Öğretmen Diyarı

OGYE EKİPLERİ AYLARA GÖRE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

EYLÜL

                                                                              

 • Okulumuzda teknoloji ekibinin kurulması                                                    
 • Okulda bulunan mevcut teknolojik ekipmanın  listelenerek  belirlenmesi.             
 • Okulumuzun kuzeydoğu cephesinde yer alan  sınıfların dış cephesinin Amerikan siding usulü  kaplanması.ilerine temizlik konusunda uygu
 • Rehber öğretmen tarafından okula uyum semineri verilmesi.
 • Okul laboratuarının yeniden oluşturularak düzenlenmesi.
 • Okulun arka bahçesine kameriye yapılması ve düzenlenmesi.
 • Sınıfların genel temizliğinin yapılması.
 • Okul musluklarının bakım ve onarımının yapılması.
 • Okulun çeşitli bölümlerine çöp kutusu konulması.
 • 1. sınıf öğrencilerine temizlik konusunda uygulamalı bilgi verilmesi.
 • Okul kermeslerinde satışa sunulacak ürünlerin  ve görevli sınıfların belirlenmesi.
 • Okulun ana giriş kapısında ziyaretçi kayıt defteri tutulması.
 • Okulda genel veli toplantısı yapılması.
 • Sınıf öğretmenlerinin yıllık rehberlik planlarının hazırlanması.
 • Rehberlik panosunun hazırlanması
 • Voleybol takımının kurulması.
 • Her öğretmenin bir lider olduğu bilincinden yola çıkarak öğretmenlerin görüşlerine dikkat etmesi, kendilerini geliştirmeye yönelik  seminerlere katılması.
 • Tembel öğrenci ve çalışkan öğrenci kavramlarının yerine eğitilmiş öğrenci ve eğitilmemiş öğrenci kavramlarının bilincine varılması.
 • Sınıfların boyalarının yapılarak düzenin sağlanması.
 • Öğrenci Kıyafetlerinin Temizlik Ve Düzeninin Kontrol Edilmesi.
 • Okul kantininin  temizlik ve düzeninin  kontrol edilmesi.

 

EKİM

 

·         Sınıfların  temizlik kontrollerinin ve bakımlarının yapılması.

·         Okul  bahçesinin temizlenmesi.

·         Okul  bahçesinin kenarında bulunan ağaçların bakımının yapılması.

·         Okulda bulunması gerekli ekipmanlar hakkında  anketlerle ihtiyaç analizinin belirlenmesi.

·         İhtiyaç duyulan teknolojik ekipmanın belirlenmesi.

·         Bilgisayar laboratuar işlevinin artırılması.

·         Okul  kütüphanesinin düzenlenmesine destek verilmesi.

·         Okul  kütüphanesindeki kitap sayısının artırılması.

·         Aylık  kermeslere başlanması.

·         Kermeslerin düzenlenmesi.

·         Velilere planlı ders çalışma ve çocuklara sorumluluk kazandırma ile ilgili bilgi verilmesi.

·         Ana sınıfı ve 1. sınıf velilerine rehberlik öğretmeni tarafından okul fobisi,ödev,sorumluluk kazandırma konularında bilgi verilmesi.

·         1.sınıf öğrencilerine Snellen Göz Tarama Testi yapılması.

·         Planlı ders çalışma konusunda öğrencilere seminer verilmesi.

·         Öğrencilere amaç belirlemenin önemini kavratma.

·         Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.

·         Hafta  sonu sosyal faaliyetlerle ilgili kurslar açılması.

·         Temizlik kulübü ile ilgili yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

         

      KASIM

 

 • Hafta sonlarında okulda masa tenisi, satranç, halk oyunları vb. etkinlikler için egzersiz yapılması.
 • Hafta sonlarında bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarlardan öğrencilerin yararlandırılması.
 • Okulda öğrencilerden temizlik kontrol  ekibinin kurulması için  gerekli kulüplerle görüşmelerin yapılması.
 • Okul çay ve gece organizasyonlarının yapılacağı tarihlerin belirlenmesi.
 • Gönüllü bağışçılarla görüşülerek hediyelik eşya temin edilmesi.
 • Resim, müzik, şiir, proje yarışmaları düzenlenmesi.
 • 4 – 8. sınıflara yönelik deneme sınavlarının yapılması.
 • Öğrencilere rehberlik öğretmeni tarafından “ Başarısızlık Nedenleri Anketi” uygulanması.
 • Babaların veli seminerlerine az katılımı nedeniyle babalara yönelik veli seminerleri düzenlenmesi.
 • Voleybol karşılaşmalarında  derece hedeflenmesi.
 • Bütün sınıflara çevre panosu yapılması.
 • Nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin teneffüslerde nasıl davranmaları konusunda bilgilendirilmesi.
 • Okullar arası ve okul içi bilgi yarışmaları yapılması.
 • Teneffüslerde öğrencileri rahatlatıcı klasik müzik dinletilmesi.

 

ARALIK

 

 • Bilgisayar sınıfında teorik uygulama ve serbest çalışma saatlerinin düzenlenmesi.
 • Bilgisayar laboratuarı kullanım çizelgesinin hazırlanması ve gerekli yerlere asılması.
 • Rehber öğretmen tarafından öğrencilere ve velilere “ETİK” konulu seminer verilmesi.
 • Okulun çöp kutularının ilaçlanması.
 • Nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin teneffüslerde nasıl davranmaları konusunda bilgilendirilmeleri.
 • Kermes ve öğrenci kaynaşma günü düzenlenmesi.
 • Aynı tür problemleri yaşayan öğrencileri gruplandırarak ve çalışmaları bu doğrultuda yürüterek çözüme ulaşmak.
 • 6-7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlenmesi.
 • Öğretmenlere Özel eğitim, BEP, Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Üstün Yetenekli Çocuk, Hiperaktivite, Dikkat eksikliği vb. ihtiyaç duyulan konularda

Eğitim verilmesi.

 • Okul personeline ihtiyacı olan konularda okul rehber öğretmeni tarafından seminer verilmesi.
 • Okulun  ısınma sistemlerinin kontrol edilmesi.
 • Şiir okuma yarışması yapılması.

 

OCAK

 

 • Okullar arası bilgi yarışması düzenlenmesi.
 • Başarılı öğrencilerin ödüllendirilerek diğer öğrencilerin başarıya teşvik edilmesi.
 • Okul fen laboratuarındaki eşyaların bakımı ve düzenlenmesi için Fen ve Teknoloji Kulübü ile  gerekli görüşme ve çalışmaların yapılması.
 • 4., 5., 6., 7.,8. sınıf öğrencileri için deneme sınavları yapılması.
 • Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.
 • Zümreler arası bilgi yarışması.
 • Öğrencilere davranış kazandırmak karşılaştıkları problemleri kendi becerileriyle çözme alışkanlığı edindirmek amacıyla sınıflarda çözüm grupları ve komisyonların oluşturulması.
 • Öğrencilerin kaynaşması amacıyla yani yıl eğlencesi yapılması.

 

 

ŞUBAT

 

 • Bilgisayarlara derslerle ilgili program ve yazılımların yüklenmesi. (
 • Okulumuzda deneme sınavları yapılması.
 • OGYE Çalışma grupları toplantılarının yapılması.
 • Koridorlardaki panoların temizlik ve düzenin sağlanması.
 • Anne baba tutumları konusunda velilere eğitim seminerleri verilmesi.
 • Okulda ve çevrede düzenlenen etkinliklerde başarılı olan öğrencilere ödül verilmesi.
 • Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.
 • Okul kermesinin ve okul  çayının yapılması.
 • Deneme sınavlarının yapılması.
 • Öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi.
 • Başarısız öğrenci velilierinin zıyaret  edilmesi.

 

MART

 

 • Bilgisayar laboratuarının ders dışı zamanlarda kullanılabilir hale getirilmesi.
 • Projeksiyonların bakım ve onarımının yapılması.
 • Yeşilay Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde  okula sağlık görevlilerinin çağrılarak seminerler verilmesi.
 • Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde  okul bahçesinin ağaçlandırılıp çiçeklendirilmesi.
 • Okul bahçesinde bulunan ağaçların budanması.
 • Okulun bahçesinde yer alan spor araçlarının bakımının yapılması için Spor Kulübü  ile çalışma.
 • Anne baba tutumları konusunda velilere eğitim seminerleri verilmesi.
 • Öğrencileri kültürel ve sportif  etkinliklere yöneltmek.
 • Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.
 • Okul bahçesindeki çöp kutularının bakımı.
 • 4-8. sınıf öğrencilerine bilgi yarışması düzenlenmesi.
 • Başarılı öğrenci velilerinin ziyaret edilmesi.

 

NİSAN

 

 • İnternet aktivasyonunun artırılması için kaynak aranması.
 • Okul bahçesinin çevresine çiçekler dikilmesi.
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde okul bahçemizde şenlikler düzenlenmesi ve halkın davet edilmesi.
 • Okul Tiyatro Kulübü nün yıl içindeki çalışmalarının sergilenmesi.
 • Organizasyonların yapılacağı yerin temini.
 • Okul çayı için görevlilerin belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması.
 • Öğrencileri sportif ve kültürel etkinliklere yönlendirmek.
 •  Resim, müzik, şiir, proje yarışmaları düzenlenmesi.
 • SBS hakkında ve ilköğretim sonrası eğitim seçenekleri konusunda öğrenci ve velileri bilgilendirmek yenilikler ve değişikliklerden haberdar etmek.
 • SBS ile ilgili öğrenci ve velilere seminer vermek.
 • İlköğretim sonrası eğitim seçenekleri, okullara giriş şartları ile ilgili öğrenci ve velilere seminer vermek.
 • Mesleklerle ilgili rehberlik panoları hazırlanması ve geleneksel meslek tanıtım paneli düzenlenmesi.
 • Velilere Şiddet,Madde Bağımlılığı,Akran Baskısı,Kardeş Kıskançlığı,Sorumluluk Kazandırma,Özgüven,Hiperaktivite,Dengeli ve Sağlıklı Beslenme,Ergenlik,Sınav Kaygısı,Dikkat Eksikliği İletişim,Bilinçli İnternet  Kullanılıcılığı vb. konularında rehber öğretmen tarafından veya uzmanlar tarafından seminer verilmesi.
 • Okuma alışkanlıkları kazandırmak.
 • Okul genelinde geniş çaplı kermes..

 

 

MAYIS

 

 • Derslerde teknoloji kullanımının öneminden yeri geldikçe bahsetme.(
 • Bilgisayar ve diğer teknoloji ekipmanlarını tanıtıcı yazı, afiş, broşürlerin panolara asılması.
 • Okul çatısının bakım ve onarımı.
 • Okul içinde ve okullar arası spor turnuvalarının düzenlenmesi.
 • Kulüpler bazında resim, şiir, kompozisyon ve şarkı yarışmalarının düzenlenmesi.
 • Okulda Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi  ne girişlerde başarı gösteren öğrencilerin ilan edildiği şeref tablosunun düzenlenmesi ve her yıl ekleme yapılması.
 • Ağırlıklı yıl sonu ortalamalarına göre 4,5,6,7,8. sınıf düzeyinde 1. , 2. ve 3. olan öğrencilerin ilan edileceği “Okulun En İyileri “ köşesinin hazırlanması.
 • İl içi ve il dışı gezilerin düzenlenmesi.
 • SBS ile ilgili öğrenci ve velilere seminer vermek.
 • İlköğretim sonrası eğitim seçenekleri, okullara giriş şartları ile ilgili öğrenci ve velilere seminer vermek
 • Anne baba tutumları konusunda velilere eğitim seminerleri verilmesi.
 • Okuma bayramlarının yapılması.
 • Zümreler arası 2.bilgi yarışmasının yapılması.
 • 4-8. sınıf öğrencilerine deneme sınavı yapılması.
 • Okulun genelinin kontrolü yapılarak eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi.

 

HAZİRAN

 

·         Tüm öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik “Teknoloji Ürünlerinin Kullanımının Önemi” konulu seminer verilmesi.

·         Rehber öğretmen tarafından öğrencilere yaz tatilini verimli şekilde değerlendirme semineri verilmesi.

·         4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden ağırlıklı yıl sonu ortalama notuna göre 1. olan öğrencilere ödül verilmesi.

·         İl içi ve il dışı gezilerin düzenlenmesi.

·         Yıl sonu rehberlik raporunun hazırlanması ve RAM’ a gönderilmesi.

·         Yıl sonu müsameresi yapılması ve hazırlanması.

·         Sosyal ve akademi  sınav ve yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere  ödül verilmesi.

·         5. sınıfların  mezuniyet balolarının yapılması.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol