Öğretmen Diyarı

Öğretmenlerin Zorunlu çalışma bölgeleri ve hizmet süreleri

MEB öğretmenler için hazırlamış olduğu yönetmelikte, öğretmenlerin zorunlu çalışma bölge ve süreleri :

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri

 

MADDE 30- (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

 

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

 

4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

 

5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

 

6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

 

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

 

4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

 

5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

 

6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

 

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

 

4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

 

5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

 

6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

 

çalışmakla yükümlüdür. Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.

 

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler

 

MADDE 31- (1) Yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında üç yıl görev yapan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır.

 

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden mazerete bağlı zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine ataması yapılamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam eder.

 

(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aile birliği mazeretiveya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönemlerde belgelendirir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik kalan hizmetlerini tamamlamak üzere bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle atanır.

 

(4) Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere, zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulur; ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptıkları hizmet alanından daha az çalışma süresi öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden ve zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan mazeret durumu hariç herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

 

(5) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması, mazeret veya diğer nedenlerle görev yerleri zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına değiştirilen öğretmenlerin bulundukları hizmet alanında çalışmaları gereken sürenin hesabında, daha önce görev yaptıkları eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

 

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanır.

 

(7) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadıkça, bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışına yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

 

personelmebhaber.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim