Öğretmen Diyarı

Ek ücret ve huzur hakkı ödemeleri hakkında yazı

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 89505372/841.02.01/797834 Konu: Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödemeleri

02/05/2013

VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 28 Aralık 2002 tarih ve 24977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Gelirlere ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usuller”,

b) 10/03/2003 tarih ve B.08.0.ÇED.0.34.01.02./121 (2003/16) sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, 3308 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince, çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanılacak gelirler ve gelirlerin harcama esas ve usulleri, Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanmış olup, hazırlanan ilgi (a) esas ve usuller Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgi (a) esas ve usuller çerçevesinde hazırlanan ilgi (b) genelge ile:

a) Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın meslekî ve teknik öğretim okul ve kuramlarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere okulda ve işyerlerinde yaptıkları eğitimle ilgili olarak yapılacak ek ücret ödemeleri,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerinin yıl sonu beceri sınavları ve kalfalık-ustalık sınavlarıyla ilgili olarak kurulan sınav ve mesleki ihtisas komisyonlarında fiilen görev yapan komisyon üyesi meslek dersi öğretmenleri ile işyeri, işletme veya meslekî teşekkül temsilcisi üyelerine, bu sınavların yapıldığı okul veya kuramlarda sınav komisyonu başkanlığı yapan müdür veya vekillerine branşlarına bakılmaksızın huzur hakkı ödemeleri, gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda 2013 Yılı;

1 -Ek ücret ödemeleri:

İlgi (a) esas ve usullerin 8. maddesi gereğince; 2013 yılında yapılacak ek ücret ödemelerinin aylık tutarının hesaplanmasında, ilgi (b) genelgede belirtilen;

a) "İşletmelere öğrenci gönderen okul ve kurumun, branşı atölye ve meslek dersi olan müdür ve müdür yardımcıları ile işletmelerde yapılan meslek eğitiminde görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenlerine 250 (ikiyüzelli),

b) Okulda ve kurumda yapılan meslek eğitimi ile geliştirme ve uyum kursu veya meslek kurslarında görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile usta öğreticilere 150 (yüzelli) gösterge rakamı uygulanacaktır." ifadesi yer almaktadır.

-Huzur Hakkı Ödemeleri:

İlgi (a) esas ve usullerin 9 uncu maddesi gereğince, Huzur Hakkı ödemelerinin hesaplanmasında, ilgi (b) genelge ile getirilen açıklamalar doğrultusunda;

a) "Sınav komisyonunda görev yapan işyeri, işletme veya mesleki teşekkül temsilcilerine her bir sınav dönemi için 500 (beşyüz),

b) Sınav komisyonunda başkan olarak görev yapan okul veya merkez müdür/müdür vekiline-her bir sınav dönemi için 300 (üçyüz),

c) Sınav komisyonunda görevli okul veya merkezin meslek dersi öğretmenlerine her bir sınav dönemi için 250 (ikiyüzelli), gösterge rakamları esas alınacaktır.” denilmektedir.

Bu çerçevede, gerek ek ücret ödemelerinde gerekse huzur hakkı ödemelerinde gösterge rakamlarında bir değişiklik yapılmamış olup, aylık tutarın hesaplanmasında ödemenin yapıldığı yılın Ocak ayındaki memur aylıklarına uygulanan maaş katsayısı, (2013 Yılı Ocak Ayı maaş katsayısı (0.073837) ile çarpımı sonucu bulunan tutarlar esas alınacaktır. 2013 yılı boyunca yapılacak olan Ek Ücret ve Huzur Hakkı hesaplamalarında 2013 yılı Ocak ayı katsayısı esas alınacaktır.

Ancak, bir kısım okul müdürlüklerimiz yapılan açıklamalar doğrultusunda hesaplamalar yapmadan ödenek talep etmektedir. Bu durum gönderilen ödeneğin eksik veya fazla gönderilmesine sebebiyet vermektedir. Bunun önüne geçilmesi için, okul müdürlüklerimizin ödenek talebinde bulunurken, belirtilen hesaplamaları dikkate alarak ödenek ihtiyaç talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar da dikkate alınarak; Ek Ücret ve Huzur Hakkı ödemelerinin zamanında yapılabilmesi ve ihtiyaç duyulan ödeneğin okullarımız adına, ilgili okul/kurumun bağlı bulunduğu saymanlıklara gönderilebilmesi için; ilişikte gönderilen Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödenek Talep Formunun il bazında doldurulması, yazı ile Genel Müdürlüğümüze, ayrıca hhatipoglu@meb.gov.tr e-posta adresine20 Mayıs 2013 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgi (a) esas ve usuller, ilgi (b) Genelge ile yukarıda bahsedilen açıklamalar çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesini rica ederim.

Doç. Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ

Bakan a. Genel Müdür


kamuajans.com/


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol