Öğretmen Diyarı

ÖĞRETMEN SORUNLARI, ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SIKINTILAR


- Ek iş yapma ayıbına son verilmemesi. Ücretlerin her ay belirlenen 4 kişilik bir ailenin geçim standartlarının altında olması.

 

- Zorunlu tasarruf ve nemaların ödenmemesi.

 

- Verilen ders ücretlerinin gidiş-dönüş masraflarının bile altında olması.

 

- Eğitim  tazminatının azlığı.

 

- Her yıl dönem başında verilen eğitim ödeneğinin kat sayıya bağlı olması.

 

- Kira yardımının yeterli ve günün koşullarına uygun olmaması.

 

- Cezalandırılmış bulunan ve mahkumiyetleri yargı kararı ile kaldırılmış olan öğretmenlerin mesleğe dönememeleri

 

- Çocuk yardımlarının enflasyon değerlerinin altında olması.

 

- İşyerlerinde sendikal etkinlikleri engelleyen idari baskılar.

 

- Öğretmenlerin lojman ihtiyaçlarının karşılanmaması

 

- Yardımların (doğum, ölüm ve evlilik) az olması

 

- Rapor ve izinli hallerde ücretlerden kesinti yapılması.

 

- Ek ders, yolluk, sağlık vb. ödeneklerin zamanında ödenmemesi.

 

- Öğretmenlerin genel sağlık taramasından geçirilmemesi.

 

- Grev ve toplu sözleşme hakkının olmaması

 

- Demokratik sendikal haklarını kullananların cezalandırılması.

 

- Yöneticiliğe girişte ilke olarak sınav, ek öğrenim, deneyim, başarı, adaylık dönemi ve staj gibi niteliklerin aranmaması

Öğretmenin tanımı yapılırken; toplumunun aydın bir üyesi, dünya topluluğunun uyanık bir üyesi ve mesleğinin yeterli bir üyesi olarak üç özelliğine değinilir. Devamında ise her koşulda tarafsız olması ve kendisini her zaman yenilemesi gerektiği koşulur. Bunlar çok güzel özellikler eğer öğretmeni toplumun bir bireyi olarak kabul eder, bir takım sorunları ihtiyaçları olabileceğini düşünürseniz...

 

Öyleyse nedir bu sorunlar? Bu mesleği cazip olmaktan çıkaran belki de küçümsenmesine neden olan meseleler nasıl çözülebilir?

 

Bu konuda en etkili ağızlar, sorunları yaşayan öğretmenler olduğuna göre bende onlarla konuştum ve onlardan aldığım bilgiler doğrultusunda varolan problemleri birkaç başlık altında topladım.

 

· Öğretmenlik mesleğinin geliri düşüktür.

 

Görüşmelerimde ilk değindikleri konu olduğu için öncelikle buna değiniyorum. Bu mesleği yapanların sayısının fazla olması ve bu gününe kadar eğitim durumları kadro durumları göz önüne alınmadığı için öğretmenlere yapılan zamlar bütçeye büyük yük getiriyordu. Dolayısıyla pahalılaşan hayat şartları içinde öğretmenler zaruri ihtiyaçlarını bile zor karşılayabiliyorlar. Sosyal ve kültürel aktiviteler onlar için lüks tüketime giriyor. Gelişen bilim toplumuna ayak uydurmayı bırakın alanlarındaki

gelişmelerden bile yararlanamaz duruma gelmişler. Bu konuda sevindirici haber, yakın bir gelecekte kendini geliştiren öğretmenler arasında bir iyileştirmeye gidileceği , tez hazırlayan doktora yapanlara maaşlarının farklı verileceğidir.

 

· Hizmet içi eğitimin yetersiz olması. Hizmet içi eğitim akşam ve yaz okulları olarak öğretmen yetiştiren yüksekokullar tarafından yapılmasına rağmen eğitim konusundaki son bilgilerin tam öğretilmemesi her öğretmenin çalıştığı bölgeye uygun hale getirilmemiş olması, köylerde çalışan öğretmenler için ayrı adaptasyon programlarının olmaması ve hizmet içi eğitimin öğretmenlik yapılan okullarda yapılmamış olması hizmet içi eğitimin genelde müdürleri kapsaması yetersiz olmasına neden olmuştur.

 

· Siyasi baskılara maruz kalma. Bu sorun hem mesleğe yeni başlayanlarda hem de öğretmenlikte yıllarını geçirmiş olanlarda karşılaşılan bir sorun.

 

Köy öğretmeniyse politikacının oy deposu olarak gördüğü cahil uyanık köylünün, muhtarın onur kırıcı kaba davranışlarına maruz kalıyor. Bu işte yeniyse ya onların sözünde çıkmayan pısırık biri oluyor. Ya da sık sık okul değiştiren verimsiz bir gezgin oluyor. Şehir merkezlerinde ise siyasi etkenlerle okul müdürü olan kendi meslektaşının kabalıklarına hedef oluyor.

 

Okulunda sosyal statüsü yüksek ailelerin baskılarıyla karşılaşıyor. TARAFSIZ OLMASI DEMOKRATİK BİREYLER YETİŞTİRMESİ BİR YANA KUKLA GİBİ DAVRANAN BİRİ OLUP ÇIKIYOR

 

· Örgütlenememe sorunu ve siyasal hayata katılamama. Örgütlenmek demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurudur. İnsanlar ancak bir araya gelerek sorunları konuşabilir çözümler üretebilir. Toplum hayatında varlığını sürdürebilir. Yakın bir geçmişe kadar sendika kurması bile yasak olan öğretmenlerin örgüt kelimesinden ödü kopar oldu. Şimdi alınmış bir hakkı bile kullanmaktan tereddüt etmelerine şaşmamak gerekir. Siyasal hayata faal olarak (bilgi yelpazesi.net) katılma sorununa gelince öğretmenlere bu konudaki fikirlerini soruyorum. Ancak küçük bir kısmı faal olarak katılmak gerektiğini savunuyor. Buna açıkçası şaşırıyorum. Çünkü bu ülkede ilkokul mezunu aydını cahili herkes (öğretmenler hariç) yönetime katılıp rahatça kararlar alabilirken neden yaşam,toplum kuralları,demokrasi hakkında en çok bilgiye sahip olması gereken öğretmenler katılamasın. Sendikal hakların kullanılması belki de yavaş yavaş toplum yönetimine katılmayı da sağlar.

 

· Sağlık sorunları. Yukarıda bahsettiğim sorunlar sistemden kaynaklanan sorunlardı. Bir de mesleğin icraatinden kaynaklanan, genellikle mesleki hastalıklar olarak bilinen sorunlar var. Bunlar tebeşir tozundan kaynaklanan akciğer hastalıkları, uzun süre ayakta kalmaya bağlı varis gibi damar hastalıkları, sürekli sesini kullanmaktan bağırmaktan farenjit gibi üst solunum yolu rahatsızlıkları ve sinirsel rahatsızlıklar (kalabalık sınıflar, sınıf öğretmenleri için birleştirilmiş sınıflar, zamanla çocuksu davranışlar ) gibi normal yaşamlarını etkileyebilecek durumlar ortaya çıkıyor.

 

· Yönetimle ilgili sorunlar. Meslek eğitimi sırasında okul yönetimi konusunda yeterince geliştirilmiş olmamaları, idari konularda başarısızlıklar yönetimle ilgili gelişmeleri takip etmemiş olmaları bu soruların ana kaynağını oluşturuyor.

 

· Köy öğretmenlerinin sorunları. Genel olarak değindiğim bu sorunlara ek olarak köylerde görev yapan öğretmenlerin özel sorunlarından da bahsedeyim. En büyük sorun lojman sıkıntısı. Bakımsızlıktan yıkılıp işe yaramayan lojmanı olan köy mü dersiniz, tek bir aileye hizmet veren yetersiz lojmanı olan köy mü dersiniz, ya da hiç lojmanı olmayan köy mü dersiniz, hepsinden biraz var ülkemizde. Maalesef ne kullanan temiz kullanıp bakımını yaptırmış. Ne de bu işlerle görevli bir kurum var. Dolayısıyla ücra bölgelere atanan öğretmenler ya kendi kaderleriyle baş başa bırakılmışlar. Ya da yörenin halkının insafına bırakılmışlar.

 

Bir başka mesele ulaşım sorunu. Geçmişe nazaran biraz daha çözülmüş görünse de yine de ücra bölgelerde olan köy okullarımız mevcut. Buralarda görev yapan öğretmenler ya kilometrelerce yol yürüyor ya da haftada bir merkeze gelen köy arabalarını bekliyor. Herhangi bir sağlık sorunu çıktığında zamanında merkeze gidip tedavisini yaptıramıyor.

 

Ve son yıllara kadar birçok öğretmenin hayatına mal olan birçoğunun bu yüzden istifa ettiği güvenlik, terör sorunu. Aydın ve kalkınan bir toplum oluşturabilmek için belki de yurdun bir köşesinden diğer köşesine cehaletle savaşmak için gönderilen öğretmenler okulu dağ başında olan köylerde göreve başlıyorlar. Yaptıkları öğrettikleri ya oranın ağasının, siyasi ileri gelenin çıkarlarına ters düşüyor. Ya yurdu bölmek isteyenlere ayak bağı oluyor. Ya da şahsi menfaatlere ters düşüyor. Kendini koruyacak bir alternatifi olmadığı için ya canından oluyor. Ya korkudan mesleğine yakışmayan hareketlerde bulunuyor. Ya da öğrenimi için harcadığı o kadar emeğini zamanını bir tarafa itip bırakıp geliyor.

 

Köy öğretmenlerinin sorunları bunlarla da bitmiyor. Ayrıca sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak kalmak, öğretim araç gereçlerinin kısıtlı olması birleştirilmiş sınıfları okutma zorluğu, okul personelinin yetersizliği okulda hem müdür hem öğretmen hem de yardımcı personel olması asıl işini tam yapamaması, yakacak sorunu, dil sorunu, kültür çatışmasından doğan bunalımlar gibi sayısızca sorunu var.

 

Öyleyse bize düşen bu sorunları konuşup çözüm üretebilecek platformlar oluşturmaktır.

 

Saygılarımla

 

Şenay ÖZTÜRK

(bilgi yelpazesi.net)


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol