Öğretmen Diyarı

Hastalıklar ve oluşum şekilleri

HASTALIK

TANIMLAMA

ASETONÜRİ

İdrarda aseton düzeyinin normalden fazla olması hali.Yağ oksidasyonunun tamamlanamaması sonucu görülür.

BÖBREK TAŞLARI(ürolitiasis)

Yerleşim yerine ve taşın kimyasal özelliklerine göre farklı gruplara ayrılırlar.Eğer taş belirli bir bölgede sabit duruyorsa ve hiç oynamıyorsa , sessiz kalır ve sancı yapmaz.Hareketli , küçük taşlar en fazla sancıya sebep olanlardır.Beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler söz konusudur.

BÖBREK YETMEZLİĞİ

Az ya da hiç idrar çıkartamama hastalığıdır.Kanama,ishal,kusma,yanık ve aşırı terleme gibi durumlarda böbreğe gelen kan miktarındaki azalmaya bağlı olarak gelişir.Böbreklerin yetersiz kalması ile kanda biriken zararlı maddelerin temizlenmesi için bu tip hastalar periyodik olarak diyaliz makinesine bağlanırlar.

DİYABETİK GLOMERÜLOSKLEROZ

Şeker hastalığının ilerlemesi ile oluşur.Şeker hastalığına bağlı ölümlerin yarısının sebebi bu hastalıktır.Sıklıkla hipertansiyon ile birlikte gelişir.

FANCONI HASTALIĞI

Genetik geçişi olan ve böbrek fonksiyonlarında bozulma ile ilerleyen bir hastalıktır.

GLOMERÜLONEFRİT

Her iki böbreğin glomerül denilen bölgelerini tutan kalıtsal olma ihtimali bulunan bir hastalıktır.kronik böbrek yetmezliğinin en sık rastlanan sebebidir.

GOODPASTURE HASTALIĞI

Hızla ilerleyen nefrit belirtileri ile beraber balgamdan kan gelmesi de vardır.Hastalık özellikle genç erkeklerde görülür.bağışıklık sistemini ilgilendiren bir hastalık olduğu düşülmektedir.

LUPUS NEFRİTİ

Sebebi tam olarak bilinmeyen bir bağışıklık sistemi hastalığıdır.Akciğer zarı kalp zarı,karın zarı ve derinin tutulumu söz konusudur.

PROSTAT ADENOMU

Erkeklerde 60 yaşından sonra %50 görülür.İyi huylu bir tümör vardır.İdrar akımının azalması , sık idrara çıkma , gece idrar yapma ihtiyacı , idrar yapma zamanının uzaması gözlenir.

ÜROLİTİASİS

Böbrek Taşları.

 

HASTALIK

TANIMLAMA

ADAMS STOKES HASTALIĞI

Nabzın çok yavaşlaması ve zayıflaması , baş dönmesi , bayılma ve yüzeysel solunum ile kedisini belli eden bir hastalıktır.

AKUT PERİKARDİT

Kalbi çevreleyen zarda iltihaplanma vardır.Öne doğru eğilmekle azalan şiddetle ağrı , ateş ve çarpıntı vardır.Nabız hızlı ve düzensizdir.

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ

Nedeni kesin olarak bilinmeyen , subakut veya kronik seyirli sistemik bir hastalıktır.Kalp kapakçıklarında bozukluklara neden olabilir.A grubu beta emolitik streptokok denilen mikrobun neden olduğu bademcik enfeksiyonu , orta kulak iltihabı vs. sonrasında gelişir.

AORT ANEVRİZMASI

Aort üzerinde kireçlenmenin yoğun olduğu bölgelerde görülür.Aort duvarının sağlamlığını ve esnekliğini kaybetmesi,zayıflaması,incelmesi ve gelişmesi,ileri aşamalarda ise bu bölümün balon gibi şişmesi ile karakterizedir.

AORT DİSSEKSİYONU

Aortun duvar yapısının bozularak,içinde akmakta olan kanın Aort katmanları arasında sızmazı ve burada ilerleyerek kendisine gitgide büyüyen bir kese oluşturması durumudur.

AORT KOARKTASYONU

Aortda bir darlık sonucu vücudun üst yarısında tansiyon yüksekliği ile seyreden,cocukluk ve genç erişkilik döneminde genellikle tanık olan bir hastalıktır.

ARTERIOSKLEROZ

Atardamarlarda lümen daralması , duvar kalınlaşması ve elastisite kaybının meydana getirdiği bir hastalıktır.

ATRİAL SEPTAL DEFEKT(ASD)

Kalbin kulakçıkları arasındaki bölmede açıklık vardır.Kan sol kulakçıktan sağ kulakçığa geçmektedir.Nefes darlığı , yorgunluk ,sık solunum enfeksiyonu olur.

BUERGER HASTALIĞI

Damarların içine hava girmesi durumu.Bu hava kan akımı ile sürüklenerek akciğer , beyin gibi hayati organlara gelirse ani ölüm , felç gibi tablolarla karşımıza çıkar

CAISSON HASTALIĞI

Damarların içine hava girmesi durumu.Bu hava kan akımı ile sürüklenerek akciğer , beyin gibi hayati organlara gelirse ani ölüm , felç gibi tablolarla karşımıza çıkar

CROCQ HASTALIĞI

Ellerde ve nadiren ayaklarda solukluk hissi , mavi renk ve terleme ile karakterli bir dolaşım sistemi hastalığıdır.

FALLOT TETRALOJİSİ

Birbirine bağlı dört farklı anatomik bozukluk vardır.Bu hastalıkla doğan bebeklerin çoğu mavi renktedir.Diğerlerinde ise 1 yaşından önce morarmalar görülür.

HİPERTANSİYON

Büyük tansiyonun 160 mmHg veya üzerinde ve/veya küçük tansiyonun 95 mmHg veya üzerinde olduğu durumlardır.böbrek hastalıkları , hormonal bozukluklar , enzim düzensizlikleri nürolojik hastalıklar veya bazı ilaçların kullanımı sonucu gelişebileceği gibi vakaların %95 kadarında sebebi anlaşılamamaktadır.

KALP KRİZİ

Bkz. Miyokard enfarktüsü

KALP YETMEZLİĞİ

Kalbin yeterli miktarda kanı pompalayamaması ve kanın yetersizlikten sorumlu bölümün gerisinde gölgelenmesi sonucu ortaya çıkar.Nefes darlığı,yorgunluk,kuvvetsizlik,bellek bozuklukları,baş ağrısı ve kötü rüyalar vardır.

MI

Bkz. Miyokard Enfarktüsü

MİYOKARD ENFARKTÜSÜ

Kalp kasının kanlamasını sağlayan koroner damarlardaki tıkanıklara bağlı olarak kan akımının yetersiz kalması sonucu oluşur.Kan akışının tamamen durmasından sonraki ilk 6 saatte hücreler ölmeye başlar.24 saat içerisinde ise kalıcı değişiklikler oluşur.

PATENT DUKTUS ARTERİOSUS(PDA)

Doğum öncesi dönemde fonksiyonel olan , doğumdan sonraki dönemde ise kapanan bir damar yapısının doğum sonrası da açık kalması söz konusudur.Çabuk yorulma ve nefes darlığı vardır.

PERİARTERİTİS NODOSA

Atardamar hastalığıdır.Daha çok orta yaş erkeklerde görülür.Küçük ve orta boy arterlerde nodül tarzında şişmeler vardır.Ateş , solukluk,yorgunluk,iştahsızlıkla başlar.

RAYNAUD HASTALIĞI

Atardamarlarda ve damarcıklarda kasılma sonucu doku beslenmesinin bozulması ile karakterli ,sebebi bilinmeyen bir hastalıktır.Genellikle soğuk havalarda ve stres altında olan kişilerde görülür.

TAŞİKARDİ

Kalp atım sayısının dakikada 100’den fazla olmasıdır.Kansızlık ,egzersiz,ateş,stres,tiroit bezinin fazla çalışması ve birçok kalp hastalığına bağlı olarak gelişebilir.Ateş en sık rastlanan sebeplerden birisidir.39 derecenin üzerinde her bir derecede ateş nabız sayısını dk’da ortalama 20 kadar artırır.

VARİS

Vücutta toplardamarların kanı kalbe döndürecek vasıflarını kaybetmiş olması halidir.Özellikle bacaklarda görülür.Kan yerçekiminin etkisi ile bacaklardan kalbe dönerken zorlanma olur.Ayaklarda ağırlık hissi,yorgunluk ile ortaya çıkar.Bacaklar gövdeden daha yukarıda tutulursa,hastanın şikayetleri geçer.

VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT(VSD)

Kalbin karacıkları arasındaki bölmede açıklık vardır.Kan sol kulakçıktan sağ kulakçığa geçmektedir.Nefes darlığı ve çabuk yorulma vardır.

WOLF PARKİNSON WHİTE(WPW)

Kalbin elektrik ileti sisteminde meydana gelen aksama sonucu oluşur.

 

HASTALIK

TANIMLAMA

AKANTOSİS

Deriyi oluşturan Epidermis tabakasının kalınlığının normalden daha fazla olması.hücre sayısının artması ya da hücrelerin normalden daha büyük yapıda olması durumudur.

AKNE

İltihapla karakterli foliküller.

AKNE VULGARİS

Yağ bezelerinin büyümesi hastalığıdır.Yağ bezeleri buluğa kadar çok az salgı yaparlar.Kadınlarda menopoz dönemine girince , erkeklerde biraz daha ileri yaşlarda azalmaya başlar.

ALBİNİZM

Deri ,saç ve gözlerde pigment eksikliği ile ortaya çıkan konjenital bir hastalıktır.Melanin pigmentinin oluşundaki metabolik bozukluğa bağlı olarak gelişir.

ALOPESİ

Saç dökülmesi durumudur.Kalıtsal olabileceği gibi ,sonradan da gelişebilir.Saçlı derinin tamamında olabileceği gibi daha lokalize yerleşimlide olabilir.Bazen saçlı deri dışında ,vücutta kıl dökülmesi ile de karşımıza çıkabilir.

BEHÇET HASTALIĞI

Gözde iridosiklit,genital ülserasyon ve ağızda aft ile karakterli bir hastalık.

CÜZZAM

Bkz. Lepra

EKZEMA

Sebebi tam olarak bilinmeyen bir cilt hastalığıdır.Ciltte yara oluşumu ile kendisini belli eder.

ERIZIPEL

Ağrı,yanma ve ateşle karakterize ,derinin beta hemolitik streptokok enfeksiyonudur.Genellikle burun ve yanak bölgesine yerleşir.

ERYTHEMA NODOSUM

Sebebi tam olarak bilinmemektedir.Bazı enfeksiyonlara bağlı olarak gelişir.İlaç hassasiyeti sonucu da oluşabilir.Lösemi ya da Ülseratif kolit sonrası da görülebilir.Bacakların ön yüzünde kırmızı nodüllerle karakterizedir.Birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolurlar.Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.

FRENGİ

Bkz. Sifiliz

HEPRES SİMPLEKS

Virütik bir enfeksiyon söz konusudur.enfeksiyonun  iyileşmesi sonrası kişi taşıyıcı konumuna gelir.

HERPES ZOSTER

Virütik bir enfeksiyondur.İlk bulgular ağrı ve duyu bozukluğudur.Genellikle göğüs sinirlerinin tutulumu görülür.

LEPRA

Daha çok deri ve sinir sistemi tutan,nadiren göz,testis gibi organlara da yerleşebilen kronik bir enfeksiyon hastalığıdır.Kaş ve kirpiklerde dökülme ile kendisini gösterir.

LICHEN PLANUS

Simetrik dağılım gösteren ve genellikle el bilekleri,kalçalar,penis ve bacaklarda görülen bir hastalıktır.Asabi kişilerde yaygındır.T hücre aktivitesi alerjik kökenli olabileceğini düşündürmektedir.

LUPUS ERİTAMATODES DİSSEMİNATUS

Eklemleri ve deriyi tutar.Yorgunluk,iştahsızlık,düzensiz ateş yükselmeleri,adale ağrıları ile başlar.Yüz derisinde kelebek kanatlarını andırır görünüm vardır.

PSORİASİS

Sebebi bilinmeyen,nükslerle seyreden,ömür boyu süren bir cilt hastalığıdır.Genellikle bir stres olayıyla başlar.Üzeri sert kırmızı ya da beyaz yaralar şeklinde ortaya çıkar.En sık dirsek ve dizde görülmekle birlikte vücudun her yerinde yerleşebilir.

SEDEF HASTALIĞI

Psoriasis

SİFİLİZ

Cinsel ilişki ile bulaşan bir hastalıktır.Gebe kadından çocuğuna da enfeksiyon geçişi olur.

YILANCIK              

Erizipel

ZONA

Herpes Zoster

 

HASTALIK

TANIMLAMA

ABO HEMOLİTİK HASTALIĞI

Hamile kadınlarda anne ile fetus arasında kan uyuşmazlığı ile ortaya çıkan hastalıktır.Anneye yabancı A ya da B antijenini fetusun üretip anne kanına vermesi ile oluşan bir tablodur.

ADET KANAMA BOZUKLUKLARI

Disfonksiyonel Uterus kanamaları

DISFONKSIYONEL UTERUS KANAMALARI

Herhangi bir organik tabanlı hastalığa bağlı olmaksızın ortaya çıkan rahim kanamalarıdır.Ortaya çıkış biçimleri,süreleri,miktarları ve devamlılıkları açısından farklı gruplara ayrılırlar.

DÜŞÜK

20 haftadan daha düşük gebeliğin değişik nedenlerle sonlanması durumudur.Fetus genellikle 500 gramın altındadır.Fetus,yaşam için gereken gelişimi göstermemiştir. Düşük , kendiliğinden yada istemli olarak gerçekleşebilir.

GEBELİK

Erkekten gelen sperm ile kadından gelen yumurtanın birleşerek döllenmenin gerçekleşmesi ve bu döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşmesi ile başlayan dönemdir.

INFERTİLİTE

Bir yıl süresince doğum önleyici yöntemlerden herhangi birisini kullanmamasına ve normal bir cinsel ilişkiye rağmen döllenmenin herhangi bir sebepten ötürü oluşma ihtimalinin düşük olduğu durumlardır. Sterility ‘den farkı , döllenmenin bir takım müdahaleler ile gerçekleştirilme olasılığının bulunmasıdır. Anatomik ya da fizyolojik şartlara bağlı olarak gelişebilir. Kadınlarda döllenme olsa bile normal bir gebelik döneminin yaşanamaması ve doğumun gerçekleşememesine de aynı isim verilir. Sebep %40 erkekten kaynaklanır.

MENAPOZ

Kadınlarda 40 yaş dolaylarında overlerin çalışmalarının yavaşlaması ve sonuçta adetten kesilme ile oluşan tablodur.

PAGET HASTALIĞI

Genellikle yaşlı kadınlarda meme başı bölgesinde görülen bir kanser türüdür.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Kadınlarda overlerin çok sayıda kist oluşumu nedeniyle büyümesi söz konusudur. Disfonksiyonel Uterus kanamaları,infertilite ve şişmanlık temel bulguları vardır.

 

HASTALIK

TANIMLAMA

AKROMEGALİ

Kafa ve yüzde,ellerde,ayaklarda ve göğüs kafesinde anormal büyüme ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hipofiz bezinin ön bölümünde büyüme hormonunun çok fazla salgılanması sonucu oluşur. İleri aşamalarda Diyabetes Mellitus gelişme riski bulunmaktadır.

ALBİNİZM

Dermatoloji konu başlığı

ASETONEMİ

Kanda aseton düzeyinin yüksek olması halidir. İleri aşamalarda depresyon tablosu ile ortaya çıkar.

ASETONÜRİ

Üroloji konu başlığı

ASİDEMİ

Kanda hidrojen iyon konsantrasyonunun artması durumudur.PH değerinde düşme ile kendisini gösterir.

ASİDOZ

Vücut sıvılarında alkali maddelerin yoğunluğunun düşme,asit nitelikli maddelerin yoğunluğunda artma olması durumu. Vücut fonksiyonlarında bozulma ile kendisini gösterir. Bu bozulma özellikle Sinir Sisteminde önem taşımaktadır.

BASEDOW GRAVES HASTALIĞI

Tiroid bezinin bağışıklık sistemi ile ilgili iltihaplı hastalığıdır. Gözlerde aşırı derecede büyüme dışa doğru çıkma en önemli bulgudur.

CUSHING HASTALIĞI

Kortizon hormon salınımının artması ile oluşan bir hormon hastalığıdır. Gövde de şişmanlama,ay dede yüzü ,akne,karın bölgesinde çizgi oluşumları,yüksek tansiyon ,psikiyatrik bozukluklar ile birlikte seyredebilirler.

DİABETES INSIPIDUS

Yalancı şeker olarak da bilinir. Çok fazla idrara çıkma,çok fazla su içme ile karakterlidir. İdrar dansitesi çok düşüktür.

DİABETES MELLİTUS

Normalde pankreas beta hücrelerinden salgılanan insülinin yokluğu,yetersizliği ya da etkisizliği sonucu gelişir.çok idrara çıkma,çok su içme ve çok yemek yeme ile kendini belli eder. Çocuklarda görülen ve kalıtsal olan tipi ile erişkin yaşta karşılaşan tipi arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır.

FEOKROMASITOMA

Böbreküstü bezinin bir tümör hastalığıdır. Krizler halinde gelen hipertansiyon atakları vardır. Nöbetler esnasında baş ağrısı,heyecan,çarpıntı,terleme,ateş basması mevcuttur.

GUATR

Tiroid bezinin normalden daha büyük olması ile karakterli bir hastalıktır. Büyüme ,bezin fonksiyonlarında artma ya da azalma yapabilir. Genellikle iyod yetersizliğine bağlı olarak gelişir.

HAND SCHÜLLER CHRISITIAN

Lipid hücrelerinden kaynaklanan ve özellikle kafatasında kemik yıkılımı ile kendisini gösteren kolesterol ester kümelenmeleri ile karakterli hastalık

HASHIMATO TİROİDİTİ

Lenfosit hücrelerinin Tiroid bezini istilasıyla kendisini gösteren hastalıktır.

HİPERTİROİDİ

Tiroid hormonunun fazlalığına bağlı bir hastalık tablosudur. Çarpıntı,sinirlilik,sıcağa tahammülsüzlük,kilo kaybı,titreme,kas güçsüzlüğü,ishal olabilir. Basedow Graves tipi hipertiroidi de bağışıklık sistemi etkilenmektedir.

HİPOTİROİDİ

Tiroid hormonun yetersiz salgılanması sonucu gelişir. Halsizlik,hafıza kusurları,soğuğa tahammülsüzlük,kilo artışı,kabızlık,saç dökülmesi ve ses kalınlaşması belli başlı bulgulardır.

KRETENİZM

Hipertiroidinin doğumsal olanıdır. Bu hastalarda bebeklik çağında başlayan orantısız büyüme bulguları vardır.

MARIE HASTALIĞI

Akromegali.

YALANCI ŞEKER

Diyabetes Insipidus.

 

HASTALIK

TANIMLAMA

ALZHEIMER HASTALIĞI

Genellikle 50 yaş altında görülen organik bir bunama türüdür. Gözlerde ve sinir sisteminde dejeneratif değişikliklerle ortaya çıkar

ARAN DUCHENME HASTALIĞI

Gitgide ilerleyen kas dokusu harabiyeti ile karakterize bir hastalıktır.

ELİLEPSİ

Nöbetler halinde gelen,beyin dokuda anormal elektrik deşarjından kaynaklanan bir hastalıktır. Hasta bayılma olmadan,hatta kendisi bile hissetmeden nöbet geçirebilir.

FASİYAL PARALİZİ

Soğuk ya da virüslere bağlı olarak gelişir. Hareket kaybı vardır. Yüz çizgileri silinmiş,dudak aşağı sarkmıştır. Hasta ıslık çalamaz.

FRÖCHLICH SENDROMU

Hipofiz bezinin bir tür tümörüdür. Genital fonksiyonlar geri kalmıştır. Orantısız cücelik vardır. Dystrophia adiposogenitalis adıyla da bilinir.

GUILLAIN BARRE HASTALIĞI

Virüsler tarafından oluştuğu tahmin edilen sinir sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Dudaklarda uyuşma,adalelerde güçsüzlük vardır. Beyin omurilik sıvısında protein miktarı artmıştır.

KORE HASTALIĞI

Ani,amaçsız,düzensiz hareketler vardır. Adale kuvvetsizliği ve psikolojik kararsızlıklar eşlik eder. Yürüme ve el işlerinde güçsüzlük vardır.

MENIERE HASTALIĞI

Baş dönmesi,bulantı,kusma,kulak çınlaması ve ileri aşamalarda sağırlıkla seyreden bir hastalıktır. Hastalık nöbetler halinde ilerler. Nöbetler dakika ya da saatlerce sürebilir.

MİGREN

Şiddetli baş ağrısı nöbetleri ile karakterize bir hastalıktır. Tipik migren yarım baş ağrısı tarzında oluşur ve ağrının geleceğini,hasta önceden hissedebilir. Bulantı,kusma ve gözlerde kararma eşlik edebilir.

MOTOR NÖRON HASTALIĞI

İlerleyici kas dokusu harabiyeti ile kendisini belli eder. Kas dokusu hacminde azalma,uyuşmalar ile ilerler.

MULTİPL SKLEROZ

Virüs enfeksiyonları ya da bağışıklık sistemi bozuklukları sonucu geliştiği düşünülmektedir.20-40 yaşları arsında sıktır.

MYASTENİA GRAVİS

Kas zayıflığı ve yorgunlukla karakterizedir. Her iki cinste ve her yaşta olabilir. Hastalığın bağışıklık sistemi ile ilgisi olduğu düşünülmektedir.

NIEMAN PICK HASTALIĞI

Kalıtsal özelliği olan bir hastalıktır. Karaciğer,dalak,lenf düğümleri ve kemik iliğinde biyokimyasal değişiklikler vardır. İleri aşamalarda beyin dokusu tutulumu olabilir.

NÖROFİBROMATOSİS

Genetik olarak geçebilir. Tümör bulguları vardır. Klasik anlamda omurilik ve kafa çiftlerine yerleşir.kendisine has deri dökülmeleri vardır. Kanserleşme ihtimali vardır ve kanserleştiği takdirde sarkom olarak karşımıza çıkar.

PARKİNSON HASTALIĞI

Kaslarda genel sertlik,hareketlerde yavaşlama ve statik titreme ile karakterizedir. Hasta yürürken kollarını sallamadan ve öne doğru eğik pozisyonda yürür.yüz mimiksizdir. Konuşma patlayıcı tarzdadır,kelimeler seçilemez.

RECKLINGHAUSEN HASTALIĞI

Nörofibromatosis

TRİGEMİNAL NEVRALJİ

Kafadaki sinirlerle ilgili bir hastalıktır. Ani başlayan çok şiddetli ağrı ile karakterizedir. Ağrı ,yakıcı batıcı tarzdadır. Yüzün belli bölgelerine dokunmak,soğuk,çiğneme,yutkunma ağrıyı başlatabilir.

YÜZ FELCİ

Fasial Paralizi

 

HASTALIK

TANIMLAMA

BADEMCİK ENFEKSİYONU

 Tonsilit

BURUN KANAMSI 

Epistaksis

EPİSTAKSİS

Tek ya da iki taraflı burun kanamsıdır. Çok değişik hastalıklara bağlı olarak gelişebilir. 

İŞİTME KAYIPLARI

İşitmede rol alan sinirlerden kaynaklanabilir. Ya da sesin iç kulağa ulaşmasına engel olan patolojiler neden olabilir. 

MENİERE HASTALIĞI

Nöroloji konu başlığı

OTITIS MEDİA 

Orta kulak boşluklarında bulunan iltihap reaksiyonudur. Hasta kendi sesini az ya da değişik duyduğunu belirtir. Sağırlık ilerlemiş vakalarda gözlenir.

RİNİT

Su gibi burun akıntısı vardır. Hapşırma, göz yaşarması eşlik eder.   

SAĞIRLIK

İşitme kayıpları 

SİNÜZİT

Yüz bölgesinde ağrı vardır. Ağrı sabah saatlerinde başlar. Başın öne doğru eğilmesiyle şiddetlenir. Geniz ya da burun akıntısı olabilir. 

TONSİLLİT

Vücutta dış etkilere karşı savunma görevini sürdüren bademciklerin iltihaplanmasıdır. Öksürük ve ateş temel burgulardır. Bulantı, kusma ve ishal görülebilir.

TÜKRÜK BEZİ ENFEKSİYONLARI

En önemli tükürük bezleri parotis, submaksiller ve sublingual bezlerdir. En önemli enfeksiyonu ise kabakulaktır.

 

HASTALIK

TANIMLAMA

GLOKOM

Göz içi basıncının yükselmesi ve buna bağlı fonksiyonel bozukluklarında doku tahribatının ortaya çıkması durumudur.

GÖZ TANSİYONU

Glokom

KONJONKTİVİT

Gözün konjonktiva tabakasının iltihaplanmasıdır. Sulanma ve kızarıklık ile başlar. Gözde batma,yabancı cisim hissi vardır.

 

 

HASTALIK

TANIMLAMA

ALKOLİZM

Madde bağımlılığı.

MADDE BAĞIMLILIĞI

Metabolizmanın normal işleyişinde yabancı bir maddenin mutlak zorunlu hale geldiği durumlarda,bu maddenin alınamaması sonucu gelişen tablodur. En yaygın şekli alkolizmdir.

MELANKOLİ

Hüzünlü ve kendini itham eder konuşma,fikir ve düşüncelerde yavaşlama,depresyon,ağlama,kendini küçük ve kıymetsiz görmesi,uykusuzluk,intihar,az ve isteksiz konuşma vardır.

STRESS

Günlük olaylar karşısında kişinin adaptasyon kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlara verilen genel bir isimdir.

ŞİZOFRENİ

Sebebi bilinmeyen,erken yaşlarda başlayan(17-25),kronik,ilerleyici seyir gösteren bir hastalıktır. Kişi gerçek duygu ve düşüncelerinden uzaklaşıp muhakeme kusurları gösterir.

UYKU BOZUKLUĞU

Stres sonucu gelişebilir. Toplumda genelde iş yaşantısı ile ilgili sorunlar,aile içi problemler en önemli sebepleri teşkil etmektedir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol