Abdullah Damar
Abdullah Damar
Yazarın Makaleleri
Disiplin Soruşturmalarında Zaman Aşımı
Hukuk dilinde zamanaşımı;kişinin suç olarak kabul edilen fiili işlediği andan itibaren belirlizamanın geçmesiyle kişi hakkında kovuşturma veya cezaî işlemlerin yapılmasınıengelleyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Başka bir anlatımla...
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak doğuştan getirdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir.Toplumsal cinsiyet ise, kadın ve erkek için toplumca uygun görülen rol ve görevler, sorumluluklar ve toplumun bu iki cinsten beklentilerini...
Eğitim Sistemi Özelleşirken!
Neoliberal ekonomik sistemin en belirgin hedeflerinden birisi de sosyal devletin temel görevlerinden biri olan ve kamusal  nitelikli olması gereken eğitim ve sağlık sisteminin piyasaya açılması, eğitimin ve sağlığın paralı hale gelmesi...
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
29 Aralık eylemine katılan eğitim emekçilerine, 8 Eylül 2016 tarihinden bu yana uygulanan açığa alma, adli-idari soruşturmalar ve disiplin cezalarının yanında, idari tedbir adı altında uygulanmak istenen son yaptırım da il dışı yer değiştirmelerdir.....
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 135.maddesi disiplin cezalarına karşı yapılacak itiraz konusunu düzenler. 135.madde şu şekildedir; 'Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin...
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
Kapsayıcı eğitim, tüm öğrenenlerin, kültürlerin vetoplulukların farklı gereksinimlerine, öğrenmeye katılımı artırarak veeğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak yanıt verme sürecidir.Bu süreç, öğrenme çağındaki tüm...
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
Disiplin cezaları, kamu görev ve hizmetlerinin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kamu görevlileri ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde...
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
29 Aralık soruşturmaları olarak bilinen ve 8 Eylül 2016 tarihinde 11 285 öğretmenin açığa alınmasıyla kamuoyunda da bilinirliği üst noktaya çıkan soruşturmalarda sona gelindi. Sürecin başından bu yana bu soruşturmaların haksız olduğunu,...
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
29 Aralık soruşturmaları ile ilgili olarak söylenmedik, yazılmadık bir konu kaldı mı, diye düşünürken, idare mahkemelerinden gelen iptal kararlarına, adli mahkemelerden gelen beraat ve takipsizlik kararları da eklenmeye başladı. Bu noktada...
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
12 Eylül darbesinin büyük bir akamete uğrattığı kamu emekçileri hareketinin 90'lı yıllarda yeniden filizlenmeye başlamasıyla birlikte, bu hareketi en doğru tanımlayan ilkenin 'fiili-meşru mücadele çizgisi” olduğu ifade edilebilir....
Fizan’a da gideriz ancak!
'Sürgün” kavramının iki farklı anlamı vardır.Bunlardan ilki 'iskân ve yerleştirme” anlamına gelir. Devletler, kendi hâkimiyetialtında yaşayan topluluklardan bir kısmını belirli program ve kurallarçerçevesinde değişik sebeplerle...
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
8 Eylül 2016 tarihinde, 11 285 eğitim emekçisinin açığa alınmasıyla kamuoyunun gündemine oturan 29 Aralık soruşturmaları; son savunmaların alınmaya ve disiplin cezalarının verilmeye başlanmasıyla yeni bir aşamaya geldi. Bu aşamadan sonra...
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
Bilindiği gibi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra on binlerce öğretmen açığa alındı ve ihraç edildi. Bu süreçte FETÖ terör örgütüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan Eğitim Sen üyeleri de, sonradan 29 Aralık sendikal eylemi başta olmak...
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz;  geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen değerlendirmelerinde performanslarını ön planda tutacağını belirtmişti.Öğretmenlerin performans değerlendirmesi sürecinde öğrencilerin...
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
Yönetim düşüncesini geniş bir tarihsel çerçeve içine yerleştirebiliriz. Genel olarak bu çerçeve içinde dört model ön plana çıkmıştır. Bunlar; 1-Klasik örgüt teorisi, 2-İnsan ilişkileri yaklaşımı, 3-Davranışçı yaklaşım, 4-Davranışçılık...
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
Öğrenen örgüt; bireylerin, takımların ve örgütün yararı için örgüt içinde öğrenmeyi gerçekleştirme ve öğrenilenleri paylaşmaya yönelik stratejik bir başlılıktır. Öğrenen örgüt bunu, değişen çevreyi anlamlandırmak ve yorumlamak...
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
Dünya genelinde politika belirleyicileri, kendi ülkelerindeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini araştırmaya katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleriyle karşılaştırmak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla...
Beslenme Dostu Okullar Programı
Ülkemizde obezite ve obeziteye bağlı gelişen sağlık sorunlarının hızlı bir şekilde artması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan protokol ile Beslenme Dostu Okullar Programı başlatılmıştır....
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli
10 Haziran 2014 tarihli, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik, uygulanmasının üstünden 3 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen, eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesiyle...
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler Milli Eğitim eski Bakanı Nabi Avcı, 2015 yılı içinde öğretmenlere mesleki etik ilkeler başlığı altında on beş maddelik bir ilkeler paketi açıklamış, biz de bu paketi yazı konusu yapmıştık. [i] Yazımızı,...

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim