Öğretmen Diyarı

Öğretmen yer değiştirmeleri ne zaman nasıl yapılacaktır?

Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde geçen yıl yaşanan sıkıntıların bu sene yaşanmaması için sendikalar atağa geçti. Yer değiştirmeler ne zaman nasıl yapılacaktır? İl milli eğitim müdürlüklerine yer değiştirmeler için hazırlık talimat verilmiş midir? İşte bu soruların cevabı için Eğitim söz sendikası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yazdı. İşte sendikanın yazısı;

 EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI

Sayı :EGBÇSZSN-SENGM-2013/04.15 30.04.2013

Konu : 2013 yer değiştirme işlemleri

(ACİL VE GÜNLÜDÜR)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE

Bilindiği üzere; 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 4+4+4 eğitim sistemine geçiş nedeniyle isteğe bağlı il içi-iller arası yer değiştirme işlemleri yönetmelikte belirtildiği şekilde Mayıs ayında yapılmamış,kılavuz Temmuz ayı sonunda yayımlanmış ve yer değiştirme sonuçları Ağustos ayı ortalarına doğru açıklanmıştır.Tayin bekleyen öğretmenlerimiz bütün bir yazı tüm bu belirsizliklerin getirdiği huzursuzlukla geçirmek zorunda kalmışlardır. Özellikle sınıf öğretmenlerimiz bu işlemlerin sonucunda iller arası yer değişikliklerinde yerlerin açılmamasından kaynaklı olarak da mağdur olmuşlardır. 2012 yılını istisnai bir yer değiştirme işlemlerinin yapıldığı yıl olarak kabul edersek, ondan önceki yılların yer değiştirme işlemlerinin uygulandığı takvimlerin baz alınması gerektiği açıktır.

Buna göre; Yer değiştirmeyle ilgili yönetmelik maddesi gereğince;

MADDE 25 – (Değişik birinci fıkra:30.7.2010/27657 RG) (1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce) il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir.

(2) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Ancak teknik sorunlar nedeniyle ya da olağandışı durumlarda başvuru süresi uzatılabilir. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve eğitim kurumu müdürlükleri ile ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

Yukarıda ki ilgili yönetmelik maddesine bakıldığında Bakanlığımız öğretmenlerimizin isteğe bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerini 2012 yılı hariç yönetmelik maddesi gereğince uygulamıştır.

Tüm bunlar beraberinde değerlendirildiğinde;

1-Öğretmenlerimizin yer değiştirme işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacaktır?

2-Bakanlığımız il MEM’ler ile bu konudaki gerekli hazırlıklarını ve planlamalarını yapmış mıdır?

Gereğinin yapılarak tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımla arz /rica ederim.

 

Nihat AYDIN

Genel Başkan


mebpersoneli.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol