Öğretmen Diyarı

Elektrik faturalarında önemli değişiklik!

Maliye Bakanlığı, elektronik fatura uygulamasından yararlanma usul ve esaslarında değişikliğe gitti. Elektronik fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, bundan sonra başvuru işlemlerini www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun yapacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yapacağı değerleme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlık tarafından tanımlanacak ve aktive edilecek.

Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğin konusunu elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerinden; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınmasına yönelik açıklamalara yer verilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler ve kıymetli madenler aracı kuruluşlarının kıymetli maden alım veya satımında belge düzeni oluşturdu.
Buna göre fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere bu Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme veya alma izni verilmesi uygun görüldü. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak yerine getirmeleri gerekecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlık tarafından tanımlanacak ve aktive edilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı aracılığı ile e-Fatura gönderme veya alma işlemleri gerçekleştirilecek. Tüzel kişi mükellef olmayan ve e-fatura göndermek veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecek.

Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru kılavuzuna uygun olarak Başkanlığa başvuruda bulunacak.

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi, diğer kurum, kuruluş, işletmelere ve istemeleri halinde gerçek kişi mükelleflere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-fatura uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan “mali mühür”, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade edecek.
e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin e-faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik sertifikaları ile imzalamaları esas olacak. Ancak e-fatura uygulamasını özel entegratör vasıtasıyla kullananlar düzenlenecek e-faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile onaylanmasına izin verebilecek.
Tebliğ ile EPDK’dan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden ve organize sanayi bölgesi kişiliklerinden elektrik ve doğalgaz abone bilgileri tüketim bilgilerinin alınmasına yönelik işlemlerde “bilgi verme dönemi ve gönderilme zamanı”nda değişikliğe gidildi. Buna göre 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle işyeri elektrik ve doğalgaz tüketim bilgileri, tüketim bilgilerinin okunduğu dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü saat 24.00’e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığı’na (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) gönderilmesi gerekecek. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni tesis edilen, değişen veya kapanan aboneliklere ilişkin abone bilgileri, abonelik işleminin tesis edilmesini izleyen ikinci ayın 14. günü saat 24.00’e kadar elektronik ortamda Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı BTRANS aracılığıyla) gönderilmesi zorunlu olacak.

KIYMETLİ MADEN ALIM VEYA SATIMINDA BELGE DÜZENİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara dayanılarak yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik kapsamında İstanbul Altın Borsasında faaliyet göstermek üzere Hazine Müsteşarlığınca kuruluşuna izin verilen, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına işlem yapan kıymetli maden aracı kurumları ile kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlere kıymetli maden alımında “Kıymetli Maden Alım Belgesi”, satımında da “Kıymetli Maden Satım Belgesi” düzenleme zorunluluğu getirildi. Bu belgelerin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgeler kapsamına alındı. Vergi dairesi başkanlıklarıyla veya defterdarlıklarla anlaşması bulunan matbaalar ile noterler tarafından basımı ya da tasdiki yapılacak “Kıymetli Maden Alım veya Satım Belgelerinde” bulunan “Yetkili Müessesenin” ibaresi bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükellefler bakımından “Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşu” olarak değiştirildi.

Belirlenen şartlara uygun olarak belge düzenlenmediğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, mükellefler adına Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilecek. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdiVatan


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim