Öğretmen Diyarı

ÖĞRETMENLER EK GöSTERGE ADALETi İSTİYOR

Çıkan, çıkmak için tasarısı hazırlanan Torba Yasalarda bir türlü yerini alamayan Genel İdare Sınıfından, Öğretmenlere, Şube Müdürlerine ve Polislere kadar birçok memur sınıfının sıkıntısı olan Ek Gösterge de ki, konu başlığını ek göstergede adalet yazdık ama, ADALETSİZLİĞİ incelediğimizde;

 

En Yüksek Devlet Memuru Aylığının Brüt Tutarının Belirli Tutarı: En yüksek devlet memuru aylığından Başbakanlık Müsteşarının gösterge ve ek göstergesinin toplamının maaş katsayısı ile çarpımının sonucunda bulunan tutar anlaşılmalıdır. Bu tutarda 9.500( Gösterge 1500+ Ek gösterge 8000=9500) x 0,076998= 731,481.- dir. (01.01.2014 verileri)

 

5434 sayılı Kanunun Ek Madde 70.maddesinde; “Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile, Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; 

 

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda                           % 240'ına, 

 

- Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda     % 200'üne 

 

- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda     % 180'ine, 

 

- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda      % 150'sine, 

 

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda      % 130'una, 

 

- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600(hariç) arasında olanlarda % 70'ine 

 

- Diğerlerinde                                                                             % 40'ına, 

 

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur. 

 

Yukarıdaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. “

 

Güncel (01.01.2014) Memur maaş katsayısına göre Ek göstergenin Emekli maaşlarına yansıması tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

 

.


 

GÖSTERGELERE GÖRE EMEKLİ MAAŞINA YANSIMA MAAŞA EK FARK TL FARK %
1 - Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240'ına, 1.755,55    
2 - Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 200'üne 1.462,96 292,59 20
3 - Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180'ine, 1.316,67 146,30 11,11
4 - Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150'sine, 1.097,22 219,44 20
5 - Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130'una, 950,93 146,30 15,38
6 - Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600(hariç) arasında olanlarda % 70'ine 512,04 438,89 85,71
7 - Diğerlerinde % 40'ına, 292,59 219,44 75

 

 

Bu tabloya göre;

 

7.sırada bulunanlar 6.sırada bulunanlardan % 75 le 219,44.-Tl. az almaktadır. 

 

6.sırada bulunanlar 5.sırada bulunanlardan % 85,71 le 438,89.-Tl. az almaktadır.

 

5.sırada bulunanlar 4.sırada bulunanlardan % 15,38 le 146,30.-Tl. az almaktadır.

 

4.sırada bulunanlar 3.sırada bulunanlardan % 20 le 219,44.-Tl. az almaktadır.

 

3.sırada bulunanlar 2.sırada bulunanlardan % 11,11 le 146,30.-Tl. az almaktadır.

 

2.sırada bulunanlar 1.sırada bulunanlardan % 20 le 292,59.-Tl. az almaktadır.

 

1.sıradan 5. Sıraya kadar reel oran % 11 le % 20 arasında değişirken 6. Ve 7. Grupta bulunanlarda % 75-85 gibi uçuk oranlar görülmektedir.

 

Özellikle 6. Ve 7. Sırada tanımlanan Kamudan emekli olanların maaşlarında %50-60 gibi düşme yaşandığından dolayı 65 yaşını bekleyen hizmet yılı ve yaş kriterini doldurmuş bir çok yaşlı kuşak kamu çalışanı bulunmaktadır. Bu konuda daha önce verilmiş kanun değişiklikleri de bulunmasına rağmen     bu sorun çözülmemiştir.

 

Örneklerden bir tanesinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki bu kanun teklifinin Gerekçesinin son paragrafı ( http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0704.pdf )aşağıdaki gibidir;

 

“2200 ila 3000 arasındaki ek göstergeye uygulanan, müsteşar maaşının % 70 oranının % 110 e yükseltilmesi hakkaniyet gereği olacaktır. Çünkü, diğer ek göstergeler arasında % 20, farkı ihtiva eden bir oran bulunurken, 2200 ila 3600 ek göstergesine Müsteşar maaşının % 70 nin uygulanması, diğer ek gösterge ile arasında % 60 oranında bir fark yaratmaktadır ki bu adaletsiz ve nispetsiz ve emekli memurlar arasında eşitsizliği bozan bir durumdur. 2200 ile 3600 arasında ek gösterge alan emeklilere de müsteşar maaşının % 70 yerine % 110 ile çarpılarak uygulama yapılması, adaletsizliği giderecektir. Hazırlanan tasarı ile, Ek göstergeler arasında ki  % 20 lik oranın korunması amaçlanmıştır.”   Demektedir.

 

Bu 6. Ve 7. Sıradaki 3600 ek göstergenin altında göstergesi olanlar kimler, Ek gösterge tablosunu incelediğimizde ; Öğretmen, Şube Müdürü, Avukat, Hukuk Müşaviri, Şef, Memur, Polis Memuru, Hemşire, Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri, Kimyager, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Tekniker, Jeolog, Mal Müdürü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Defterdarlık Şube Müdürleri (Vergi Dairesi, muhasebe , Muhakemat Müdürleri..) v.s. Bu 6. Ve 7. Sırada saydıklarımız kendi sınıfları için ek göstergelerinin (% 130) 3600 olması için mevcut Hükümetler nezdinde çalışmalar yapmakta oysaki, 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 70.maddesinde Ek göstergeler arsındaki adaletsiz, orantısız ve emekli memurlar arasında eşitliği bozan bu durumun, ek göstergeler arasındaki % 20 lik oranın yeniden kurularak düzenlenmesi Adaleti ve eşitliği nispeten sağlayacaktır.

 

 

Mehmet Lütfi AYTUĞ

 

kamugazetesi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol