Öğretmen Diyarı

MEB'den 'Tereddüt Edilen Hususlar' Yazısı

Özel özel eğilim okulu öğrencilerinin özel okullara gitme zorunluluğu bulunmadığından, bu durumdaki okulların ilgi (b) Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında ''Okul kurucusu/kumcu temsilcisi; Bakanlığa, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir." hükmüne göre kapatılmasında Bakanlığımızca sakınca görülmemektedir.

Ayrıca; ilgi (c) Yönetmeliğin 20 ncı maddesinin 2 inci fıkrasında "Kimim, valilikçe yapılacak inceleme sonucunda kurumda öğrenim gören öğrenci veya kursiyer bulunmaması, eğitim personeli ve diğer personelin ö/lük ve benzeri haklan açısından ilişiğinin kalmaması ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından da uygun görülmesi hâlinde öğretim yılı sonu veya dönem sonundan önce de kapatılabilir.” hükmü yer aldığından özel eğilim okulunun örgün bölümündeki öğrenci ve personel ile destek eğitim birimine kayıtlı tüm öğrenci ve personellerin dönüşüm öncesi e-okul-'Mebbis modülünden düşülmesi gerekmekledir.

Bilgilerinizi ve-gereğini rica ederim.
Mehmet KÜÇÜK
Bakan a. Genel Müdür


mebpersoneli.com.tr


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim