Öğretmen Diyarı

Öğretmenlerin 4+4+4 Eğitim Sistemine Yönelik Çarpıcı Gözlemleri

Türkiye'de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasıyla beraber kamuoyunda 4+4+4 düzenlemesi olarak bilinen bir düzenleme ile eğitim sistemimizde büyük bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandı.

 İnönü Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Programı başkanı Yrd. Doç. Dr. Hikmet ZELYURT ve Arş. Gör. Erdoğan ÖZEL 4+4+4 düzenlemesiyle ilgili yaptıkları bir araştırmada birinci sınıf okutan öğretmenlerin görüşlerine başvurdular. Çıkan sonuçlar 4+4+4 eğitim düzenlemesinin eksiklerini gözler önüne sermiş.

İşte o sonuçlar:

Malatya il merkezinde bulunan ve 4+4+4 düzenlemesi başladığı yıl ilkokul birinci sınıfları okutan 185 sınıf öğretmenine uygulanan anket sonucunda öğretmenlerin % 72'si 4+4+4 düzenlemesiyle ilgili yeterince bilgilendirilmediklerini belirtmiştir. Ayrıca öğretmenlerin %62,1'i bu tür sistem değişikliklerinde daha kapsamlı hizmet içi seminer ve etkinliklere ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %64'ü ilkokula başlayan 72 ay altı çocukların tuvalet ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayamadıklarını, %72'si kıyafetlerini tek başlarına giyip çıkaramadıklarını, %77'si birtakım kuralları (sıra bekleme vb.) bilmediklerini, %66'sı görsel hafızalarının gelişmediğini, %90'ı dikkatlerinin çabuk dağıldığını, %87'si kendileriyle iletişim kuramadıklarını, %85'i öğretmen gözüyle kas gelişimlerinin yeterli olmadığını, %71'i verilen talimatları anlamakta zorluk çektiklerini, %71'i kurallara uymakta zorluk çektiklerini, %80'i sınıf içerisinde verilen etkinlikleri yapamadıklarını ve %70'i sınıf içi ya da sınıf dışı oyun etkinliklerinde diğer öğrencilere katılmadıklarını belirtmiştir.

Okulların fiziki imkânları açısından bakıldığında öğretmenlerin 4+4+4 düzenlemesi için öğretmenlerin %68'i sınıf sayılarının kalabalık olduğunu,  %76'sı sınıflarında bulunan araç gereçlerin öğrenci düzeyine uygun olmadığını, %72'si 1. ve 2. kademe okulların birbirinden ayrılması gerektiğini, %80'i lavabo, kantin ve okul bahçesinin 72 ay altı çocukların gelişimlerine uygun olmadığını ve %74'ü sınıf içi etkinliklerin yapılması için sınıf yapılarının uygun olmadığını belirtmiştir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında sınıflardaki öğrenci sayıları azaltılmalıdır. Özellikle birinci sınıflarda öğrencilerin daha çok ilgiye gereksinim duyacağı da dikkate alındığında daha az mevcutlu sınıflara ihtiyaç vardır. Bununla birlikte sınıflarda bulunan ekipmanlar öğrenci düzeyine uygun hale getirilmeli, lavabo, tuvalet, kantin ve okul bahçeleri çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve gelişim özelliklerine uygun hale getirilmelidir.

Eğitim programı açısından 4+4+4 düzenlemesiyle ilgili görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin %82'si yeni programın yeterli hazırlık yapılmadan uygulamaya konulduğunu, yine %82'si yeni programın öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerine uygun olmadığını, %74'ü uygulanan programın esnek olmadığını ve %78'i ders kitaplarının öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlara bakılarak ders kitapları öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olarak yeniden düzenlenmeli, daha kısa metinler ve günlük yaşamdan seçilen örneklerden oluşmalıdır. Ayrıca program daha esnek hale getirilmeli ve özellikle I. Kademe 1. sınıflarda öğretmenlerin istedikleri değişiklikleri yapabilmelerine imkân tanıyacak şekilde düzenlenmelidir.

Kaynak:

http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt16Sayi3/JKEF_16_3_2015_1-18.pdf

 
Erdoğan ÖZEL

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol