Bu haber kez okundu.

Çocukların enerji deposu meyve suyu

Çocukların enerji deposu meyve suyu

Okul­la­rın ta­ti­le gir­me­siy­le bir­lik­te, ço­cuk­la­rın fi­zik­sel ve zi­hin­sel ge­li­şim­le­ri­ni sağ­la­ya­cak en fay­da­lı ak­ti­vi­te spor yap­mak. Ka­li­te­li ve ay­nı za­man­da ke­yif­li va­kit ge­çir­dik­le­ri spor son­ra­sı içi­len bir bar­dak mey­ve su­yu, vü­cut­la­rın­da kay­bet­tik­le­ri ener­ji, sı­vı ve mi­ne­ral­le­rin ye­ri­ne ko­na­bil­me­si­ni sağ­lı­yor.
Nuh Na­ci Yaz­gan Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Ne­ri­man İnanç, “Mey­ve su­la­rı, vü­cu­dun sı­vı ge­rek­si­ni­mi­ni kar­şı­la­ma­nın ya­nı sı­ra, içe­ri­ğin­de­ki an­ti­ok­si­dan ve mi­ne­ral­ler ile hüc­re­le­rin ya­şam­sal fa­ali­yet­le­ri­ni ve vü­cut fonk­si­yon­la­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne de kat­kı sağ­la­r. Ay­nı za­man­da mey­ve su­la­rın­da bu­lu­nan do­ğal şe­ker­ler vü­cu­da ener­ji ve­rip, dinç kal­ma­sı­nı sağ­la­r.”
İnanç, “İçi­len viş­ne ve por­ta­kal su­yu gün­lük po­tas­yum ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 10’u­nu kar­şı­lı­yor. Bu ne­den­le ço­cuk­la­ra spor son­ra­sın­da içi­ri­le­cek bir bar­dak mey­ve su­yu çok faydalıdır” diye konuştu.

 

 

sozcu.com.tr

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber