Öğretmen Diyarı

Öğretmenlere hangi durumlarda nöbet görevi verilmez?
Nöbet tutma esaslarını sizler için derledik. 
28.11.1964 günlü ve 11868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’nin 61. maddesinin ilk halinde. “Meslekteki kıdemi 25 yılı aşmış bulunan öğretmenler, isterlerse, okul müdürüne yazı ile başvurarak nöbet tutmayabilirler.” hükmüne, yine aynı maddenin 18.11.1994 günlü ve 21822 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik halinde “Okulun bina ve tesisleri, öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak; öğretmenler, okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre, normal öğretim yapan okullarda gün süresince , ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Öğretmen birden fazla okulda derse giriyorsa maaşını aldığı okulda, maaş aldığı okulda hiç dersi yoksa en çok dersinin bulunduğu okulda nöbet tutar. Hizmet süreleri bayanlarda 20. erkekjerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler ile
hamile öğretmenlere doğumuna üç ay kala doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez.
Ancak 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlerin sayıca fazla olduğu okullarda ihtiyaç duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.” hükmüne yer verilirken, anılan Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve 31.7.2009 günlü ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Nöbet Görevi” başlıklı 80. maddesinde, “(1) öğretmenler, eğitim ve öğretimin temel unsurlarından olan nöbet görevini.nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a)  öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
b)  Birden fazla okul veya kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa, en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.
c)  Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
ç) Nöbet görevi, ilk dersten otuz dakika önce başlar, son ders bitiminden on beş dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar.
d)  Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
e)   Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul veya kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.” hükümleri getirilmiş; 20 veya 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceğine ilişkin düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Ayrıca öğretmenlere öğle tatillerinde nöbet görevi verilmesi yasal değildir. 


Kaynak: www.ogretmendiyari.com
Bu yazının tüm hakları ÖğretmenDiyarı.Com'a aittir "www.ogretmendiyari.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim