Öğretmen Diyarı
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Yazarın Makaleleri
ÖĞRETMENİN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRİLMESİ
                Yazar Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com    Öğretmenin potansiyelinin geliştirilmesi, psikolojik uyumu ve mesleki gelişimi ve sosyal açıdan bir çok yönden katkısı bulunuyor. Ancak, birtakım koşulların olması gerekir....
ÖĞRENCİNİN DAMGALANMASININ SONUÇLARI
 Yazar Hasan Güneş0202@gmail.com       Öğrencilerin tembel, aptal, geri zekalı  vb. şekilde damgalanmasının  devam ettiğini görüyoruz. Halen bu şekilde öğrencilerin damgalandığını üzülerek görüyoruz.      Belki bilgi eksikliğinden...
ANSAL GELİŞME VE EĞİTİM
                                       Yazar Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com             'Bireyin doğumundan olgunluk dönemine kadar ansal  yetenek ve işlemlerinin artan bir ölçüde oluşup örgütlemesi...
ÖĞRETMENLERİN ARAŞTIRMA YETERLİLİĞİ
                                  Yazar Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com            Araştırma yeterliliği 'araştırma yapabilecek düzeyde uzmanlığa ve genel  kültürüne sahip olmaya” verilen isimdir....
OKULLARIMIZDA DANIŞMALI KATILMA AÇISINDAN DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER
E. Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com          Danışmalı katılma ' Okul yöneticilerinin belirli konularda öğretmenlerin bilgisine başvurmaları ve onların görüşü ve önerilerine açık olanlara” verilen isimdir.     ...
OKUL YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖNERİ:DANIŞMANLIK
                E.Akademisyen/Yazar Hasan güneş hgunes0202@gmail.com   Danışmanlık 'üretim ve yönetim işlerinin daha nitelikli yapılması için verilen herhangi bir alana ilişkin uzmanlık hizmetine verilen isimdir.   Özellikle,...
FARKLI KÜLTÜR VE ÖĞRENCİLER
        Öğrenciler, okula getirdikleri kültürlerin bilinmesi gerekir. Genelde, gereği gibi dikkate alınmayan nokta, öğrencilerin okula sadece okul için fiziksel özellikler, yetenekler, tutum ve eğilimlerle gelmedikleridir. Okul için olumsuz...
AİLE VE OKUL EĞİTİM ARASINDAKİ DENGE
Aile ve okul eğitimi arasında belli bir dengenin bulunması gerekiyor. Ancak gerçek anlamda bu gerçekliğe uyulmakta mıdır? Bazı durumlarda bu gerçekliğe uyulmamaktadır. Çünkü anne ve babaların eğitim durumları genel anlamda düşüktür....
EĞİTİMDE DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ
Düşüncenin, öğrenci açısından önemi nedir? Öğretmenin öğrencide sağlayacağı kavramlar, yargılar, kuramlar ne olmalıdır? Kuşkusuz, öğretme-öğrenme sürecinde kazandırılacak düşünce; öğrencinin çevresiyle uyumu, problem çözme...
TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE EĞİTİM
Toplumların ve üyelerin var olan düzeni korumak için değerleri koruması olarak dayanışma önemli bir yeri bulunuyor. Kuşkusuz, bu işlem geleneksel toplumlarda farklı yürüyor. Geleneksel toplumlarda, toplumsal dayanışmada kolektif bilinç ağırlıklı...
OKUL MÜDÜRÜNÜN ALGISININ ÖNEMİ
Okul müdürünün doğrudan algıları, yaşantıları ile kazandığı tutum, bilgi, bilinç ve beceriler öğretmene yaklaşımı belirleyici olabiliyor. Yönetimde insana ilişkin kötümser ve iyimser olmak üzere iki görüş öğretmene karşı tutum...
DEĞİŞME VE ÖĞRETMENLER
Değişme bütün nesne ve olayların her türlü hareketi ve etkileşmeyi bir durumdan bir başka duruma her türlü geçişi dile getiren en genel var oluş biçimidir. Elbette, toplumda görülen bazı değişmeler bireylerin amaç/amaçlarını gerçekleştirme...
TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL YAPI VE EĞİTİM
Toplumsal yapı, kültürün, sınıfsal durumun, statü, rol, grup ve kurumlarının birbiriyle kurmuş oldukları ilişkiler sonucu ortaya çıkar. Toplumsal yapı, toplumlarda var olan toplumsal kısımlar ve kurumlar arasında bir ilişkiler bütününe...

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim