Öğretmen Diyarı

Öğretmenler İçin Etkili Sunum Teknikleri
 Gelecek nesilleri eğitmek ve yetiştirmek gibi kutsal bir görevi olan biz öğretmenlerin, topluluk önünde konuşma, hitap ve sunum becerilerini günümüz koşulları ve “dijital yerli” diğer bir tabirle “z kuşağı” öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde güncellemeleri kaçınılmaz olmuştur.
Günümüz koşullarında yetişkinlerin mesleki konularda aldıkları eğitim ve seminerler sırasında bile ilgi ve dikkat düzeyi hayli kırılgan hale gelmişken; henüz “öğrenmenin farkındalığı” yolcuğunun başında olan öğrenciler için bu süreci kontrol etmek hayli zorlaşmıştır. İşte burada rehberlik ederek öğrencilerinin yollarını aydınlatma görevi biz öğretmenlere düşmektedir. Bugüne kadar dinleyici olarak bulunduğumuz pek çok konferans, seminer ve eğitim olmuştur ancak konular aynı ya da benzer olsa dahi bunlardan sadece bazıları aklımızda yer etmiştir. Burada tüm öğretmenlerin sorgulaması gereken bu kalıcılığı sağlayan farklılığın ne olduğudur.

Hiçbir büyük iş heyecansız başarılamaz. – Emerson

Sanılanın aksine heyecan, etkili bir sunum yapmamıza engel değildir. Bir öğretmenin mesleki tecrübesi ne kadar fazla olursa olsun, hala öğretme ve öğrenme heyecanı ile derse girebiliyor ise; o sınıftaki öğrenciler gelecek nesillerin liderleri olmaya aday olabileceklerdir. Heyecan, kişinin yaptığı işe duyduğu saygı ve ciddiyetin bir göstergesidir ve orta düzeyde olup kişi tarafından kontrol edilebildiği sürece sonucu daima olumlu etkileyecektir.

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir. – Balzac

Alan bilgimiz ne kadar yeterli olursa olsun eğitim dinamizmine ayak uydurmalı; arşivimizde bulunan sunumları muhatap olduğumuz öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi, bireysel farklılıkları, öğrenme biçimleri ve ilgilerine göre güncellemeliyiz. Unutulmamalıdır ki 21. yüzyılda başarılı öğretmen ders sırasında değil dersin ön hazırlık aşamasında yorulan öğretmendir. Yapacağımız tüm planlama ve ön hazırlık çalışmaları derslerimizin niteliğini arttıracaktır. Sunumlarımızı hazırlarken ya da güncellerken şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

Sunumun amacı

Sunum yapılacak yer ve teknik donanım

Sunum yapılacak kitle

Etkili bir sunum herkesin dikkatini çeken bir girişten, verilmek istenen mesajı içeren nitelikli bir gelişmeden ve sunumunuzun ana konusunu özetleyen bir sonuç bölümünden oluşmalıdır. Bu noktada amaca, dinleyiciye ve kişisel sunum tarzınıza en uygun düzenlemeyi planlamanız gerekmektedir. Planlama aşamasında işleyeceğiniz konuya göre aşağıdaki ipuçlarından faydalanabilirsiniz.

Mizah çok ciddi bir sanattır. – Bernard Shaw

Sunum esnasında öğrencilerinizin dikkatini mi çekmek istiyorsunuz? Mizahla derslerinizi renklendirmekten korkmayın. Empatik düşündüğümüzde sadece öğrenciler değil hiçbir dinleyici yavan, renksiz ve sıkıcı bir sunumla ile işlenen konuda aktif öğrenici olamaz. Bu tip sunumlarda öğrenciler sizi dinliyorMUŞ gibi görünürken aslında sadece teneffüs zilinin çalması için dakikaları sayacaklardır. Mizah, sunumun her aşamasında kullanılabileceği gibi özellikle giriş aşamasında öğretmenlerin işini hayli kolaylaştıracaktır.

Etkileyici bir giriş dinleyicinin dikkatini konuya toplamasını sağlar, dinleyiciyi ve sizi rahatlatır, amacınızı ve ne anlatılacağını önceden belirler, mesajınızın önemini açıklar. Kıvrak zekâ ile tasarlanmış, yaşa ve kültürel altyapıya uygun mizah ile süslenmiş etkileyici bir giriş, başıboş dolanan zihinleri sunuma odaklar ve dinleyicinin dikkatinin, size ve konuya çekilmesini sağlar. Ancak kullanılacak mizahın konu ile bağdaşması çok önemlidir.

Soru sormak zannedildiği kadar kolay bir hüner değildir. – J.J. Rousseau

Kelimenin tam anlamıyla dinleyicinizi aktif olarak dahil edebildiğiniz sunumlar en etkili ve akılda kalıcı sunumlarınız olacaktır. Bu noktada soru-cevap tekniği kurtarıcı görevi görmektedir. Ancak soracağınız soru şekli çok önemlidir. Sorular kısa cevaplı ya da tepki ölçen sorular olmalıdır. Dinleyicilerin cevap vermesini istediğimiz soruların, verilecek cevabın evet ya da hayır ile ya da yalnızca el kaldırmayla cevaplanabilecek sorular olarak seçilmesi gerekmektedir.

Soru tekniğine ek olarak dinleyicinin sunum ortamında aktif şekilde hareket edebileceği ve diğer dinleyicilerle etkileşim halinde bulunabileceği kısa ısınma etkinlikleri de konuya olan ilgiyi üst düzeye çıkaracaktır.

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. –Eflatun

Sunumunuzun gelişme bölümü giriş bölümünde yakalamış olduğunuz ilgi ve dikkatin kalıcılığını sağlayacak destekleyici verilerden oluşmalıdır. Bu noktada konu ile ilgili özlü sözler, önemli kişi ya da eserlerden alıntılar, hikâyeler, bilimsel veri ya da grafikler, istatistikler, görseller ve videolar farklı öğrenme tiplerine hitap açısından hayat kurtarıcı olacaktır. Kullanılan tüm materyallerin görsel ve işitsel olarak mümkün olduğunca üst kalitede olması, dinleyici tarafından rahat erişiminin sağlanması, konu ile ilgili olması ve mümkün olduğunca sade bir tasarımla sunulması gerekmektedir. Elbette her konu ile ilgili bu verilerin tamamına ulaşmak hayli zor ancak ne kadar farklı tarzda veri kullanırsak o kadar farklı öğrenme tipine hitap etmiş olur böylece sunumumuzun daha geniş kitlelerce daha etkin ve verimli anlaşılmasını sağlamış oluruz.

Sunumda kullanacağınız sözlü dil kadar yazılı dil de önemlidir. Gerekli destekleyici verilerin açık ve anlaşılır bir dil ile kısa ve öz şekilde dinleyici ile buluşması gerekmektedir.

Sunumu alttan gelecek bir fon müziği ile desteklemek dinleyicinin bilinçaltında da konuya odaklanmasına yardımcı olacaktır. Ancak seçilen fon müziğinin de yine konuya uygun ve gürültü niteliğinden uzak bir düzeyde verilmesi gerekmektedir.

Unutulmaması gereken diğer bir husus da özenle hazırlanmış bir sunumdaki mesaj ve içeriğin ancak dinleyici ile kurulmuş etkili bir göz teması, aktif bir beden dili ve dinamik bir ses tonu ile etkin şekilde dinleyiciye ulaşacağıdır.

Sözünü tesir edeceğini bildiğin zaman söyle. – Şeyh Sadi Şirazi

Sonuç bölümü, sunumunuzda ele alınanları ve mesajınızın önemli noktalarını dinleyiciye hatırlatır. Bu bölümde fazla ayrıntıya girmeden hatırlanması gereken konuların ve neden önemli olduklarının özetlenmesi, ana fikir ya da mesajların etkili şekilde yinelenmesi ve giriş bölümü ile bağlantı kurulması gerekmektedir. Sunum esnasında değinilmemiş bir bilgiden sonuç bölümünde de bahsedilmemesi gerekir. Bu aşamada en önemli husus bitiş cümlesinin kısa ve yönlendirici olmasıdır.

Sunumun kalıcılığını sağlamak adına yazılı bir özet dağıtılması faydalı bir yöntemdir. Gereksiz bilgiden arındırılmış, amaca hizmet eden ana başlık ve bilgileri içeren bir özet yeterli olacaktır. Aynı zamanda konunun dinleyici tarafından ne kadar anlaşıldığını ölçmek adına soru-cevap yöntemi bu aşamada da kullanılabilir. Ancak bu soru-cevap sürecinin sadece öğretmenin aktif soru soran olduğu bir süreç olmaktan çıkarılıp öğrencilerin de öğretmene sorularını yönelttiği şekilde planlanması gerekmektedir.

Teknolojiyi tümüyle yermek, tuzdan arındırılmış deniz suyu ile yeşeren bahçeleri görmezlikten gelmek, onu gözü kapalı övmek ise Hiroşima’yı unutmak demektir.- Steve Jobs

Günümüzde teknolojiden arındırılmış etkili bir sunum düşünmek bir hayli zor olmakla birlikte teknoloji kullanımı gerektiren sunumlarda şu hususlara mutlaka dikkat edilmelidir:

Gerekli görsel / işitsel malzemelerin bulunduğu açının dinleyici oturma düzenine uygun yerleştirilmesi,

Gerekli görsel / işitsel malzemelerin çalışıp çalışmadığının önceden kontrol edilmesi,

Gerekli görsel / işitsel malzemelerin zamanında kullanılması,

Gerekli görsel / işitsel malzemelerin kullanımı sırasında dinleyici ile göz temasının kopmaması,

Gerekli görsel / işitsel malzemelerin kullanımı sırasında ses tonunun daha etkin kullanılması,

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür ancak öğretmenin eserine asla değer biçilemez. – Socrates

Etkili bir sunum için yukarıdaki tüm ipuçları altın niteliğinde olsa da pratiğe dönüldüğünde hepimiz her zaman bu alt yapıyı sağlayacak imkân ve şansa sahip olamayabiliriz. Ne yazık ki eğitim sürecinde bazı meslektaşlarımız diğerlerine göre daha şanslı… Ancak unutulmamalı ki asıl şans, beceri ve çalışmanın ürünüdür ve bu yaratıcılık için de geçerlidir. İşte tam burada işin sırrı olan “sevgi” devreye girmektedir. Hepimiz bilmekteyiz ki öğrencilerimizin gönüllerine girmeden akıllarına girmek imkânsızdır ve bizler sunumlarımızı bilgi aktarımından ziyade bir paylaşım olarak görüp bu coşku ile sunumlarımızı gerçekleştirirsek onlar için hazırladığımız her çalışma gelecekleri adına hazine değerinde olacaktır. Bu uğurda harcanan emek mesleğimizi kutsal kılmaktadır.

Hazırladığım bu çalışmanın siz değerli meslektaşlarıma yararlı olacağını umuyor, şimdiden emeklerinize sağlık diyorum.

Kısa Bağlantı : http://clss.link/1Qsa0Zn

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim