Bu haber kez okundu.

Obez çocukların damarları da risk altında!

Obez çocukların damarları da risk altında!

\"obez-42\"Obez­ler­de er­ken da­mar bo­zuk­luk­la­rı ve da­mar sert­li­ği­nin ço­cuk­luk­ta ge­liş­ti­ği­ni be­lir­ten Nec­met­tin Er­ba­kan Üni­ver­si­te­si Me­ram Tıp Fa­kül­te­si Ço­cuk En­dok­ri­no­lo­ji Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Em­re Ata­bek, şiş­man­lı­ğın ço­cuk­luk­ta baş­la­dı­ğı­na, ço­cuk­la­rın ki­lo alı­mı­nın eriş­kin dö­nem­de de de­vam ede­bi­le­ce­ği­ne dik­ka­ti çek­ti.

Uykusuzluk da tehlikeli

Dün­ya­da obe­zi­te gö­rül­me sık­lı­ğı­nın her ge­çen gün art­tı­ğı­nı be­lir­ten Ata­bek, ba­zı obez ço­cuk­lar­da be­lir­gin me­ta­bo­lik bo­zuk­luk­lar bu­lu­na­bil­di­ği­ni söy­le­di. Obez ço­cuk­lar­da er­gen­lik ön­ce­si dö­nem­de bi­le şe­ker me­ta­bo­liz­ma­sı bo­zuk­luk­la­rı, kan ba­sın­cı yük­sek­li­ği, kan yağ­la­rı yük­sek­li­ği, şe­ker has­ta­lı­ğı ve hat­ta da­mar sert­li­ği be­lir­ti­le­ri­nin or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Ata­bek, “Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da 3-8 yaş ara­sı obez ço­cuk­lar­da, er­ken da­mar bo­zuk­luk­la­rı ve da­mar sert­li­ği ço­cuk­luk­ta baş­lı­yor. Ayrıca uy­ku sü­re­si kı­sa olan ço­cuk­la­rın, atış­tır­ma sü­re­si ar­tı­yor. Uy­ku­suz­luk, iş­tah me­ka­niz­ma­la­rı­nı de­ğiş­ti­ri­yor. Bu ne­den­le uy­ku­suz ka­lan ço­cuk da­ha şiş­man olu­yor” diyerek aileleri beslenme konusunda uyarıyor.

 

 

 

sozcu.com.tr

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber