Öğretmen Diyarı

Öğrencilerin yüzde 94'ü cep telefonu kullanıyor

Hisarcık Anadolu Öğretmen Lisesinde yapılan araştırmayla lise öğrencilerinin cep telefonu kullanım alışkanlıklarının belirlenmesinin amaçlandığı belirtilen Müdür Özdemir’in üniversite bitirme ödevinde şu bulgulara yer verildi: "Bu araştırmanın sınırları hedef kitlenin lise öğrencisi olması ve Hisarcık Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim görmesidir. Veriler Hisarcık Anadolu Öğretmen Lisesinde öğrenim gören 131 öğrenciden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmaya 67 kız öğrenci ve 59 erkek öğrenci olmak üzere toplam 126 öğrenci katılmıştır. Görüşme anket formu aracılığı ile “yüz yüze görüşme yöntemi” ile toplanan verilerin sayı ve yüzdeleri alınmış ve buna göre değerlendirme yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 94’ü cep telefonu kullanmaktadır. Araştırmaya katılan 59 erkek öğrencinin 56 tanesinin cep telefonu vardır. Erkelerin cep telefonuna sahip olma oranı yüzde 95’tir. 67 kız öğrencinin 62 tanesinin cep telefonu vardır. Kızların cep telefonuna sahip olma oranı yüzde 93’tür. Yapılan araştırmaya sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmının 12-13 yaş ve 14-15 yaş aralığında cep telefonu kullanmaya başladığı görülmektedir. 14-15 yaş aralığı öğrencilimizin yatılı olarak okulumuza geldiği dönemdir. 12 Yaş Altı dönemde 19 erkek öğrenci telefon kullanmaya başlamış ve oranı yüzde 34 iken, aynı dönemde 7 kız öğrenci telefon kullanmaya başlamış ve oranı yüzde 11’dir. 12-13 yaş döneminde 22 erkek öğrenci telefon kullanmaya başlamış ve oranı yüzde 40’dır, aynı dönemde 16 kız öğrenci telefon kullanmaya başlamış ve oranı yüzde 26’dır. 14-15 yaş döneminde 13 erkek öğrenci telefon kullanmaya başlamış ve oran yüzde 23’tür, aynı yaş döneminde 38 kız öğrenci telefon kullanmaya başlamış ve oranı yüzde 61 olarak gerçekleşmiştir. 16-17 yaş döneminde 2 erkek öğrenci telefon kullanmaya başlamış ve oran yüzde 2’dir, aynı yaş döneminde 1 kız öğrenci telefon kullanmaya başlamış ve oran yüzde 2 olarak ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin yüzde 95’i kontörlü hatta sahip olurken yüzde 5’i de faturalı hat sahibidir. Kontörlü hat sahibi olmak öğrenciler açısından çok tercih edilmektedir. Telefon kullanan 118 öğrencimizin 112 tanesi kontörlü hat 6 tanesi de faturalı hat kullanmaktadır. Öğrencilerimizin yüzde 95 inin 1 hattı var. Yüzde 5’i ise 2 hat kullanmaktadır. Telefon kullanan 118 öğrencimizin 112 tanesinin 1 hattı varken 6 tanesinin 2 hattı vardır. Öğrencilerin yüzde 33 ü konuşma yoluyla iletişim kurmaktadırlar. Yüzde 30’u ise SMS yolunu tercih etmektedir. İnternet ve GPRS telefon modellerinin düşük olması ve ek kullanım ücretlerimden dolayı pek kullanılmamaktadır. Öğrencilerimizin 41 tanesi SMS kullanmaktadır.35 öğrencimiz ise konuşma özelliğini en fazla kullanmaktadır. 35 öğrencimiz müzik, 5 öğrencimiz internet ve 3 öğrencimiz GPRS kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin cep telefonu değiştirme sıklığı göz önüne alındığında yüzde 82’sinin bozulduğu zaman telefonunu değiştirdiği ortaya çıkmaktadır. Telefonların hedef kitlesi gençler olmasına rağmen gerek sosyo ekonomik durum gerekse öğrencilerin yatılı olarak kalması cep telefonu değiştirme sürelerini uzatmıştır. 3 öğrenci 0-1 yıl arası, 9 öğrenci 1-2 yıl arası, 9 öğrenci 2-3 yıl arası ve 97 öğrencide bozulduğu zaman telefonu değiştirdiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin cep telefonu ile konuşma oranı zaman arttıkça azalmaktadır. Bunun sebebi olarak aylık harcamalar etkin olabilmektedir. Ayrıca SMS kampanyaları öğrencileri daha çok SMS kullanmaya teşvik etmektedir. 90 öğrencimiz günlük 0-15 dakika, 22 öğrencimiz günlük 16-30 dakika, 2 öğrenci günlük 31-45 dakika, 2 öğrenci 45-60 dakika ve 2 öğrencimizde 60 dakikadan fazla görüşme yaptıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin yüzde 50’si günlük 30 ve daha üzeri mesaj atmaktadırlar. Bunda en büyük etki SMS kampanyalarının ekonomik olması olarak gözükmektedir. 42 öğrencimiz günlük 0-10 mesaj, 11 öğrencimiz günlük 11 mesaj, 11 öğrencimiz günlük 20-30 mesaj 59 öğrencimiz ise günlük 30 ve üzeri sayıda mesaj kullanmaktadırlar. Öğrencilerin yüzde 48’i cep telefonunu hayatını organize eden boyutta görmektedir. Yüzde 52’si de hayatını organize ettiğini düşünmemektedir. Öğrencilerin yüzde 94’ü cep telefonunun zararlarından haberdardır. Cep telefonunu vazgeçilmez olarak gören öğrencilerin oranı yüzde 36 dır. Bu oran düşük bir orandır. Bunun sebebi olarak öğrencilerin çoğunluğunun yatılı olması ve cep telefonunu kısıtlı olarak kullanması ile ilişkili olabilmektedir. Öğrencilerin ekonomik durumları sebebiyle kampanyaları takip etme oranı yüzde 40 ile düşük seviyededir. Öğrencilerin yüzde 50’sinin aylık iletişim gideri 0-10 TL dir. Bunun sebebi olarak hem sosyo- ekonomik durum hem de ekonomik SMS kampanyalarının etkisinden söz edebiliriz."


memurlar.net


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim