Öğretmen Diyarı

Sınıf Öğretmeni, Mühendislik Kadrosuna Atanabilir mi?

Soru 

Sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Çevre mühendisliği mezunuyum. 1997 yılında sınıf öğretmenliğine atandım. Başka bir kurumdaki mühendis kadrosuna unvan değişikliği sınavına girmeden atanabilir miyim? 

Cevap   657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 76 ıncı maddesinde “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi” , 71 inci maddesinde “Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme” ve 74 üncü maddesinde “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

Ancak, 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile memurların görevde yükselmeleri unvan değişiklikleri bu çerçevede sınıf değişiklikleri objektif kriterlere bağlanmıştır. 

Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “a) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları, b) Aynı düzey görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri, c) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, d) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,” g) (Ek: 1/3/2010-2010/192 K.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için (…) yapılan yazılı sınavı, ifade edeceği tanımlanmıştır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumsal görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri yürürlüğe konulmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 

Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretmen kadrosunda mühendis kadrosuna atanmak için unvan değişikliği sınavına girilmesi ve sınavı kazanmak suretiyle mühendis kadrosuna atanmak gerekmektedir. 

Sınıf öğretmeni kadrosunda göreli personelin lisans eğitimi ile elde etmiş olduğu mühendis kimyager ve psikolog gibi kadrolara atanmasında unvan değişikliği sınavına girip kazanmaları gerekmektedir. Uygulama birliğini sağlamakla görevli Devlet Personel Başkanlığı aynı yönde görüş tesis etmektedir. 

Devlet Personel Başkanlığı görüşleri için bakınız 

Diğer taraftan, KPSS sınav sonucunda mühendis olarak yerleşmeniz halinde de mühendis olarak atanmanız mümkündür. 

Mühendis, tekniker ve teknisyen için unvan değişikliği süreci nasıl olmalı? 

Mühendis veya diğer unvanlara atamalar memurların maaşlarının veya mali ve sosyal haklarının emeklilik haklarının artırılması yönelik olmayıp kamunun ihtiyaçları çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 

Yukarıda yer verilen kanun Yönetmelik hükümleri ile açıklamalar çerçevesinde; 1- Sınıf öğretmeni kadrosunda görevli çevre mühendisliği bölümü mezunu devlet memurlarının ancak unvan değişikliği sınav sonucuna göre mühendis kadrosuna atanmalarının yapılabileceği, 2- KPSS sınav sonucunda mühendis olarak yerleşmeniz halinde de mühendis olarak atanmanızın yapılabileceği değerlendirilmektedir. 3- Kurumlar arası nakil ancak mevcut unvan ile yapılabilmekte veya aynı unvan grubunda yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvan gruplarında yer alan unvanlara atanmanız mümkün olabilmektedir.

 

mebpersonelleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim