Öğretmen Diyarı

Şubatta Atanacak Öğretmenlere “1 Derece” Verilir mi?

Milliegitimhaber.com olarak, toplu sözleşmede alınan karar doğrultusunda 2005 yılından sonra göreve başlayan tüm memurlara verilen “1 derece” hakkının şubatta atanacak öğretmenlere de verilip verilmeyeceğini araştırdık.

 

 

Toplu Sözleşmede “1 Derece” verilmesi ile ilgili yer alan madde şu şekilde tanımlanmıştır:

(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde,458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.”

 

Peki bahsedilen 458 sayılı KHK  neyi içeriyor?İşte cevabı:

 

458 Nolu KHK:

Madde 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

“Ek Geçici Madde – Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve aynı derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yelim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.”

 

DEĞERLENDİRME SONUCU:

Yukarıdaki maddelerden yola çıkarak , 2005 yılından 15 Ocak 2016 tarihine kadar olan aralıkta memur olan herkese 1 derece verilir. Fakat Şubat atamasıyla atanan öğretmen resmi olarak 15 Ocak 2016 tarihinden sonra göreve başlayacağı için ,15 Ocak 2016 tarihinde memur sayılmamaktadır. Dolayısıyla Şubatta atanacak öğretmenlere “1 Derece “verilmeyecektir.

Ancak sendika başkanları bununla ilgili MEB’e görüş bildirirlerse esneklik sağlanarak şubatta atanacak olan öğretmenlerin de “1 derece”  hakkından faydalanması sağlanabilir.

 

 

Kaynak:Milliegitimhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim