Öğretmen Diyarı

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Dertli

BÖLÜMÜMÜZE AYRILAN KONTENJANIN ARTIRILMASI: Sosyal Bilgiler Öğretmenleri olarak bu sene de yapılan atamalarda hakettiği değeri görememiş bir bölümüz. 2014 Eylül'ünde yapılan 40 bin öğretmen atamasında bölümümüze ayrılan kontenjan 734 kişidir. Taktir edersiniz ki 23 bin mezunu olan ve öğretim basamağının ikinci kademesinin 4 temel dersinden biri olan Sosyal Bilgiler için verilen bu kontenjan çok azdır. Bu durum hem bizleri hem ailelerimizi gereğinden fazla üzmüştür. 2014 Eylül atamasında bölümümüze ayrılan kontenjan aşağıdadır.

 

2014 Eylül atamasında hak ettiği değeri göremeyen (734 kişilik kontenjan ayrılan), mezun sayısı 23 binleri bulan, yığılmada başı çeken bölümümüze ayrılan kontenjanı telafi etmek adına 2015 Şubat atamasında 5 bin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kadrosu istiyoruz.

 

DERS SAATLERİNİN ARTIRILMASI: Olması gerekenden daha az verilen kontenjanla birlikte, ders saatlerimizin azlığı mağduriyetimizi artırmaktadır.

 

İlkokulun bir sonraki basamağı olan ortaokullardaki sosyal bilgiler dersi tarih, coğrafya, ekonomi, psikoloji, sosyoloji vb. alanları içermektedir. Bu farklı içeriğe rağmen sosyal bilgiler dersinin haftalık süresi sadece 3 ders saati yani 120 dakikadır. Bu kısıtlı süre sosyal bilgilerin en önemli alanlarından biri olan tarihe ayrılan süreyi azaltmaktadır. Türkçe, matematik, fen, İngilizce gibi alanların ders süreleri haftalık 160 ile 240 dakika arasında değişirken ortaokulda sosyal bilgiler dersi içerisinde yer alan tarihe ayrılan süre haftada sadece 40-50 dakikadır. Bu süre ortaokulda tarihin sağlıklı bir şekilde işlenmesi için kesinlikle yeterli değildir. Bu olumsuzluklar sosyal bilgiler dersinin adeta 2. sınıf bir ders gibi algılanmasına sebep olmaktadır.

 

Bizler sosyal bilgiler öğretmenleri ve mezunları olarak tarih bilincinin genç yaşlarda okullarda verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Elbette her branş önemlidir. Ancak diğer branşların ders süreleri 200 dakikanın bile üzerine çıkarken koca bir Türk tarihinin haftada 40-50 dakikaya sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Bu süre çocuklarımızın bir tarih altyapısı oluşturmaları için yeterli değildir. Ayrıca ortaokullarda yakın Türk ve Dünya Tarihi de okutulmamaktadır. Liselerde olduğu gibi 'Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi' dersinin ortaokullarda müfredata dahil olmasını da çok faydalı görmekteyiz. Ortaokul seviyesinde olmaları bu gençlerimizin yakın tarihi öğrenemeyecekleri manasına gelmez. Haftada 3 saatlik bir ders süresinin hem tarihi hem coğrafyayı hem de yukarıda zikrettiğimiz diğer alanları gençlerimize aktarmada yetersiz bir süre olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Sosyal Bilgiler ders sayısının artırılmasını, bu konuda siz değerli büyüklerimizden sesimizi duymanızı ve duyurmanızı istiyoruz.

 

TALEP ETTİĞİMİZ SEÇMELİ DERSLER: Alan olarak bir çok dersi kapsayan bölümümüz iş öğretime geldiğinde yine hakettiği değeri görmemektedir. Alanımızın bunca geniş olmasına rağmen vermiş olduğumuz derslerin az olması atama sayımızı her geçen gün azaltmaktadır. Oysa ÖSYM'nin uyguladığı KPSS ÖABT sınavında en geniş alandan sorumlu olan bölüm Sosyal Bilgiler'dir.

 

ÖSYM TARAFINDAN BELİRLENEN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ KPSS-ÖABT DERS KAPSAMI

 

TARİH: Eski Çağ Medeniyetleri , İslamiyet Öncesi Türk Tarihi , İslam tarihi , Türk İslam Tarihi, Ortaçağ

 

Tarihi , Osmanlı Tarihi , Avrupa tarihi , İnkılap Tarihi , Çağdaş Türk-Dünya Tarihi

 

COĞRAFYA: Nüfus ve Yerleşme , Klimataloji , Yer şekilleri , Siyasi Coğrafya

 

HUKUK: Türk Hukuku (Kanunların Yapısı) , Hukuk Devleti Gerekleri , Uluslar arası sözleşmeler

 

EKONOMİ

 

İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

 

GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI

 

SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ

 

SOSYAL PSİKOLOJİ

 

FELSEFE

 

BİLİM TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞME

 

SANAT VE ESTETİK

 

ARKEOLOJİ

 

ANTROPOLOJİ

 

Üniversite eğitimimiz sırasında 70'e yakın ders aldık. Bu derslerin birçoğunu seçmeli ders olarak okutmamız mümkündür. Sosyal Bilgiler bölümünde ki yığılmanın önüne geçmek ve mağduriyeti gidermek adına seçmeli olarak okutabileceğimiz dersleri aşağıda sıraladık. Şunu hiç unutmayalım ki öğrencilere ne kadar seçenek sunabilirsek ilgi ve istekleri doğrultusunda kendilerini yetiştirmelerine katkı sağlamış oluruz.

 

1-Proje Geliştirme,      

 

2- Günümüz Dünya Sorunları,    

     

3- Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi,  

 

4-İletişim Dersi,  

          

5-Yakın Tarih,    

                                  

6-Ekonomik Dünya, 

                             

7-Dinler Tarihi,   

           

8- Çevremiz ya da Sosyal Çevre,     

  

9-Tarihi eserler ya da müzecilik,   

    

10-Sosyal Proje,       

     

11-Doğal Yaşam ve Biz,  

                    

12-Türkiye Ekonomisi,  

                   

13-Doğal Yaşam,   

         

14-Türk İslam Bilginleri,       

               

15-Sosyal Medya Eğitimi,  

             

16- Yakın Coğrafya,    

  

17-Komşu Ülkeler ve Ortak Kültür,    

 

18- Tarihi Miraslar,    

                                              

19- Kurumlarla İlişkiler ve Haklarımız,

 

20- Medya Okuryazarlığı

 

Yukarda saymış olduğumuz derslerden sonuncusu olan Medya Okuryazarlığı seçmeli dersi, Talim Terbiye Kurulu tarafından Sosyal Bilgiler dahilinde bulundurulmasına rağmen (TTK'dan alınmış yukarıda ki veride de görüldüğü gibi) bu dersin öğretimini bizler yapmamaktayız. Bu hususta da ayrıca bu dersin şahsımıza verilmesini talep ediyoruz. Zira üniversite de bu dersin eğitimini bizler aldık.

 

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ: Şuan itibariyle sekizinci sınıflarda bir ders saati olarak uygulanan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders saati yetersizdir. Yaşadığımız dönemin belki de en önemli sorunlarından birisi demokrasi bilincinden yoksun, birbirine tahammül edemeyen bireylerin yetişmesidir.İşte bu noktada bu dersin kazanımlarının yeteri kadar kavranamadığını görüyoruz.Barış ve huzur dolu bir Türkiye için demokrasi eğitimine gerekli önemi vererek ders saatini en az 2 saat yapmalıyız. Ayrıca böylesine önemli bir dersin beş, altı ve yedinci sınıflarda da okutulması sağlanmalıdır.

 

NORM FAZLASI SINIF ÖĞRETMENLERİ- ALAN DEĞİŞİKLİĞİ'NİN İPTALİ: 2012 Şubat atamasında 17 bin öğretmenden 5 bin kadro Sınıf öğretmenlerine ayrılmıştır. Aynı yılın sonunda yeni sistemimiz 4+4+4 ile birlikte 30 bin sınıf öğretmeni norm fazlası durumuna düşmüş ve MEB bazında karışıklıklar yaşanmıştır. Bunun sonucunda dönemin Bakanı Ömer Dinçer alan değişikliği uygulaması getirerek sorunun çözümünü başkalarının mağduriyeti üzerine kurmuştur. Norm fazlası Sınıf Öğretmenleri'nin Sosyal Bilgilere etkilerine gelirsek:

 

Sosyal Bilgiler mezun sayısı 23 bini aşan mezunlar topluluğu olmakla birlikte 4+4+4 sistemine umut bağlamış bir bölümdür. Yıllardır atama bekleyen bizler yeni sistemimizle atama umutlarını içimizde yeşertmiştik. 2012 yılında ek atamayla beraber 2312 öğretmen kadrosu açılan bölümümüz ne yazık ki yeni sistemde de umduğu hak ettiği değeri görememişti. Üstünü alan değişikliği adı altında norm fazlası Sınıf Öğretmenleri'nin branşlara kaydırılması üzerimizde şok etkisi yaratmıştır. Yıllardır atama umuduyla yanan bizlere yeni sistemimizde 2312 kadro verilirken alanında uzman olmayan norm fazla sınıf öğretmenlerine 2728 Sosyal Bilgiler kadrosu verilmesi akla mantığa aykırı bir durumdur. Bizlerin mağduriyetinin temel sebebi olan alan değişikliği, Öğretmenlik alan sınavının olduğu bir dönemde bir tezat olmaktan öteye gidememektedir. Eğitimde kalite alanında uzman bireylerle sağlanır. Bölümün alan sınavını başarıyla geçen kişilerle sağlanır. Norm fazlası sınıf öğretmenlerine verilen alan değişikliği bir zorunluluk değil mağduriyettir. Hangi alanda olursa olsun haksız bir uygulamadır. Alanın uzmanları varken hem de bunca yığılma varken, yapılan bu uygulama geleceğimize vurulan bir darbedir.  Alan değişikliği ihtiyacı çok ama mezun sayısı az olan bölümlere yapılabilirdi. En fazla yığılmayla 20 binden fazla  mezunu olan ve yıllardır düşük alımlara maruz kalan Sosyal Bilgilerin alan değişikliğine açılması binlerce mezunu ve ailelerini mağdur etmekten başka bir şey değildir. Siz yetkililerden beklentimiz Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden alınan 2728 kadronun geri iade edilmesinin ve alan değişikliğinin iptalinin sağlanmasıdır.

 

SOSYAL BİLGİLER MEZUN SAYISI VE YIĞILMA: Sosyal Bilgiler 2014 KPSS'ye yaklaşık 23 bin kişiyle giren bir mezun yığınıdır. Senede 40 bin alım yapıldığını düşünürsek yapılan alımın yarısı kadar mezunumuz var. En fazla yığılmaya sahip olan bölümümüz düşük alımlara rağmen her sene üniversiteler öğrenci alımında en yüksek kontenjanları açan bölümlerin başında gelmektedir. Senede 4 bin civarı mezun veren Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin bu gidişatına dur demek sizlerin elindedir. Üniversitelere kepçeyle öğrenci almak ancak atama döneminde kaşıkla atama yapmak yeni mağdurların doğmasına yol açmaktadır. Sosyal Bilgilerdeki  bu mezun kitlesinin eritilmesi için geçici süreyle üniversitelere öğrenci alımlarımız azaltılmalı gerekirse kapatılmalıdır. Mezun sayısı az ihtiyacı çok olan bölümlere bu öğrenciler yönlendirilerek bu mağduriyet giderilebilir. Böylelikle hem mezunlarımız hem de üniversiteye yeni adım atacak olan arkadaşlarımız mağdur olmadan geleceğe daha umutla bakabilirler.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğinde ihtiyacın çok olmasına rağmen MEB, bu branşta öğretmen bulmakta zorlanmaktadır. Bu durumda okulda bu branşın öğretmeni bulunmaması ya da yetmemesi durumunda siyer dersleri ve diğer seçmeli derslerde sosyal bilgiler öğretmenlerinden faydalanılabilir. Zaten üniversite eğitiminde İslam tarihi konusunda yeterli donanıma sahip olduk. Bu şekilde hem bu dersler boş geçmemiş olur hem de Sosyal Bilgiler'deki aşırı yığılmanın önüne geçilmiş olur.

 

ÖZET

 

2014 Eylül atamasında hak ettiği değeri göremeyen (727 kişilik kontenjan ayrılan), mezun sayısı 23 binleri bulan, yığılmada başı çeken bölümümüze ayrılan kontenjanı telafi etmek adına 2015 Şubat atamasında 5 bin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kadrosu istiyoruz.

 

Birçok alanı kapsayan, Sosyal Bilgiler dersine ayrılmış olan ders saati sürelerinin arttırılmasını talep ediyoruz.

 

Geniş olan alanımızın göz önünde bulundurularak belirlenecek olan seçmeli derslerin eğitiminin Sosyal Bilgiler öğretmenlerine bırakılmasını talep ediyoruz.

 

Branşımızda çok sayıda  öğretmen ihtiyacı bulunurken 2728 sınıf öğretmenin yan alan değişikliğiyle branşımıza geçmesi bizi zor duruma düşürmüştür. Bunun iptali sağlanması için çalışılmasını istiyoruz.

Bunun mümkün olmaması durumunda ; Öğretmen ihtiyacı çok olan ancak mezunu bulunmayan bazı branşlarda sertifika programlarına dahil edilerek bu branşlarda bizden faydalanılabilir. (Rehber Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi vs.) Yığılmanın önlenmesi için bu çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.

 

Ataması Yapılmayan Sosyal Bilgiler Öğretmenleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol