Öğretmen Diyarı

REHBER ÖĞRETMENLER İDARECİ ATANAMAZ

Rehber öğretmenlerin  Okul idarecisi atanmaması gerektiği üzerine daha öncede eleştiri ve yorumlar yazdım. Her ne hikmetse PDR öğretmenleri arkadaşlarımdan çok eleştiriler aldım, hatta hakarete varan eleştiriler aldım, fakat ne yapayım,...

Rehber öğretmenlerin  Okul idarecisi atanmaması gerektiği üzerine daha öncede eleştiri ve yorumlar yazdım.

Her ne hikmetse PDR öğretmenleri arkadaşlarımdan çok eleştiriler aldım, hatta hakarete varan eleştiriler aldım, fakat ne yapayım, bazı gerçekleri yazmadan söylemeden edemiyorum.

Birileri çıkıp Rehber öğretmenlerden idareci olamaz, MEB Rehber öğretmenleri idareci atamamalı diyen bir Don Kişot çıkmalı, bu kişi olsa olsa benim diye düşünüyorum ve tüm gerçekliği ile görünen kralın çıplak olduğunu haykırıyorum.  Rehber öğretmenlerden  okul idarecisi atanamaz

Atanamaz ! Yasalara ve yönetmeliklerimize aykırıdır.  Rehber öğretmenler neden idareci atanamaz, öncelikle basit mantıksal ve hukuksal boyutu ile yalın bir şekilde anlatmak istiyorum.

Şimdi bu başlığı ve yazıyı okuyan PDRci meslektaşlarımız ki  beni şiddetle eleştireceklerdir fakat ben yinede olumsuzlukları ve nedenleri sıralayacağım

-   MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 50)

Yönetmeliklere Göre Okul Rehber Öğretmenlerinin Görevleri  50 madde de sıralanmıştır rehberlerin görevleri arasında İdari görevleri yok, idari görevlerden sorumlu tutulmamıştır.

İdari görevi olmayan bir kişiye nasıl olurda idarecilik gibi ciddi bir iş verilir ki verilirse yönetmeliğe aykırı olur.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

ç) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 5 maddesinin c bendinde belirtildiği gibi öğretmenlik mesleği ve okulda atanması okutacağı ders olması gerekir iken rehber öğretmen okullarda hangi dersleri okutuyor.

Her şeyden önce sizlerle -Öğretmenler formun da pdr ciler için yazılan şu cümleleri aynen sizlerle paylaşmak istiyorum “Rehber öğretmenler sınav görevi alıyorsa sınıfa da girmelidir. Öğrencilerle ilgili sorumlulukları da olmalı, okullarda huzursuzlukların temel sebebi, işi olmayan rehber öğretmenlerdir, işleri olmadığı için okulu karıştırıyorlar  Rehber öğretmenlerden okul idarecisi olmaz.Rehber öğretmenler sınıf yönetimini bilmiyorlar, öğrencinin okul içindeki davranışlarını da anlamıyor, idarecilik sınıf yönetiminden başlar sınıf yönetimini bilmeyen okul yönetiminden hiç almaz,”

“bazı rehber öğretmenler var işini düzgün yapan öğrenci öğretmen veli arasında köprü görevi yapıyorlar, bunu da belirterek, çoğunlukla çalıştığım okullarda ve çevre okullarda gördüğüm rehberler için konuşuyorum;Sınıfa girmeyen ders anlatmayan ve okulun nöbet işlerine katkısı olmayan, her anlamda öğretmeni haksız gören, rehberlik serviscilerinin idarecilikte de başarı yerine okul yönetimlerini kaosa sürüklemektedir, bu nedenle rehberlik servisinde çalışanlara sınav görevlerinin de verilmesi haksızlık.

Okul içinde sorumluluğu olmayan rehber öğretmenlerinin görevlerinin tam belirlenmesini, öğretmenlerin başında çiftlik kahyası gibi durmalarınında bir an önce önlenmesi ve rehber öğretmenlerin görevlerinin somut belirlenmesi için MEB’de çağrıda bulunuyorum”

 Bu cümleler her şeyi özetliyor

Bir  süredir  gündemi işgal eden PDR ve özel eğitimcilerle ilgili Yönetmelikte MEB, değişikliğe gitti ve bu konu sivil toplum örgütlerince eleştirildi. Sonrasında ise, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı kararıyla “Rehber Öğretmenlik” alanının “Rehberlik” alanına dönüştürülmesi ile Rehber öğretmen kavramı tamamen kaldırıldı.Bu madde bile öğretmen olmayan birinin okul idarecisi atanamayacağına açık bir delildir.

 Okullarda ve okul dışında PDR cileri bir çatı altında toplayan sivil toplum örgütü ise Rehber öğretmenleri diğer öğretmenlerden ayrıştırarak,  kendilerini öğretmenlerin üzerinde görme anlayışı ile kasten veya sehven rehber öğretmenleri diğer öğretmenlerden söylemleri ile ayrıştırarak, nerde ise kendilerini psikiyatrist ilan eden bir anlayışa bürünerek  bir ayrıcalıklı sınıf yaratma düşüncesi ve istekleri, diğer taraftan bu anlayışların okullarda kendilerini her şeyin üstünde görme öğretmene tepeden bakma anlayışını iyice pekiştirdi.

Sonuçta nereye varıldı

Konuyu fazla uzatmadan kısaca şunu belirterek konuyu bitirmek istiyorum. Rehber öğretmen öğrenciye çözüm yolları gösteren ama dikte etmeyen seçenekler içerisinde öğrenciye seçme hakkı veren bir rehber veya uzmandır. Rehber demek, yollar sunan, bir seçenek değil seçenekler silsilesi sunan kişi demektir. Halbuki  Öğretmen öğrenciye bir şeyler öğreten dikte edendir. Bir çok doğruyu sunan değil, sadece doğru olanı verendir. Bu nedenle PDR ciler öğretmen sınıfına dahil edilemez.

Öğretmen daima öğrencinin doğru olan bilgiyi alması için liderlik yapandır, doğru yolu gösterendir,doğruyu bulmada öğrenciye önderlik yapandır, bu nedenle PDR cilerle öğretmenlerin aynı kategoride yer alması anlamsızdır.

Öğretmenlerin İlgili yönetmeliklerinde İdari işler ve idari sorumlulukları ile birlikte yüklenmiştir.

Rehberlik yapan ve mesleği rehberlik olan arkadaşlarımızın hiçbir idari görev ve sorumlulukları olmadığı gibi, sınıf yönetme gibi bir görevleri de yok, sınıf yönetimi kavramı uygulamayı gerektirir, sınıfa girip ders anlatmayan sınıfın havasını teneffüs etmeyen bir kişi nasıl empati geliştire bilir ki

 MEB bir kez daha düşünmeli ve Rehberlik mesleğine geçmiş tüm kişilerin idarecilik atamasını iptal etmeli ve yönetici atama yönetmeliğine bir madde ile rehber öğretmenler PDR mezunları okul idarecisi atanamaz maddesini eklemelidir.Bu benim acizane  kişisel görüşümdür doğru olanında bu olduğunu düşünüyorum

      Hasanokuryazar

EğitimUzmanı Akdağmadeni / yozgat

 kamu.tv.tr/

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol