Öğretmen Diyarı

Öğretmenler 4 yılda bir sınava tabi tutulacak
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen, "Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023", Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı sonucunda hazırlandı. Belgede öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin, "öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim" olmak üzere, 6 temel bileşen belirlendi.
Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak için öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek, üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek, belgede tartışılan amaçlar ve bu amaçlarla ilişkili hedeflerden biri olarak yer aldı. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak amacıyla öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit için periyodik olarak yapılacak bir performans değerlendirme sistemini hayata geçirmek de diğer bir hedef olarak belirlendi. Adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinin niteliğini artırmak da hedefler arasında sıralandı.
Diğer yandan, öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek için öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmek, kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre, iyileştirici tedbirler almak, kariyer ve ödüllendirme sistemi de geliştirilecek.
Bu amaç ve hedeflere yönelik 35 eylem maddesi belirlendi. Belgede yer alan eylemlerin hayata geçirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı´nın yanı sıra, farklı kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının da planlanan politikalarda etkin bir rol almalarına imkân sağlanacak. Belgedeki eylemlerin uygulanmasının koordinasyonundan ve izlenmesinden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.
Öğretmenler, her 4 yılda bir öğretmen yeterlikleri çerçevesinde yapılacak sınava tabi tutulacak
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinde yol haritası niteliğinde olan, 2017-2023´teki eylemleri kapsayan "Öğretmen Strateji Belgesi"ne göre, istihdam edilen tüm öğretmenler, her 4 yılda bir öğretmen yeterlikleri çerçevesinde yapılacak sınava tabi tutulacak. Resmi Gazete´de yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen "Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023", bakanlıkça düzenlenen Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı sonucunda hazırlandı.
Belgede öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin "öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim" olmak üzere 6 temel bileşen belirlendi. Bu amaç ve hedeflere yönelik belirlenen 35 eylem maddesinde, üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek, belgede tartışılan amaçlar ve bu amaçlarla ilişkili hedeflerden biri olarak yer aldı. Belgede "Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak" amacı vurgulanırken, "Öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit için periyodik olarak yapılacak bir performans değerlendirme sistemini hayata geçirmek" ve "adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak" hedeflerine yer verildi.
Zorunlu bir performans değerlendirme sistemi
 Belgeye göre, öğretmen yeterlikleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek. Bakanlık, belirlenecek öğretmen yeterliklerini ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda güncelleyerek ilgili paydaşlara duyuracak. Bütün öğretmenler için zorunlu bir performans değerlendirme sistemi geliştirilecek. Öğretmen yeterlikleri çerçevesinde, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, mesleki gelişim çalışmalarının izlenmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde bir performans yönetim sistemi kurulacak.
Performans değerlendirme sonucundan, mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, kariyer gelişimi, terfi ve hizmet puanının hesaplanması gibi alanlarda bir kriter olarak yararlanılacak. İstihdam edilen tüm öğretmenler, her 4 yılda bir öğretmen yeterlikleri çerçevesinde yapılacak sınava tabi tutulacak. Sınav sonuçları, öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna yönelik tedbirlerin alınması, kariyer gelişimi, terfi, hizmet puanının hesaplanması gibi alanlarda bir kriter olarak kullanılacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimini izleme ve destekleme faaliyetlerinde görev alacak kişilere bilgi, beceri ve farkındalık oluşturacak eğitimler verilecek. Bakanlık tarafından Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli´nin (OTMG) güncellenerek uygulanması sağlanacak.Kaynak: www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim