Öğretmen Diyarı

AVRUPA İŞ YERİNDE ÖĞRENME/ÇIRAKLIK BİRLİĞİ (EAfA)

 

Birlik, Avrupa Sosyal Ortakları (ETUC-Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, BussinessEurope-Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu, UEAPME-Avrupa KOBİ ve Esnaf Birliği ve CEEP-Avrupa Kamu Teşebbüsleri Merkezi), Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi Başkanlığı tarafından imzalanan ortak bildirgeyle kurulmuştur. Akabinde de AB Ülkelerinin imzaladığı Konsey Bildirisi gelmiştir.

AB Komisyonu tarafından yürütülse de Birliğin başarısı, ulusal taahhütlerin uygulanmasına ve doğal olarak da paydaşların çıraklar için sundukları olanaklara bağlıdır. Ülkemizin taahhütlerini okumak için lütfen bağlantıya gidiniz:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1148&langId=en

Neden ihtiyaç duyuldu?

İşyerinde öğrenmenin başarılı bir yöntemi olan çıraklıklar, eğitim ve öğretimden iş hayatına geçişi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca güçlü bir mesleki ve teknik eğitim ve çıraklık sistemine sahip ülkelerde genç işsizlik oranı düşük olmaktadır.

Çıraklıklar resmi olarak işyeri temelli öğrenme ile okul temelli öğrenmeyi birleştirmekte ve başarıyla tamamlandığında da bireye ulusal geçerliliği olan bir yeterlilik sağlamaktadır. Çoğunlukla aralarında işverenin çırağa ödeme yaptığı akdi bir sözleşme bulunur.

İş dünyasında talep edilen becerilerle eğitimin sağladığı beceriler arasındaki farklılıkları azaltmayı hedefleyen EAfA,  genç istihdamını ve YouthGuarantee ‘nin amaçlarını da desteklemektedir.

Yararları nelerdir?

Çıraklara yatırım yapan şirketler, çıraktan çıraklık süresi boyunca veya çıraklık bittiğinde çırağı tam zamanlı işe alarak net bir kar elde etmektedirler. Aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim öğrencileri ve çıraklar profesyonel bir iş ortamında oldukça değerli beceriler kazanarak gelecekteki istihdam şanslarını artırmaktadırlar.

EafA şirketler, öğrenici ve tüm toplum için bir kazan-kazan modeli inşasıdır.

Neler Yapıldı?

EAfA, sadece AB Üye Devletlerini değil EFTA, AB Aday ülkelerini ve oldukça yüksek sayıda paydaşı çıraklıkta kalitenin artırılması bağlamında hareketlilik sisteminin içine almıştır. Ağ iletişimi, işbirliği ve iyi uygulama örneklerine erişim olaylaşmış, CEDEFOP ve ETF gibi kuruluşlar stratejik uzman desteği sağlamışlardır. Türkiye de Haziran 2015’te Birliğe üye olmuştur.

Daha fazla bilgi için:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5241_en.htm

 

http://bookshop.europa.eu/en/apprenticeship-supply-in-the-member-states-of-the-european-union--pbKE3012434/ 

#ApprenEU

EAfA LinkedIn group

 

Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim