Öğretmen Diyarı
Sibel Doğan
Sibel Doğan
Yazarın Makaleleri
Çanakkale Savaşı Özel Bir Savaştır
Çanakkale Savaşı Özel Bir Savaştır Çanakkale Savaşı Türk tarihi için ilginç, zafer, onur, anlamlarına gelir. Çökmüş imparatorluğun çökmüş askerleri imkânsızlıklar içinde savaşmış, vatan müdafaası uğruna ölmüşler ve sonunda...
Başka Bir Dünya
Başka Bir Dünya Sevgiyi merak ediyorum. Adını, tadını, duygusunu Nerede, kimde bulurum onu? Tarifi de yok. Bir kelime, iki hece : Sevgi. Yaşam gibi. Güzel hisler uyandıran bir kelime. Sevgi aidiyet, sahiplenme. Acımı sevgisizlik bitirir ancak....
I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Durumu
O zamanlar Osmanlı birliklerinde iç hizmetlerin hemen her şeyi eksik gibiydi. Subaylar erlere bakmaya ve kontrol etmeye alışkın değildi. Çoğu birliklerde erlerin üstü başı bit, pire gibi haşeratla doluydu. Hamam tertibatı kışlaların hiçbirinde...
Latin Alfabesinin Kullanımı
Binlerce yıldır varlığını sürdürmüş bir dil olan Türkçe tarih içinde değişik alfabelerle yazıldı ve okundu. Göktürk, Uygur, Kiril ve Arap alfabeleri Türk devletleri tarafından resmi alfabe olarak benimsendi ve Türkçe bu alfabelerle...
Fatih’in Osmanlısı
Fatih dönemi Osmanlı Devletinin seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Gücümüzü, yetkinliğimizi arttırmak için Fatih'i örnek alıyoruz. Fatih nasıl bir politika izlemişti? Fatih Sultan Mehmet, bilime değer vermişti, sanatı önemsemişti....
I.DÜNYA SAVAŞINDA ALMANLARLA İTTİFAK YAPMAK ZORUNLU MUYDU?
I.Dünya Savaşı başlarken Osmanlı İmparatorluğu yorgun, yenik ve yalnızdı. 1912-1913 Balkan Savaşında tarihin en acı, haysiyet kırıcı yenilgisine uğramıştı. Bulgar Ordusu İstanbul kapılarına kadar gelmiş, Osmanlı ordusu Rumeli'de...
Sarıkamış Harekatı
Sarıkamış Harekâtı(22 Aralık1914),I. Dünya SavaşısırasındaOsmanlı İmparatorluğuveRusya İmparatorluğuarasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan...
Mustafa Kemal ya da Enver
Mustafa Kemal ya da Enver… İkisinden birini seçmek, birini tutup diğerine saldırmak ne kadar doğru? Elbette ki farkları vardı. Ancak ikisi de idealist, ikisi de vatansever. Ülkeleri için ölümü göze olarak savaşmışlar. Bir bayrak yarışı...
Deniz Gezmiş’e
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu, 25 yaşında iki dava arkadaşı ile birlikte idam edilen Sosyalist devrimci. Senin boynuna geçirilen iple dünyaya geldim. O ipi yıllarca boynumda hissettim. Ne zaman seni okusam, hatırlasam içimde devrim...
İttihat ve Terakki Partisi’nin ideolojisi
İttihat ve Terakki'nin besin kaynağı1789 Fransız İhtilali'dir. Fransız İhtilalı bütün dünyayı etkilediği gibi Osmanlı Devletini de etkilemiş, toplumda eşitlik, özgürlük, kardeşlik, milliyetçilik, milli irade, vatan kavramlarına...
Kafkas Cephesinde Osmanlı- Alman Çatışması
Savaş boyunca çeşitli cephelerde Osmanlı subayları ile beraber aktif görevde bulunan Alman subaylar arasındaki en büyük çekişme bu cephede 1918 yılında yaşanmıştır. Yer altı kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle cazip bir bölge olan...
Osmanlı Aydınları İttihatçılar…
Üniversiteden beri İttihat ve Terakkicilere hayranlığım vardır. İnsanların ya da tarihin İttihatçılara bakışı beni hiç etkilemedi. İnsanlar hep sonrasına bakarak yargıladılar onları. Oysa monarşik dönemde bugün bile önemi tam olarak...
I.Dünya Savaşı’nda Almanya Tercihi
Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Balkan savaşlarından kötü sonuçlar alarak ayrılmış ve her alanda yıpranmıştır. Bu sebeple I. Dünya Savaşı'nın başlangıcında tarafsızlığını ilan etmiştir. Boğazları Savaş gemilerine kapatmıştır....
Almanya’nın Osmanlı ile İttifak Yapma Nedenleri
Almanya'nın siyasi birliğini tamamladıktan sonra önceden paylaşılan dünyada yeni sömürgeler elde etme isteği artmıştı ve Bismarck politikası artık Alman imparatorluğunu doyuramıyordu. Almanya bakir, zengin, alanlarda bir sömürge imparatorluğu...
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde Neden Lider yoktu?
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde 1912 Genel Kongresine kadar başkanlık diye bir mevki yoktu. Ancak cemiyetin örgütlenmesinin sonlarına yaklaşırken ön plana çıkan, lider olarak niteleyebileceğimiz üç isim belirmişti. Bunlar Enver, Talat...
İleri Çağ İleri Medeniyet demek midir?
Hani deriz ya 20. Yy 'da bu yapılacak şey mi diye. İleri çağ ileri medeniyete sahip olduğumu mu gösterir? İlk çağ ve Orta Çağ toplumlarını kıyaslayalım. İlk Çağ'da yaşananları, gelişmelerini gıptayla okurken orta çağ gelişmelerine...
Türkiye’de 29 Ekim
  Cumhuriyet sözcüğü dilimize Arapça 'cumhur” kelimesinden geçmiş olup; halk, ahali, büyük kalabalık anlamına gelir. Başka bir deyişle cumhuriyet, ulus egemenliğine dayanan bir devlet biçimidir. Bu devlet biçiminde temel ilke,...
MİSAKI MİLLİ NEDİR?
  Misak-ı Millî (Millî Yemin ya da Ulusal Ant), Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği ile...
İstanbul
İstanbul, Tarihi 3000 yıl öncesine dayanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. Küçükçekmece gölü kenarında bulunan Yarımburgaz mağarasında yapılan kazılar sonucu insan kültürüne ait ilk izlere...
ÖĞRETMENLİK
İnsanoğlunun yeryüzüne gelişi ile başlayan öğretim faaliyetleri başlangıçta aile üyeleri kabile büyükleri tarafından gerçekleşmiştir. Bilgiler artıp karmaşıklaştıkça genç nesile bilgi aktararak onun hayata hazırlanmasına yardımcı...

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim