Öğretmen Diyarı

Uzman Öğretmenin Özel Hizmet Tazminatını Alabilir Miyim?

657 sayılı Kanun'un 69'uncu maddesinin nasıl uygulanacağına ilişkin olarak 91 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde detay açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre; bazı hizmet sınıflarına dahil kariyer görevlerde olup 1 ve 2'nci derecelere yükselen memurlardan, daha alt derecelerdeki idari görevlerde yararlanabilmek amacıyla 657 sayılı Kanun'un 69'uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu madde hükmünün uygulanabilmesi için şu şartların bulunması gerekmektedir.

1- Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ile Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 69'uncu maddesi hükmü uygulanabilecektir. 2- Ancak 2, 3 ve 4'üncü derecelerde bulunan idari görevlere bu suretle atama yapılabilecektir. 3- Memurun kazanılmış hak aylığı ile atanacağı kadro derecesi arasında iki dereceden fazla fark olmayacaktır.

Bu şartlara uygun olarak atanan memurların aylıkları, kazanılmış hak aylık dereceleri üzerinden ödenecek, kariyerleri ile ilgili hizmet sınıflarında alabilecekleri ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları kadronun ek gösterge, zam ve tazminatlarından hangisi daha yüksek ise kendilerine bunun üzerinden ödeme yapılacaktır.

Bu kıyaslamada ek gösterge ile zam ve tazminatların her bir unsuru ayrı ayrı dikkate alınacak ve mesela gerekirse ilgililere ek gösterge ile iş güçlüğü zammı kariyerleri ile ilgili hizmet sınıflarında alabilecekleri miktarlar üzerinden, temininde güçlük zammı ile özel hizmet tazminatı ise atandıkları idari kadro için öngörülen miktarlar üzerinden ödenebilecektir. Ancak ilgililerin kariyerleri ile ilgili görevleri yürütürken alabilecekleri mali haklar, bu görevi, atandıkları idari görevin bulunduğu yerde ve büroda yürütmeleri halinde yararlanabilecekleri mali haklar esas alınarak belirlenecektir. Örneğin, madende çalışmakta olan bir mühendisin şube müdürlüğüne atanması halinde, kendisine ödenecek zam ve tazminat tespit edilirken, büroda çalışan Teknik Hizmetler Sınıfı'na dahil bir mühendisin alabileceği zam ve tazminatlar ile Şube Müdürü'nün zam ve tazminatları karşılaştırılacak ve yüksek olanı ödenecektir. Böyle yapılmadığı takdirde, madende ve büroda çalışan iki mühendisin de benzer idari görevlere atanmaları halinde mali haklarında farklılık yaratılmış olacaktır.

Ayrıca, Yan Ödeme Kararnamesi'nde; "657 sayılı Kanun'un 69'uncu maddesi uyarınca zam ve tazminat ödenebilmesi için, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve anılan madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olması zorunludur. Kazanılmış hak aylık derecesinin üstü, eşiti veya ikiden fazla alt dereceli kadrolara atananlara anılan maddeye göre zam ve tazminat ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Yine Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu görüşte (18 sayılı bülten 20. sayfa); "Bu itibarla, 4'üncü derece Sağlık Teknisyeni kadrosunda çalışan ve Biyolog unvanını ihraz ettiği belirtilen ilgilinin kazanılmış hak aylık derece olarak 3'üncü dereceyi iktisap etmiş olması halinde hakkında anılan 69'uncu maddenin uygulanabileceği mütalaa edilmekle birlikte, söz konusu personelin, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerdeki kadrolarına derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılmasına imkan veren ve hizmet süresine bağlı olarak bu derecelere atanabilmeyi öngören bir düzenleme olan 657 sayılı Kanun'un 68'inci maddesinin (B) fıkrası gereğince, 3'üncü derece Hastane Müdür Yardımcılığı'na atanması durumunda ise 69'uncu maddenin 2'nci fıkrasının uygulanması mümkün bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilmiştir.

Sonuç olarak, 

Ahmet ÜNLÜ'nün yazısının devamını okumak için TIKLAYIN

 

Kaynak: YeniŞafak

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim