Öğretmen Diyarı

SGK\'dan muayene ücretleri İKİ KAT ZAM

 15 lira olan SGK’sız muayene ücreti yüzde 100 zamlanarak 30 lira oldu. Devlet hastanesinden alınacak sağlık raporunun ücreti de 3 liradan 20 liraya çıkarıldı. Yapılan zamlar sağlık çalışanlarına yansıtılmadan devletin kasasına girecek.

 

   Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde sigortasız vatandaşları ilgilendiren önemli bir değişiklik yaptı. Sosyal güvencesi olmayan veya Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olup primini ödemeyen milyonlarca vatandaşın alacağı sağlık hizmetlerinde zamma gidildi.

 

   Buna göre SGK’sız hastaların 15 lira 5 kuruş olan muayene ücreti 2 kat artarak 30 liraya çıktı. Aynı şekilde tetkik ve diğer sağlık hizmetleri için de zam yapılırken en büyük zam rapor alımlarında oldu. Önceden ortalama 3 liraya alınan iş göremez gibi raporlar 20 liraya çıkarıldı. Yapılan bu zamlar herhangi bir geliri olmayan yoksul vatandaşı zora soktu.   

 

ANAYASA’YA AYKIRI

 

   Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, Türkiye’deki nüfusun neredeyse tamamının Genel Sağlık Sigortası kapsamında olduğunu hatırlatarak, “Kişinin SGK’ya müracaat etmemesi veya primlerini ödememesi durumunda kendi cebinden ödemek zorunda. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon işsiz var. Bunların önemli bir kısmı sağlık hizmetlerini kendi cebinden ödeyerek alıyor” dedi.

  

   Demir,”Herhangi bir geliri olmayan kişilerin zorunlu olarak alması gereken bir hizmet için ücretlendirme yapılması Anayasa’nın temel prensiplerine aykırıdır. SGK’yı batağa sürükleyen, kurumdaki yolsuzlukları önleyemeyen kişilerin buradaki zararları kapatmak için işsiz güçsüz insanların cebine el atmaları kabul edilemez. Bu zamlar SGK’daki açıkları kapatmak için yapıldığı çok açık” ifadelerini kullandı.  

 

PRİMİNİ ÖDEMEYENE HİZMET YOK

 

   Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı kap­sa­mın­da­ki va­tan­da­şın ta­ma­mı­nın prim­le­ri­ni öde­me­di­ği­ne dik­kat çe­ken Sos­yal Gü­ven­lik Uz­ma­nı Sa­det­tin Or­han, “Res­mi ol­ma­yan ra­kam­la­ra gö­re bu sa­yı 2 mil­yon­dan faz­la. Bu va­tan­daş­lar prim öde­me­di­ği için sağ­lık hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­na­mı­yor. Bu­nun­la il­gi­li ya­sal sü­reç baş­la­tı­lı­yor. Tor­ba Ka­nu­nu­’n­da ko­nuy­la il­gi­li bir hü­küm yer alı­yor. Ka­nu­na gö­re öde­me ko­lay­lı­ğı ge­ti­ri­le­ce­ği bek­le­ni­yo­r” dedi.

Or­han, “Bağ-Ku­r’­lu olup da pri­mi­ni ya­tır­ma­dı­ğın­dan do­la­yı sağ­lık hiz­me­ti ala­ma­yan 1 mil­yon ci­va­rın­da va­tan­daş var. Hep­si­ninin top­la­mı­nı dü­şü­nür­sek sa­yı 3 mil­yo­nu ge­çi­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

 

3 milyondan fazla

 

   SGK verilerine göre nüfusun yüzde 98.4’ü GSS kapsamında. Ancak özellikle işsiz vatandaşların çoğu primlerini ödemediği ve SGK’ya borçlu olduğu için GSS’den faydalanamıyor. Primini ödemeyen vatandaş sayısının da 3 milyonun üzerinde olduğu belirtiliyor

 

.BUGÜN

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim