­ber, 1 adet li­mon ek­le­ye­rek ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz.

GÜNAYDIN SUYU

Me­ta­bo­liz­ma­nı­zın da uyan­ma­sı için gü­ne baş­lar­ken 1 bar­dak sı­cak su­yun içe­ri­si­ne 1 di­lim li­mon, 1 par­ça zen­ce­fil, 2-3 adet ta­ne ka­ran­fil, 1 adet çu­buk tar­çın, 1 çay ka­şı­ğı el­ma sir­ke­si ek­le­ye­rek tü­ke­te­bi­lir­si­niz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol