Öğretmen Diyarı

Öğretmenliğe atamadaYaş şartında değişiklik var mı?

Memurlar.net olarak, 9 Eylül'de yapmış olduğumuz haberde, mevzuata göre 40 yaş şartına kimlerin takılmayacağını detaylı olarak açıklamıştık.Tıklayınız. 2014 Eylül ayı Öğretmen Atama Kılavuzunda, haberimizde yer alan detaylar yer almıştır.

Bu arada, kılavuzun 10. maddesinde yer alan belirleme gereğince 40 yaş şartı 12 Eylül itibariyle değil, 25 Ağustos 2014 tarihi itibariyle atanacaktır. Kılavuz bu konuda açık olarak 25/08/1975 ve daha sonra doğumlu olanların başvurabileceğini hüküm altına almıştır.

Kılavuzun 10. maddesinde yaş şartına ilişkin olarak yer alan belirleme şu şekildedir:

Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından 40 yaşından gün almamış olmak(25/08/1975 ve daha sonra doğumlu olanlar başvurabilecektir.)

Ancak;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda en az 1 (bir) yıl görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup ayrılanlardan, (Memurlar.net notu: Bu madde sadece 4/B'li öğretmen olarak çalışanları kapsamaktadır.)

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurumlarına geçen ve halen görev yapanlardan,

-Adaylığı kaldırıldıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış olanlardan, (Memurlar.net notu: Adaylığı kaldırılmadan istifa edenlerde 40 yaş şartı aranacaktır.)

-Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süre ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak halen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en az iki yıl çalıştıktan sonra ayrılmış olanlardan,

-5525 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; "4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz." hükmü kapsamında bulunanlardan, (Memurlar.net notu: Bu madde afla dönüp eğitimlerine devam edenleri kapsamaktadır)

emekliye ayrılmamış olanlarda 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmayacaktır.

Ayrıca, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda 40 yaşından gün almamış olma, KPSS sınavına katılmış olma ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim