Bu haber kez okundu.

OGYE EKİPLERİ AYLARA GÖRE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

EYLÜL

                                                                              

 • Okulumuzda teknoloji ekibinin kurulması                                                    
 • Okulda bulunan mevcut teknolojik ekipmanın  listelenerek  belirlenmesi.             
 • Okulumuzun kuzeydoğu cephesinde yer alan  sınıfların dış cephesinin Amerikan siding usulü  kaplanması.ilerine temizlik konusunda uygu
 • Rehber öğretmen tarafından okula uyum semineri verilmesi.
 • Okul laboratuarının yeniden oluşturularak düzenlenmesi.
 • Okulun arka bahçesine kameriye yapılması ve düzenlenmesi.
 • Sınıfların genel temizliğinin yapılması.
 • Okul musluklarının bakım ve onarımının yapılması.
 • Okulun çeşitli bölümlerine çöp kutusu konulması.
 • 1. sınıf öğrencilerine temizlik konusunda uygulamalı bilgi verilmesi.
 • Okul kermeslerinde satışa sunulacak ürünlerin  ve görevli sınıfların belirlenmesi.
 • Okulun ana giriş kapısında ziyaretçi kayıt defteri tutulması.
 • Okulda genel veli toplantısı yapılması.
 • Sınıf öğretmenlerinin yıllık rehberlik planlarının hazırlanması.
 • Rehberlik panosunun hazırlanması
 • Voleybol takımının kurulması.
 • Her öğretmenin bir lider olduğu bilincinden yola çıkarak öğretmenlerin görüşlerine dikkat etmesi, kendilerini geliştirmeye yönelik  seminerlere katılması.
 • Tembel öğrenci ve çalışkan öğrenci kavramlarının yerine eğitilmiş öğrenci ve eğitilmemiş öğrenci kavramlarının bilincine varılması.
 • Sınıfların boyalarının yapılarak düzenin sağlanması.
 • Öğrenci Kıyafetlerinin Temizlik Ve Düzeninin Kontrol Edilmesi.
 • Okul kantininin  temizlik ve düzeninin  kontrol edilmesi.

 

EKİM

 

·         Sınıfların  temizlik kontrollerinin ve bakımlarının yapılması.

·         Okul  bahçesinin temizlenmesi.

·         Okul  bahçesinin kenarında bulunan ağaçların bakımının yapılması.

·         Okulda bulunması gerekli ekipmanlar hakkında  anketlerle ihtiyaç analizinin belirlenmesi.

·         İhtiyaç duyulan teknolojik ekipmanın belirlenmesi.

·         Bilgisayar laboratuar işlevinin artırılması.

·         Okul  kütüphanesinin düzenlenmesine destek verilmesi.

·         Okul  kütüphanesindeki kitap sayısının artırılması.

·         Aylık  kermeslere başlanması.

·         Kermeslerin düzenlenmesi.

·         Velilere planlı ders çalışma ve çocuklara sorumluluk kazandırma ile ilgili bilgi verilmesi.

·         Ana sınıfı ve 1. sınıf velilerine rehberlik öğretmeni tarafından okul fobisi,ödev,sorumluluk kazandırma konularında bilgi verilmesi.

·         1.sınıf öğrencilerine Snellen Göz Tarama Testi yapılması.

·         Planlı ders çalışma konusunda öğrencilere seminer verilmesi.

·         Öğrencilere amaç belirlemenin önemini kavratma.

·         Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.

·         Hafta  sonu sosyal faaliyetlerle ilgili kurslar açılması.

·         Temizlik kulübü ile ilgili yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

         

      KASIM

 

 • Hafta sonlarında okulda masa tenisi, satranç, halk oyunları vb. etkinlikler için egzersiz yapılması.
 • Hafta sonlarında bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarlardan öğrencilerin yararlandırılması.
 • Okulda öğrencilerden temizlik kontrol  ekibinin kurulması için  gerekli kulüplerle görüşmelerin yapılması.
 • Okul çay ve gece organizasyonlarının yapılacağı tarihlerin belirlenmesi.
 • Gönüllü bağışçılarla görüşülerek hediyelik eşya temin edilmesi.
 • Resim, müzik, şiir, proje yarışmaları düzenlenmesi.
 • 4 – 8. sınıflara yönelik deneme sınavlarının yapılması.
 • Öğrencilere rehberlik öğretmeni tarafından “ Başarısızlık Nedenleri Anketi” uygulanması.
 • Babaların veli seminerlerine az katılımı nedeniyle babalara yönelik veli seminerleri düzenlenmesi.
 • Voleybol karşılaşmalarında  derece hedeflenmesi.
 • Bütün sınıflara çevre panosu yapılması.
 • Nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin teneffüslerde nasıl davranmaları konusunda bilgilendirilmesi.
 • Okullar arası ve okul içi bilgi yarışmaları yapılması.
 • Teneffüslerde öğrencileri rahatlatıcı klasik müzik dinletilmesi.

 

ARALIK

 

 • Bilgisayar sınıfında teorik uygulama ve serbest çalışma saatlerinin düzenlenmesi.
 • Bilgisayar laboratuarı kullanım çizelgesinin hazırlanması ve gerekli yerlere asılması.
 • Rehber öğretmen tarafından öğrencilere ve velilere “ETİK” konulu seminer verilmesi.
 • Okulun çöp kutularının ilaçlanması.
 • Nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin teneffüslerde nasıl davranmaları konusunda bilgilendirilmeleri.
 • Kermes ve öğrenci kaynaşma günü düzenlenmesi.
 • Aynı tür problemleri yaşayan öğrencileri gruplandırarak ve çalışmaları bu doğrultuda yürüterek çözüme ulaşmak.
 • 6-7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlenmesi.
 • Öğretmenlere Özel eğitim, BEP, Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Üstün Yetenekli Çocuk, Hiperaktivite, Dikkat eksikliği vb. ihtiyaç duyulan konularda

Eğitim verilmesi.

 • Okul personeline ihtiyacı olan konularda okul rehber öğretmeni tarafından seminer verilmesi.
 • Okulun  ısınma sistemlerinin kontrol edilmesi.
 • Şiir okuma yarışması yapılması.

 

OCAK

 

 • Okullar arası bilgi yarışması düzenlenmesi.
 • Başarılı öğrencilerin ödüllendirilerek diğer öğrencilerin başarıya teşvik edilmesi.
 • Okul fen laboratuarındaki eşyaların bakımı ve düzenlenmesi için Fen ve Teknoloji Kulübü ile  gerekli görüşme ve çalışmaların yapılması.
 • 4., 5., 6., 7.,8. sınıf öğrencileri için deneme sınavları yapılması.
 • Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.
 • Zümreler arası bilgi yarışması.
 • Öğrencilere davranış kazandırmak karşılaştıkları problemleri kendi becerileriyle çözme alışkanlığı edindirmek amacıyla sınıflarda çözüm grupları ve komisyonların oluşturulması.
 • Öğrencilerin kaynaşması amacıyla yani yıl eğlencesi yapılması.

 

 

ŞUBAT

 

 • Bilgisayarlara derslerle ilgili program ve yazılımların yüklenmesi. (
 • Okulumuzda deneme sınavları yapılması.
 • OGYE Çalışma grupları toplantılarının yapılması.
 • Koridorlardaki panoların temizlik ve düzenin sağlanması.
 • Anne baba tutumları konusunda velilere eğitim seminerleri verilmesi.
 • Okulda ve çevrede düzenlenen etkinliklerde başarılı olan öğrencilere ödül verilmesi.
 • Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.
 • Okul kermesinin ve okul  çayının yapılması.
 • Deneme sınavlarının yapılması.
 • Öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi.
 • Başarısız öğrenci velilierinin zıyaret  edilmesi.

 

MART

 

 • Bilgisayar laboratuarının ders dışı zamanlarda kullanılabilir hale getirilmesi.
 • Projeksiyonların bakım ve onarımının yapılması.
 • Yeşilay Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde  okula sağlık görevlilerinin çağrılarak seminerler verilmesi.
 • Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde  okul bahçesinin ağaçlandırılıp çiçeklendirilmesi.
 • Okul bahçesinde bulunan ağaçların budanması.
 • Okulun bahçesinde yer alan spor araçlarının bakımının yapılması için Spor Kulübü  ile çalışma.
 • Anne baba tutumları konusunda velilere eğitim seminerleri verilmesi.
 • Öğrencileri kültürel ve sportif  etkinliklere yöneltmek.
 • Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.
 • Okul bahçesindeki çöp kutularının bakımı.
 • 4-8. sınıf öğrencilerine bilgi yarışması düzenlenmesi.
 • Başarılı öğrenci velilerinin ziyaret edilmesi.

 

NİSAN

 

 • İnternet aktivasyonunun artırılması için kaynak aranması.
 • Okul bahçesinin çevresine çiçekler dikilmesi.
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde okul bahçemizde şenlikler düzenlenmesi ve halkın davet edilmesi.
 • Okul Tiyatro Kulübü nün yıl içindeki çalışmalarının sergilenmesi.
 • Organizasyonların yapılacağı yerin temini.
 • Okul çayı için görevlilerin belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması.
 • Öğrencileri sportif ve kültürel etkinliklere yönlendirmek.
 •  Resim, müzik, şiir, proje yarışmaları düzenlenmesi.
 • SBS hakkında ve ilköğretim sonrası eğitim seçenekleri konusunda öğrenci ve velileri bilgilendirmek yenilikler ve değişikliklerden haberdar etmek.
 • SBS ile ilgili öğrenci ve velilere seminer vermek.
 • İlköğretim sonrası eğitim seçenekleri, okullara giriş şartları ile ilgili öğrenci ve velilere seminer vermek.
 • Mesleklerle ilgili rehberlik panoları hazırlanması ve geleneksel meslek tanıtım paneli düzenlenmesi.
 • Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.
 • Okuma alışkanlıkları kazandırmak.
 • Okul genelinde geniş çaplı kermes..

 

 

MAYIS

 

 • Derslerde teknoloji kullanımının öneminden yeri geldikçe bahsetme.(
 • Bilgisayar ve diğer teknoloji ekipmanlarını tanıtıcı yazı, afiş, broşürlerin panolara asılması.
 • Okul çatısının bakım ve onarımı.
 • Okul içinde ve okullar arası spor turnuvalarının düzenlenmesi.
 • Kulüpler bazında resim, şiir, kompozisyon ve şarkı yarışmalarının düzenlenmesi.
 • Okulda Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi  ne girişlerde başarı gösteren öğrencilerin ilan edildiği şeref tablosunun düzenlenmesi ve her yıl ekleme yapılması.
 • Ağırlıklı yıl sonu ortalamalarına göre 4,5,6,7,8. sınıf düzeyinde 1. , 2. ve 3. olan öğrencilerin ilan edileceği “Okulun En İyileri “ köşesinin hazırlanması.
 • İl içi ve il dışı gezilerin düzenlenmesi.
 • SBS ile ilgili öğrenci ve velilere seminer vermek.
 • İlköğretim sonrası eğitim seçenekleri, okullara giriş şartları ile ilgili öğrenci ve velilere seminer vermek
 • Anne baba tutumları konusunda velilere eğitim seminerleri verilmesi.
 • Okuma bayramlarının yapılması.
 • Zümreler arası 2.bilgi yarışmasının yapılması.
 • 4-8. sınıf öğrencilerine deneme sınavı yapılması.
 • Okulun genelinin kontrolü yapılarak eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi.

 

HAZİRAN

 

·         Tüm öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik “Teknoloji Ürünlerinin Kullanımının Önemi” konulu seminer verilmesi.

·         Rehber öğretmen tarafından öğrencilere yaz tatilini verimli şekilde değerlendirme semineri verilmesi.

·         4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden ağırlıklı yıl sonu ortalama notuna göre 1. olan öğrencilere ödül verilmesi.

·         İl içi ve il dışı gezilerin düzenlenmesi.

·         Yıl sonu rehberlik raporunun hazırlanması ve RAM’ a gönderilmesi.

·         Yıl sonu müsameresi yapılması ve hazırlanması.

·         Sosyal ve akademi  sınav ve yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere  ödül verilmesi.

·         5. sınıfların  mezuniyet balolarının yapılması.

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

öğretmen, eğitim, haber, meb, kamu, e okul, öğretmenler, sendika, psikoloji, sağlık, ekonomi, kamuhaber, meb haber, öğretmen haber, eğitim haberleri, öğretmen sorunları, eğitim psikolojisi, milli eğitim, kamu haber