Öğretmen Diyarı
Abdullah Damar
Abdullah Damar
Yazarın Makaleleri
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 10 Kasım 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girmesiyle birlikte de sendikalar tarafından hem dava, hem de eylem konusu oldu. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğiyle...
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
PISA 2015 Öğrencilerin İyi Olma Hali Raporunda,[i] Türkiye için öne çıkan bulgular öğrencilerin performanslarıyla ilgili kaygı ve motivasyonları, akranlarıyla ve öğretmenleriyle ilişkileri, ebeveynlerinin ilgili olma düzeyleri ve internet...
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur! Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'ın, TEOG yerine gelen 'Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” ile ilgili sorulara cevap verirken kullandığı...
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede[i] yayınlanarak yürürlüğe giren ”Öğretmen Strateji Belgesi”ne dayanılarak hazırlanan performans değerlendirme sistemi ile ilgili çalışmalar 12 ilde başlatıldı....
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
Hizmet içi eğitim etkinlikleri, çalışanların eğitim ihtiyacını karşılamak ve kurumunsaptanmış olan amaçlarına ulaşmada çalışanlardan beklenen verimliliği elde etmeküzere planlanmakta ve uygulanmaktadır. Kurumlarda hizmet içi eğitim...
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
İçinde yaşadığımız dönemin, öğretmenler ve diğer kamu emekçileri açısından idare ile uyuşmazlıkların ve sorunların yaşandığı dönemlerin en yoğunu ve en çok soru barındıran dönem olduğunu ileri sürmek yanlış olmasa gerek. Bu...
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
Sabah Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, 28 Eylül 2017 tarihli Sabah Gazetesinde ve internet sitesinde, 'Kurmay Öğretmen” başlıklı yazısında, bütün bu tablonun sorumlusu olarak, 'Gevşek Öğretmen”leri göstermiş.[i] -TEOG-YGS-LYS'de...
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah; Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda görev yapan çalışanlara ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ihtiva eder....
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
Laiklik; din ve devlet işlerinin ayrılması, devletin din kurallarına dayanmayıp, pozitif hukuka dayanması; devletin ve dinin birbirinden bağımsızlaşması; devletin din ve inançlar karsısında tarafsız olması;dinsel görüş ve kurumların, siyasal...
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
30 Ağustos 2017 tarihinde MEB'den,"Müjde" adı altında bir basın açıklaması yayınlandı. Yazıyı okuduktan sonra ilk anda ‘isteğe bağlı' ibaresinin görmediğimiz için sadece mazeret ve alan değişikliğine ilişkin yer değişkliklerinin...
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni Yönetmelik sonrası, 24/5/2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri...
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
Memur disiplin hukukunun ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, aslında tartışma götürmemekle birlikte, disiplin amirlerince zaman zaman zorlama yoluyla uygulanan ve tartışmalı hale getirilen düzenlemelerinden biri de aynı Kanunun 135.maddesinde...
Okuluma Ödenek İstiyorum!
2017-2018 Öğretim Yılının başlamasına az bir zaman kaldı. Üniversiteler ve orta öğretim okullarına kayıtlar, YGS-LYS ve TEOG sınavları sonuçlarına göre yapıldığından, bu okullara kayıt olacak öğrenciler ve okul/üniversite yöneticileri...
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
İlk yapıldığı tarihten bu yana izlediğimiz Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları bu yıl kamuoyunda çok fazla tartışmalara neden oldu. Bu tartışmaların neden yapıldığına geçmeden önce elimizdeki verileri ortaya koymak gerekiyor. 2013'te...
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
Disiplin, örgütlenmiş bir toplulukta veya bir kurumda, gerek hizmetlerin iyi bir şekilde görülmesi, gerekse fertlerin davranışlarını kontrol etmesi bakımından, kanunların ve nizamların ve teessüs etmiş kaidelerin hâkim kılınmasıdır. Kamu...
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile maarif müfettişleri ve maarif müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esaslarının yanında; nitelikleri, yarışma ve...
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
Birkaç günden bu yana memur konfederasyonlarının başkanları arasında, sosyal medya aracılığıyla, sendika üyesi olmayan ve yetkili sendikaya üye olmayan memurların, yetkili memur sendikalarına dayanışma aidatı adı altında bir ödeme yapması...
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler
Kamu hizmetlerinin sürekli, düzenli, etkin ve hizmetin niteliğine uygun bir şekilde yürütülmesi asıldır. Bu nedenle, kamu görevlilerinin denetlenmesi, mesleki menfaatlerinin korunması ve çalışma düzenini bozan davranışların önlenmesi hizmetin...
Disiplin Soruşturmalarında Zaman Aşımı
Hukuk dilinde zamanaşımı;kişinin suç olarak kabul edilen fiili işlediği andan itibaren belirlizamanın geçmesiyle kişi hakkında kovuşturma veya cezaî işlemlerin yapılmasınıengelleyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Başka bir anlatımla...
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak doğuştan getirdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir.Toplumsal cinsiyet ise, kadın ve erkek için toplumca uygun görülen rol ve görevler, sorumluluklar ve toplumun bu iki cinsten beklentilerini...