" /> " /> Öğretmen Diyarı Öğretmen Diyarı
HALK EĞİTİMLER ÖĞRETMENSİZ ÖĞRETMENLER İŞSİZ

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDEKİ vahim durum ve gerçekler...

1-HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE AÇILAN KURSLAR VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARININ İSTATİSTİKLERİ
Halk Eğitim Merkezlerinde, istatistiki verilere göre, toplam 59 ana branşta yıllık toplamda açılan kurs sayısı 219 464,süreklilik arz eden kurs sayısı ise 37 600 civarındadır.Süreklilik arz eden kurslar içinde Mesleki ve Teknik Eğitim alanlarının sayısı 33 000 civarındadır.
2-HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÖĞRETMEN SORUNU VE YANLIŞ UYGULAMALAR
Türkiye genelindeki 969 halk eğitim merkezinin %70inde kadrolu öğretmen bulunmadığı için, Danıştay 2.Dairenin 2009/377 sayılı kararında usta öğreticilere, öğretmen görev,yetki ve sorumluluğu verilemez denmesine rağmen, açılan bu kursların %80 indeeğitim ve öğretim ücret karşılığında çalıştırılan usta öğreticiler tarafından verilmektedir.Daha da vahimi son yıllarda yapılan değişiklikle usta öğreticilik belgesi olmayanlar dahi iki yıl kurs görmüş olma şartıyla Halk Eğitimlerde kurs açma hakkına sahip olmuş,halkıneğitiminden sorumlu tutulmuştur.Oysaki bu kurslarda, görevini başarıyla ifa edecek düzeyde ve yeterlilikte,alanının uzmanı binlerce Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen, atama ve görev beklemektedir.
3- USTA ÖĞRETİCİLERİN MEZUNİYET DURUMLARI VE LİSANS MEZUNLARININ GÖREVLENDİRMEDE YAŞADIĞI SIKINTILAR
Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan ücretli usta öğreticilerin mezuniyet durumuna baktığımızda, büyük çoğunluğu sağlayan % 66 sının lise, ortaokul, ilkokul mezunu olduğu, lisans mezunlarının ise ancak %34 gibi bir oranda kaldığı görülmektedir.
Lisans mezunlarının usta öğreticilik görevlendirmelerinde yaşadığı sıkıntılar:
Görüldüğü üzere lisans mezunlarının usta öğreticilik içindeki payı çok düşüktür.Bunun sebebi idarecilerin mevzuatı yanlış yorumlayarak, öncelik hakkı bulunan lisans mezunları yerine, daha önce kurs açmış usta öğreticilere tecrübelidir diyerek aynı yerleşim yerinde yıllarca kurs açma önceliği vermesi, eş ,dost, akraba, çıkar, ilişkileri kurarak önceliği olmayanlara hak tanıması, lisans mezunlarının alan uzmanı olduğunu göz önüne almayarak, tecrübesizlik bahanesiyle o yerleşim yerlerinde kurs açmalarını engellemesi ve mezuniyet durumuna bakmaksızın usta öğretici alımı yapmasıdır.
4-MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ DURUMU VE MAĞDURİYETLERİ
2000-2013 yılları arasında ki 13 yılda Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarının atama sayılarının minimum rakamlarda olması bu yıllar arasında mezun olanların sadece % 5 inin atanabilmesine sebep olmuştur. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi mezunları büyük bir mağduriyet içersindedir.En büyük istihdam alanları olan Halk Eğitim Merkezlerinde ,uygulanan usta öğreticilik sistemi ve bu sistemin işleyişindeki yanlış uygulamalar mezunları daha da çaresiz duruma düşürmektedir.Mesleğini icra etmek isteyen Mesleki Teknik Eğitim mezunları devlet kurumlarında kadro alamadığı gibi,uzman olarak değerlendirildikleri Halk Eğitim Merkezlerinde de iş bulamamaktadır.
5-HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE MEVCUT DURUMDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Hayat Boyu Öğrenme felsefesinin gündemde tutulduğu,Çağdaşlaşma yolunda büyük adımların atıldığı günümüz Türkiye’sinde Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimin neredeyse tamamının, yeterliliği olmayan kişiler tarafından verilmesi,alan uzmanı binlerce mezunun bu alanda değerlendirilmemesi büyük bir çelişki oluşturmaktadır. Sistemdeki bu çarpıklığın giderilebilmesi için, eğitimin alanında uzman veya yeterli olan eğiticiler tarafından verilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için sahip olunan mezun potansiyeli kullanılarak Halk Eğitim Merkezlerinin öğretmen ihtiyacının bir an önce karşılanması gerekmektedir.
Bilginize, saygılarla.


ELİF CİNGÖZ
www.ogretmenleriz.com Özel Haber 


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim