Öğretmen Diyarı

ROTASYON KAOS YARATIR!

Kamuda esnek çalışma ve güvencesiz istihdam alanlarının yaygınlaştırılması son yıllarda tüm hızıyla devam ediyor.Bu yaygınlaştırma işlemi; performans değerlendirme işlemleriyle yürütülmeye,çalışanları kendi arasında ayrıştırmaya böylece rekabetçi bir sistemle daha fazla çalıştırmayla, daha az ücret dayatmasına itmektedir.

Artan işsizlik oranıyla da çalışma barışını bozmakta ve tehdit etmektedir.Yeni istihdam alanları yaratılacağı yerde var olan alanlar özlük haklarının daraltılmasıyla kamu çalışanlarının en temel hakları bir bir yok ediliyor.
Bütün bunlar ‘Kamu Personel Rejimi’ adı altında yapılmaktadır. Bilindiği gibi Devlet Personel Başkanlığı tarafından 26-27 Ocak 2013’te Bolu Abant’ta yapılan çalıştay ile’ Nasıl bir kamu personel sistemi?’ konusuyla tartışma süreci başlatmıştı.Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının da aynı şeyleri dillendirmeye başlaması tesadüfi bir şey değildir.Hatırlanacağı üzere Kamu kurumlarından üst düzey yöneticiler ve akademisyenlerin katıldığı Abant Çalıştayı’nda kamuda “verimlilik” ve “rekabet” tartışmaları ile birlikte “performans” konusu da gündeme getirilmişti. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Abant toplantısında yaptığı konuşmada “İş güvencesi elbette önemli ama verimlilikle birlikte ele alındığında” diyerek, kamu personelini istedikleri gibi çalıştıramadıklarını, memurların ülke geneline dağılımında dengesizlikler olduğunu söylemişti.

Bu düşüncelerin geldiğimiz noktada kamuoyuna yansıyan sürecindeki şeklinin de ‘Rotasyon’adı altında ‘Memura sürgün’ kılıfının hazırlandığı fakat buna uyduruk bir elbise tasarısı yapıldığı anlaşılmaktadır.Kamoyuna yansıyan şekli tam net biçemlenmiş olmasada her gün haberleştirilerek yapılan güvencesiz çalıştırma biçimi; her zaman olduğu gibi “Memura müjde!” başlıklarıyla karşımıza çıkıyor. Müjdeler neler: “Ülkenin her yerinde kamu görevlisi olacak”, “Disiplin cezaları kalkacak”, “Kamuda verimlilik sağlanacak”, “Taraflarla anlaşılmadan tasarı hazırlanmayacak”… v.b şekliyle tamamen bir aldatmaca oyunu hazırlanıyor.
Çalışma Bakanı her ne kadar taraflarla(sendikalar) görüşeceğiz dese de uygulama şekil şemasını ilgili Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlamaktadır.Yalnız önemle şunu belirtmek isteriz ki bugüne kadar yapılan çalışmalarda ilgili yasa tasarıları Meclis gündemine geldiğinde veya yasa tasarısı Meclis’te görüşülürken sendika ve konfederasyonlar böylesi hayati bir konuda ayrı ayrı eylem kararları almış böylece sürece etkili bir şekilde müdahil olamamışlardı.

Eğer bu yapılandırma dediğimiz şey bahsettiğimiz gibi kamu çalışanlarını tamamen özlük haklarından yoksun eden ,onu iş güvencesiz şekilde ucuz emek gücüyle performansa dayalı olarak çalıştırarak kamuda siyasi bir yapılandırma süreci ise; içinde bulunacak, boyunduruk altında her şeye itaat eden,haklarının gaspına karşı ses çıkartmayan emir köleleri yaratılmaya çalışılıyorsa Eğitim-Söz-Sen olarak bu uygulamaların desteklenir bir yönü olmadığını söylemek isteriz.Bunu süreç başladıktan,iş işten geçtikten sonra değil en başında tüm çalışanlara belirtmek zorundayız.

Sendikalarında bu süreçte takınacağı tavır çok önemlidir.İş yerlerinde veya bulundukları yerlerde çalışanların beklentileri doğrultusunda hareket edip etmeyecekleri bu sendika yada konfederasyonlarında geleceklerini belirleyen odak bir noktadır.
Rotasyon uygulaması sürecine dair hem sendikamızın çalışma alanına hem de diğer kamu alanlarına dair getireceği sıkıntıları ile nasıl bir uygulama yapılması gerektiğine dair önerimizi de kısaca belirtmek istersek;
· Eğitim süreklilik gerektiren bir durumdur.Kurum-çalışan-çevre birlikte değerlendirildiğinde her yerin kendine özgü bir koşul oluşturduğu şüphesizdir.

· Böylece sistem rotasyon(yer değiştirme)işlemini söylentilere göre her 3 yılda bir yaparsa eğitim alanında büyük bir kaos yaşanacaktır.

· Şöyle ki;
-İlk önce yeni göreve başlayan bir memurun 3 yıl batı bölgesinde çalıştırılacağı daha sonra doğu illerine gönderileceği,bu uygulamanın her 3 yılda bir yapılacağı ön görülmektedir.Bu durumda eğitim çalışanları eğitimin süreklilik gerektiren koşullarını nasıl eğitime uygulanabilir bir hale getirecektir?Bu sürekli yer değiştirme durumunda eğitim birliği son derece aksayacaktır.
-Şu durumda bile aile birliği sağlanamamış iken binlerce kamu çalışanı farklı yerlere düştüğünde nasıl tekrar bir araya getirilebilecektir?Çalışanların aile birliği düzeni tamamen ortadan kalkacaktır.Yada birçok sıkıntıyı doğuracaktır.Çalışanlar 3 yılda bir yer değişikliğine maruz kalacağından düzenli bir hayatları olamayacak göçebe bir hayatın yolcuları olacaklardır.
-Sürekli yer değiştirme durumu çalışanlarda ruhsal çöküntü yaratacaktır.Böylece verimlilik yerine depresyona girmiş,kendini çıkmazda gören,moralitesi zayıf,işe isteksiz giden çalışanlar karşımıza çıkacaktır.Kendini işinde mutlu görmeyen çalışan işinde de başarılı yansımalar yapamaz.

-Devlet maddi ve manevi anlamda büyük zararlar görür.Maddi olarak sürekli yer değiştirme durumu her dönemim memuruna göre her yıl on binlerce memurun yer değiştirmesi anlamına gelir.Bu durum yol harcıahları(yolluk)bakımından ekonomik bir boyutu karşımıza çıkartır.Diğer yandan ise her yer değiştirme olayında memurların gidecekleri yerlere göre mehil süreleri en az 15 en fazla mazeretlerle birlikte 30 gün işleri aksatabilir.Bu durumda kamu alanında büyük sıkıntılara yol açar.
Önerimiz şudur;

*Belli bir doğu hizmetinin herkese adil bir biçimde uygulanabilir bir düzenlemenin yapılması.Bu hizmetin her 3 yılda bir olmaması.Yani doğu hizmeti yapan birinin tekrardan doğu hizmeti yapma koşulunun kaldırılması.
*İsteğe bağlı olarak doğu bölgelerinde çalışmak isteyenlerin belirlenip çalışma bölge riskleri ve koşullarına göre hizmet tazminatları belirlenerek teşvik edilmesi.

*Çalışanların sürekli yer değiştirme(rotasyon)uygulaması ile tehditkar bir sürgünün de karşımıza çıkacağı görülmektedir.Bu durum çalışma barışını bozacak bir sürecide başlatır.Bu yüzden bu düşüncenin yarardan çok zarar getireceği aşikardır.
*Doğu ve Güneydoğu illeri ile belli kalkınmada öncelikli bölge illerinde şuan çalışanların hizmet yılları hesaplanmalı istedikleri illere nakilleri yapılmalıdır.Zorunlu hizmet yıllarını tamamladığı halde bulunduğu bölgede alanından kaynaklı istediği yere gidemeyen,çakılı binlerce çalışan bulunmaktadır.Bu çalışanlara öncelikli tercih hakları sunulmalı yapılamıyorsa yıllarına göre hizmet tazminatları verilmelidir.

*Kamu çalışanlarının özlük haklarına yönelik hak kayıplıklarının önüne geçilmelidir.Bunun için tüm çalışanlar söz birliği yapmalı,kendini temsil edecek tarafı iyi belirlemelidir.

*Devlet Personel Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanlarını demoralize edecek çalışmalar değil motive edecek,demokrasiye yaraşır insanca yaşam koşullarını iyileştirebilir,sosyal aktiviteler ile desteklenecek,ekonomik yönden refaha kavuşturacak, sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşacak çalışmalar yapma yükümlülüğü ile hareket etmelilerdir.

Bu konuda ki değerlendirmelerimiz ve önerilerimizi daha sonra tekrardan ele alacağız.Bu konuyu tüm eğitim çalışanlarının yararına olabilecek çalışmalar adına sürekli gündemde tutacağız.Şimdilik son sözümüz çalışanları temsil eden sendikalara ve konfederasyonlaradır.

Tüm sendikalar –konfederasyonlar; rotasyon uygulaması ve diğer kamu personel rejimi adı altında değişen,ellerinden alınan özlük haklar adına topyekun bir mücadele birliğini çalışanların geleceği adına başlatmalıdır.Bu yasa uygulanmadan önce başlamalı ve harekete geçilmelidir.Aksi takdirde yapılacak eylemler bir şey değiştirmeyeceği gibi göstermelik bir hareket olacaktır.Bunun için yetkili-yetkisiz tüm çalışanların birliği ve geleceği için ortak bir mücadele platformu kurulup mücadele ilkelerini çok hızlı bir biçimde belirlenmelidir.

Rotasyon uygulaması tüm kamu emekçilerini tehdit eden bir uygulamadır.Yetkili sendikalar bu konuda kararlı bir biçimde karşı çıkmalıdırlar.Bu sürece onay veren,sessiz kalan hangi sendika veya konfederasyon olursa olsun geleceğini de yok eden bir sürece dahil olduğunun bilincinde olması gerekir.

Bu uyarılarımızla birlikte eğitim çalışanlarını sendikamız çatısı altında örgütlenmeye, unutulan özlük haklarımıza birlikte gündemleştirerek sahip çıkmaya davet ediyoruz.
……Artık Söz Sen’de!
Eğitim-Söz-Sen


mebpersoneli.com.tr


Anahtar Kelimeler:
rotasyon kaos yaratır

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol