Öğretmen Diyarı

MEB şube müdürlerine haksızlık yapılıyor!

Taşra teşkilatı eğitim yöneticileri içerisinde zorun yer değiştirmeye uğrayacak en büyük kesim ŞUBE MÜDÜRLERİDİR. Gerek yönetmelikte gerekse kılavuzda yer alan şube müdürlerinin yer değiştirmesi uygulaması mağduriyet yaratacaktır. Daha önce yayınlanan taslakta yer almayan ayırım, kılavuzda yer almıştır. Şube müdürleri kendi aralarında yer değiştireceklerdir. Şube müdürleri arasında şimdiye kadar yapılmayan ayırım yapılmıştır.

Yönetmeliğin 8/3. Maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamında, …. İl milli eğitim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürlüklerine; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.  

 Bu madde ile ilçe milli eğitim şube müdürü ili isteyemeyecektir. İl milli eğitim şube müdürü de ilçe milli eğitim şube müdürlüğünü de isteyemeyecektir. Atanma şartlarına ve unvanlara baktığınızda il/ilçe milli eğitim şube müdürü diye bir fark bulunmamaktadır.

Atanma şartları bakımından eşit olan bu kadroların yer değiştirmelerinde farklı uygulama yapmak mevzuata aykırıdır. Bu hususu sendikalar dava konusu yapmıştır. Atanma şartları ve unvan bakımından farklılık göstermeyen şube müdürlüğü kadrolarında il ve ilçe şube müdürü adı altında ayrım yaparak yer değiştirmelerine sınırlama getirmek, Anayasanın 10. Maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesine aykırıdır.

Sadece eşitlik ilkesine de değil, (yönetmelik yayınlanmadan önce atamalarda bir sınırlama yoktu.)Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte kazanılmış hak olarak yöneticiler lehine olan bir durum ortadan kaldırılmıştır. Oysa Anayasa Mahkemesinin 29.12.2005 tarihli 2005/110 E. ve 2005/111 K. olan  kararında “Kazanılmış haklar, hukuk devleti kavramının temelini oluşturan en önemli unsurdur. Kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan uygulamalar Anayasa'nın 2 nci maddesinde açıklanan "Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir." hükmüne aykırılık oluşturacağı gibi, toplumsal kararlılığı ve hukuksal güvenceyi ortadan kaldırır, belirsizlik ortamına neden olur ve kabul edilemez."denilmek suretiyle kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı uygulamaların; sosyal hukuk devleti ilkesine ve toplumsal kararlılık ve güvenceyi ortadan kaldıracağından bahisle kabul edilemeyeceğini açıkça belirtmektedir.

 

Bu noktada kadroya alım şartları ve tüm özlük hakları bakımından aynı statüde olan şube müdürlerinin il ve ilçe ayrımına tabi tutularak yer değişikliklerinin engellenmesi hukuka aykırıdır. Bu aykırılık Taşra teşkilatı eğitim yöneticileri zorunlu yer değiştirme yönetmeliğinin yumuşak karnıdır. Ama hepsinden önemlisi kamu vicdanında rahatsızlık uyandırmıştır. Taşra yer değiştirmelerinde en büyük kesimi oluşturan şube müdürleri huzursuzdur. Anlamsız bir ayırıma tabi tutulmuşlardır. Böyle bir ayrım daha çok ilçe şube müdürlerinin illere geçişinin önünü kapamıştır. Bakanlık ilçelerde şube müdürü kalmayacağını düşünmüş olabilir. Ama bunun yolu ilçe şube müdürlerinin önünü kesmek değildir. Bir an önce ilk atama ile ilgili mevzuat hazırlanıp uygulanmalıdır. Yıllarca ilçelerde görev yapmış şube müdürlerine yapılan bu uygulama tam anlamıyla haksızlıktır.

Bir Şube Müdürü

Ueydermebpersoneli.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim